THỜI GIAN CÒN:

ưu đãi giới hạn cho 1000 khách hàng đặt mua đầu tiên

Combo 01

Đặt trước chỉ 2,000,000đ
Giá gốc 3,280,000đ (Tiết kiệm: 1,280,000đ)

đặt trước ngay

Combo 02

Đặt trước chỉ 2,000,000đ
Giá gốc 3,080,000đ (Tiết kiệm: 1,080,000đ)

đặt trước ngay

Combo 03

Đặt trước chỉ 2,000,000đ
Giá gốc 3,080,000đ (Tiết kiệm: 1,080,000đ)

đặt trước ngay

Combo 04

Đặt trước chỉ 2,000,000đ
Giá gốc 2,480,000đ (Tiết kiệm: 480,000đ)

đặt trước ngay

Combo 06

Đặt trước chỉ 2,000,000đ
Giá gốc 2,780,000đ (Tiết kiệm: 780,000đ)

đặt trước ngay

Combo 07

Đặt trước chỉ 2,000,000đ
Giá gốc 2,780,000đ (Tiết kiệm: 780,000đ)

đặt trước ngay

Combo 08

Đặt trước chỉ 2,000,000đ
Giá gốc 2,880,000đ (Tiết kiệm: 880,000đ)

đặt trước ngay

đặt mua trước tại web juno.vn - nhận hàng tại nhà hoặc tại cửa hàng

SAO VIỆT TỚI MUA SẮM GIÀY VÀ TÚI DIỆN TẾT TẠI JUNO
Hơn 10,000 phụ nữ được phục vụ mỗi ngày tại JUNO
Top