Công thức tính SET 690k: 1 Túi nhỏ + 1 Giày/Ví/Mắt kính
Hoặc được mua cùng 2 sản phẩm trong các nhóm Giày, Ví, Mắt kính
Công thức tính SET 800k: 1 Túi cỡ lớn + 1 Giày hoặc Ví hoặc Mắt kính
Công thức tính SET 1 triệu: 1 Túi nhỏ + 1 Túi trung hoặc Túi lớn hoặc Balo