THỜI GIAN CÒN:

ưu đãi giới hạn cho 1000 khách hàng đặt mua đầu tiên

Combo 01

Đặt trước chỉ 2,000,000đ
Giá gốc 3,280,000đ (Tiết kiệm: 1,280,000đ)

đặt trước ngay

Combo 02

Đặt trước chỉ 2,000,000đ
Giá gốc 3,080,000đ (Tiết kiệm: 1,080,000đ)

đặt trước ngay

Combo 03

Đặt trước chỉ 2,000,000đ
Giá gốc 3,080,000đ (Tiết kiệm: 1,080,000đ)

đặt trước ngay

Combo 04

Đặt trước chỉ 2,000,000đ
Giá gốc 2,480,000đ (Tiết kiệm: 480,000đ)

đặt trước ngay

Combo 06

Đặt trước chỉ 2,000,000đ
Giá gốc 2,780,000đ (Tiết kiệm: 780,000đ)

đặt trước ngay

Combo 07

Đặt trước chỉ 2,000,000đ
Giá gốc 2,780,000đ (Tiết kiệm: 780,000đ)

đặt trước ngay

Combo 08

Đặt trước chỉ 2,000,000đ
Giá gốc 2,880,000đ (Tiết kiệm: 880,000đ)

đặt trước ngay

đặt mua trước tại web juno.vn - nhận hàng tại nhà hoặc tại cửa hàng

Top