Blog magazine http://juno.vn/ Chi tiết bài viết vi 2016-08-15T04:44:16Z Mừng khai trương cửa hàng thứ 84 tại Cần Thơ - Đồng giá giày 250K /blogs/tin-tuc-juno/mung-khai-truong-cua-hang-thu-84-tai-can-tho-dong-gia-giay-250k 1000774365 15/02/2019 08:54:44 Nguyễn Thị Thảo Quyên

Từ ngày 19/02/2019 - Juno mừng khai trương cửa hàng thứ 84 tại địa chỉ 156B Mậu Thân, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, theo đó từ ngày 19/02/2019 – 28/02/2019 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:


Nội dung khuyến mãi:

- Đồng giá tất cả giày với mức giá 250.000 đồng

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 250.000 đồng, 350.000 đồng, 500.000 đồng

- Đồng giá giày thể thao và giày boots với mức giá là 350.000 đồng.

Tham khảo một số sản phẩm hot trong chương trình:


Lưu ý: 

- Không áp dung chung với CTKM khác.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền và thăng hạng cho khách hàng).

- Thời gian áp dụng: Từ 19/02/2019 – 28/02/2019

Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng tại cửa hàng: 156B Mậu Thân, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Mừng khai trương cửa hàng thứ 84 tại Cần Thơ - Đồng giá giày 250K
//file.hstatic.net/1000003969/article/webktch_1200x710_cantho_medium.png

Từ ngày 19/02/2019 - Juno mừng khai trương cửa hàng thứ 84 tại địa chỉ 156B Mậu Thân, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, theo đó từ ngày 19/02/2019 – 28/02/2019 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:


Nội dung khuyến mãi:

- Đồng giá tất cả giày với mức giá 250.000 đồng

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 250.000 đồng, 350.000 đồng, 500.000 đồng

- Đồng giá giày thể thao và giày boots với mức giá là 350.000 đồng.

Tham khảo một số sản phẩm hot trong chương trình:


Lưu ý: 

- Không áp dung chung với CTKM khác.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền và thăng hạng cho khách hàng).

- Thời gian áp dụng: Từ 19/02/2019 – 28/02/2019

Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng tại cửa hàng: 156B Mậu Thân, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

juno.vn
]]>
Mừng khai trương đại lý chính thức thứ 87 tại Phú Thọ - Đồng giá giày 250K /blogs/tin-tuc-juno/mung-khai-truong-dai-ly-chinh-thuc-thu-87-tai-phu-tho-dong-gia-giay-250k 1000761560 17/01/2019 07:32:07 Nguyễn Thị Thảo Quyên

Từ ngày 20/01/2019 - Juno mừng khai trương đại lý chính thức thứ 87 tại địa chỉ 2325 đường Hùng Vương, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, theo đó từ ngày 20/01/2019 – 29/01/2019 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:


Nội dung khuyến mãi:

- Đồng giá tất cả giày với mức giá 250.000 đồng

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 350.000 đồng, 500.000 đồng

- Đồng giá giày thể thao với mức giá là 350.000 đồng

- Đồng giá giày boots với mức giá là 450.000 đồng


Tham khảo một số sản phẩm hot trong chương trình:Lưu ý: 

- Không áp dung chung với CTKM khác.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền và thăng hạng cho khách hàng).

- Thời gian áp dụng: Từ 20/01/2019 – 29/01/2019

Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng tại cửa hàng: 2325 đường Hùng Vương, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Mừng khai trương đại lý chính thức thứ 87 tại Phú Thọ - Đồng giá giày 250K
//file.hstatic.net/1000003969/article/ads_khaitruongdiali_phutho_1200x710_medium.jpg

Từ ngày 20/01/2019 - Juno mừng khai trương đại lý chính thức thứ 87 tại địa chỉ 2325 đường Hùng Vương, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, theo đó từ ngày 20/01/2019 – 29/01/2019 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:


Nội dung khuyến mãi:

- Đồng giá tất cả giày với mức giá 250.000 đồng

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 350.000 đồng, 500.000 đồng

- Đồng giá giày thể thao với mức giá là 350.000 đồng

- Đồng giá giày boots với mức giá là 450.000 đồng


Tham khảo một số sản phẩm hot trong chương trình:Lưu ý: 

- Không áp dung chung với CTKM khác.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền và thăng hạng cho khách hàng).

