Enjoy Sale đang diễn ra trong:
Set Túi + Giày 690K
Set Túi + Giày 800K
Set Túi + Túi 1000K