Mua 2 sản phẩm “Giày/ví + Túi Cỡ nhỏ” HOẶC “gIÀY + gIÀY” giá 650k

Cách thức mua bộ sản phẩm như sau:

Banner 650k - Yêu mình nhất, sắm quà chất

Mua 2 sản phẩm “Giày/ví + Túi Cỡ Lớn” giá chỉ 800k

Cách thức mua bộ sản phẩm như sau:

Banner 800k - Yêu mình nhất, sắm quà chất