SET 749K: 01 Giày + Ví/Mắt kính hoặc được mua cùng 02 sản phẩm trong các nhóm Giày, Ví, Mắt kính
SET 899K: 01 Túi xách nhỏ hoặc Sneakers 3cm + 01 Giày/ Ví/ Mắt kính
SET 949K: 01 Túi lớn hoặc Sneakers 5-7cm + 01 Giày/ Ví/ Mắt kính
SET 1149k: 01 Túi xách nhỏ hoặc Sneakers +01 Balo hoặc Túi xách nhỏ hoặc Túi xách trung hoặc Túi xách lớn hoặc Sneakers
SALE 99K: Các sản phẩm quần áo Sale 99k
SALE TỪ 149k: Các sản phẩm quần áo Sale Từ 149k
SALE TỪ 249k: Các sản phẩm quần áo Sale Từ 249k
SALE TỪ 349k: Các sản phẩm quần áo Sale Từ 349k