- Thời gian áp dụng: Từ 20/01/2019 – 29/01/2019

Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng tại cửa hàng: 2325 đường Hùng Vương, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

juno.vn
]]>
Mừng khai trương đại lý chính thức thứ 86 tại Trảng Bom - Đồng giá giày 250K /blogs/tin-tuc-juno/mung-khai-truong-dai-ly-chinh-thuc-thu-86-tai-trang-bom-dong-gia-giay-250k 1000760691 16/01/2019 06:56:24 Nguyễn Thị Thảo Quyên

Từ ngày 17/01/2019 - Juno mừng khai trương đại lý chính thức thứ 86 tại địa chỉ 42 đường Trần Phú, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, theo đó từ ngày 17/01/2019 – 26/01/2019 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:


Nội dung khuyến mãi:

- Đồng giá tất cả giày với mức giá 250.000 đồng

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 350.000 đồng, 500.000 đồng

- Đồng giá giày thể thao với mức giá là 350.000 đồng

- Đồng giá giày boots với mức giá là 450.000 đồng


Tham khảo một số sản phẩm hot trong chương trình:


 

Lưu ý: 

- Không áp dung chung với CTKM khác.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền và thăng hạng cho khách hàng).

- Thời gian áp dụng: Từ 17/01/2019 – 26/01/2019

Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng tại cửa hàng: 42 đường Trần Phú, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Mừng khai trương đại lý chính thức thứ 86 tại Trảng Bom - Đồng giá giày 250K
//file.hstatic.net/1000003969/article/ads_khaitruongdiali_trangbom_1200x710_tb_medium.jpg

Từ ngày 17/01/2019 - Juno mừng khai trương đại lý chính thức thứ 86 tại địa chỉ 42 đường Trần Phú, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, theo đó từ ngày 17/01/2019 – 26/01/2019 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:


Nội dung khuyến mãi:

- Đồng giá tất cả giày với mức giá 250.000 đồng

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 350.000 đồng, 500.000 đồng

- Đồng giá giày thể thao với mức giá là 350.000 đồng

- Đồng giá giày boots với mức giá là 450.000 đồng


Tham khảo một số sản phẩm hot trong chương trình:


 

Lưu ý: 

- Không áp dung chung với CTKM khác.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền và thăng hạng cho khách hàng).

- Thời gian áp dụng: Từ 17/01/2019 – 26/01/2019

Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng tại cửa hàng: 42 đường Trần Phú, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

juno.vn
]]>
Mừng khai trương đại lý chính thức thứ 85 tại Bến Tre - Đồng giá giày 250K /blogs/tin-tuc-juno/mung-khai-truong-dai-ly-chinh-thuc-thu-85-tai-ben-tre-dong-gia-giay-250k 1000757790 11/01/2019 08:03:03 Nguyễn Thị Thảo Quyên

Từ ngày 14/01/2019 - Juno mừng khai trương đại lý chính thức thứ 85 tại địa chỉ 492B Đại Lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, theo đó từ ngày 14/01/2019 – 23/01/2019 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:

Nội dung khuyến mãi:

- Đồng giá tất cả giày với mức giá 250.000 đồng

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 350.000 đồng, 500.000 đồng

- Đồng giá giày thể thao với mức giá là 350.000 đồng

- Đồng giá giày boots với mức giá là 450.000 đồng


Tham khảo một số sản phẩm hot trong chương trình: 
Lưu ý: 

- Không áp dung chung với CTKM khác.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền và thăng hạng cho khách hàng).

- Thời gian áp dụng: Từ 14/01/2019 – 23/01/2019

Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng tại cửa hàng: 492B Đại Lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Mừng khai trương đại lý chính thức thứ 85 tại Bến Tre - Đồng giá giày 250K
//hstatic.net/0/0/global/noDefaultImage6_medium.gif

Từ ngày 14/01/2019 - Juno mừng khai trương đại lý chính thức thứ 85 tại địa chỉ 492B Đại Lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, theo đó từ ngày 14/01/2019 – 23/01/2019 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:

Nội dung khuyến mãi:

- Đồng giá tất cả giày với mức giá 250.000 đồng

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 350.000 đồng, 500.000 đồng

- Đồng giá giày thể thao với mức giá là 350.000 đồng

- Đồng giá giày boots với mức giá là 450.000 đồng


Tham khảo một số sản phẩm hot trong chương trình: 
Lưu ý: 

- Không áp dung chung với CTKM khác.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền và thăng hạng cho khách hàng).

