Quy tắc với Kệ thời trang Casual/Evening/Office

  • Số thứ tự là số của 1 mã SP, mỗi số ứng với 3 SKU
  • 1 mã SP sẽ có 3 SKU tương ứng với 3 màu (VD: 1-2-3 là 3 màu của 1 mã SP)
  • Màu vàng hiển thị cho mã Giày.
  • Màu Xanh hiển thị cho mã Túi.


  • Đối với loại layout kệ 3 tầng

Tầng thấp nhất chỉ trưng Giày, không trưng túi ví tại tầng này.

Có thể trưng tối thiểu 65 SKU trên 1 kệ (Đối với những CH có 5 kệ hoặc ít hơn có thể linh động trưng hơn 65 SKU)

Quy tắc thiếu sản phẩm:

Cứ trưng theo những vị trí trên Website PSI, sau đó để trống những vị trí bị thiếu sản phẩm (do đã bán hết hoặc không có hàng). Sau đó những mã còn dư hay EOL - Hàng ngoài PSI sẽ dùng để lấp vào những vị trí đó (thay thế bằng sản phẩm có kích thước và màu sắc tương đồng).

Quy tắc dư sản phẩm: Những mã túi còn dư sẽ được trưng bày trên Kệ/Ụ Túi ví. Sau khi trưng hết vị trí mà vẫn tiếp tục dư thì CH chủ động cất những mã dư này.


  • Đối với loại layout kệ 5 tầng

2 Tầng giữa chỉ trưng Giày, không trưng túi ví tại 2 tầng này.

Có thể trưng tối đa 75 SKU trên 1 kệ.

Quy tắc thiếu sản phẩm: Áp dụng như layout kệ 3 tầng.

Quy tắc dư sản phẩm: Áp dụng như layout kệ 3 tầng.


LAYOUT KỆ 3 TẦNG

LAYOUT KỆ 5 TẦNG

Kệ Casual

 Giày xăng đan quai ngang đế thể thao SD05028  Giày xăng đan quai ngang đế thể thao SD05028

SD05028

470,000₫

 Giày xăng đan đế bệt quai ngang SD01081  Giày xăng đan đế bệt quai ngang SD01081

SD01081

390,000₫

 Giày xăng đan quai ngang trang trí khoá kim loại SD03012  Giày xăng đan quai ngang trang trí khoá kim loại SD03012

SD03012

390,000₫

Về đầu trang