Quy tắc với Kệ/Ụ Túi ví

  • Túi sẽ trưng đủ 3 màu.
  • Tầng cao nhất: BL/TXL/TXT
  • Tầng giữa: TXN/VI
  • Tầng thấp nhất: BL/TXT/TXN/VI
  • Quy tắc thiếu sản phẩm: Những mã sản phẩm không có hoặc đã bán hết sẽ linh động thay bằng những mã có kích thước và màu sắc tương đồng)
  • Quy tắc dư sản phẩm: Những sản phẩm dư sẽ linh động đưa ra Ụ sau để mix&match với giày hoặc ví. Nếu vẫn tiếp tục dư sản phẩm sau khi mix&match CH chủ động cất những mã này.

Kệ/Ụ Túi Ví

Chưa có sản phẩm nào! Vui lòng xem những danh mục khác.

Về đầu trang