- Thời gian áp dụng: Từ 14/01/2019 – 23/01/2019

Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng tại cửa hàng: 492B Đại Lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

juno.vn
]]>
Mừng khai trương đại lý chính thức thứ 84 tại Ninh Bình - Đồng giá giày 250K /blogs/tin-tuc-juno/mung-khai-truong-dai-ly-chinh-thuc-thu-84-tai-ninh-binh-dong-gia-giay-250k 1000757745 11/01/2019 07:45:46 Nguyễn Thị Thảo Quyên

Từ ngày 14/01/2019 - Juno mừng khai trương đại lý chính thức thứ 84 ở Ninh Bình tại địa chỉ số 5 Đinh Tiên Hoàng, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, theo đó từ ngày 14/01/2019 – 23/01/2019 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:


Nội dung khuyến mãi:

- Đồng giá tất cả giày với mức giá 250.000 đồng

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 350.000 đồng, 500.000 đồng

- Đồng giá giày thể thao với mức giá là 350.000 đồng

- Đồng giá giày boots với mức giá là 450.000 đồng


Tham khảo một số sản phẩm hot trong chương trình:Lưu ý: 

- Không áp dung chung với CTKM khác.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền và thăng hạng cho khách hàng).

- Thời gian áp dụng: Từ 14/01/2019 – 23/01/2019

Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng tại cửa hàng: số 5 Đinh Tiên Hoàng, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Mừng khai trương đại lý chính thức thứ 84 tại Ninh Bình - Đồng giá giày 250K
//file.hstatic.net/1000003969/article/ads_khaitruongdiali_ninhbinh_1200x710_medium.jpg

Từ ngày 14/01/2019 - Juno mừng khai trương đại lý chính thức thứ 84 ở Ninh Bình tại địa chỉ số 5 Đinh Tiên Hoàng, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, theo đó từ ngày 14/01/2019 – 23/01/2019 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:


Nội dung khuyến mãi:

- Đồng giá tất cả giày với mức giá 250.000 đồng

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 350.000 đồng, 500.000 đồng

- Đồng giá giày thể thao với mức giá là 350.000 đồng

- Đồng giá giày boots với mức giá là 450.000 đồng


Tham khảo một số sản phẩm hot trong chương trình:Lưu ý: 

- Không áp dung chung với CTKM khác.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền và thăng hạng cho khách hàng).

- Thời gian áp dụng: Từ 14/01/2019 – 23/01/2019

Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng tại cửa hàng: số 5 Đinh Tiên Hoàng, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

juno.vn
]]>
Juno mừng khai trương cửa hàng mới tại Hồ Chí Minh - Đồng giá giày 250K /blogs/tin-tuc-juno/juno-mung-khai-truong-cua-hang-moi-tai-ho-chi-minh-dong-gia-giay-250k-1 1000756166 09/01/2019 06:51:37 Nguyễn Thị Thảo Quyên

Từ ngày 12/01/2019 - Juno mừng khai trương cửa hàng thứ 81 tại địa chỉ Lầu 1 Sense City Phạm Văn Đồng số 240-242 Kha Vạn Cân- (Phạm Văn Đồng), phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Theo đó từ ngày 12/1/2019 – 21/01/2019 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:

Nội dung khuyến mãi:

- Đồng giá tất cả giày với mức giá 250.000 đồng

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 350.000 đồng, 500.000 đồng

- Đồng giá giày thể thao và giày boots với mức giá là 350.000 đồng


Tham khảo 1 số sản phẩm "hot" tại cửa hàng


Lưu ý: 

- Không áp dung chung với CTKM khác.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền và thăng hạng cho khách hàng).

- Thời gian áp dụng:  12/1/2019 – 21/01/2019


Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng tại cửa hàng: Lầu 1 Sense City Phạm Văn Đồng số 240-242 Kha Vạn Cân (Phạm Văn Đồng) Phường Hiệp Bình Chánh. Q Thủ Đức.


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Juno mừng khai trương cửa hàng mới tại Hồ Chí Minh - Đồng giá giày 250K
//file.hstatic.net/1000003969/article/ktch_web_1200x710_sencity_medium.png

Từ ngày 12/01/2019 - Juno mừng khai trương cửa hàng thứ 81 tại địa chỉ Lầu 1 Sense City Phạm Văn Đồng số 240-242 Kha Vạn Cân- (Phạm Văn Đồng), phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Theo đó từ ngày 12/1/2019 – 21/01/2019 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:

Nội dung khuyến mãi:

- Đồng giá tất cả giày với mức giá 250.000 đồng

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 350.000 đồng, 500.000 đồng

- Đồng giá giày thể thao và giày boots với mức giá là 350.000 đồng


Tham khảo 1 số sản phẩm "hot" tại cửa hàng


Lưu ý: 

- Không áp dung chung với CTKM khác.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền và thăng hạng cho khách hàng).

- Thời gian áp dụng:  12/1/2019 – 21/01/2019


Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng tại cửa hàng: Lầu 1 Sense City Phạm Văn Đồng số 240-242 Kha Vạn Cân (Phạm Văn Đồng) Phường Hiệp Bình Chánh. Q Thủ Đức.


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

juno.vn
]]>
Mừng khai trương đại lý chính thức tại Bình Phước - Đồng giá giày 250K /blogs/tin-tuc-juno/juno-mung-khai-truong-dai-ly-chinh-thuc-tai-binh-phuoc-dong-gia-giay-250k 1000756184 09/01/2019 07:09:39 Nguyễn Thị Thảo Quyên

Từ ngày 11/01/2019 - Juno mừng khai trương đại lý chính thức đầu tiên ở Bình Phước tại địa chỉ 652 quốc lộ 14, phường Tân phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Theo đó từ ngày 11/01/2019 – 20/01/2019 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:Nội dung khuyến mãi:

- Đồng giá tất cả giày với mức giá 250.000 đồng

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 350.000 đồng, 500.000 đồng

- Đồng giá giày thể thao với mức giá là 350.000 đồng

- Đồng giá giày boots với mức giá là 450.000 đồngLưu ý: 

- Không áp dung chung với CTKM khác.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền và thăng hạng cho khách hàng).

- Thời gian áp dụng: Từ 11/01/2019 – 20/01/2019


Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng tại cửa hàng: 652 quốc lộ 14, phường Tân phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Mừng khai trương đại lý chính thức tại Bình Phước - Đồng giá giày 250K
//file.hstatic.net/1000003969/article/ktch_web_1200x710_bp_done_medium.png

Từ ngày 11/01/2019 - Juno mừng khai trương đại lý chính thức đầu tiên ở Bình Phước tại địa chỉ 652 quốc lộ 14, phường Tân phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Theo đó từ ngày 11/01/2019 – 20/01/2019 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:Nội dung khuyến mãi:

- Đồng giá tất cả giày với mức giá 250.000 đồng

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 350.000 đồng, 500.000 đồng

- Đồng giá giày thể thao với mức giá là 350.000 đồng

- Đồng giá giày boots với mức giá là 450.000 đồngLưu ý: 

- Không áp dung chung với CTKM khác.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền và thăng hạng cho khách hàng).

- Thời gian áp dụng: Từ 11/01/2019 – 20/01/2019


Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng tại cửa hàng: 652 quốc lộ 14, phường Tân phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

juno.vn
]]>
Mừng khai trương đại lý chính thức tại Bắc Giang - Đồng giá giày 250K /blogs/tin-tuc-juno/juno-mung-khai-truong-dai-ly-chinh-thuc-tai-bac-giang-dong-gia-giay-250k 1000756171 09/01/2019 06:56:33 Nguyễn Thị Thảo Quyên

Từ ngày 11/01/2019 - Juno mừng khai trương đại lý chính thức đầu tiên ở Bắc Giang tại địa chỉ 175 Hoàng Văn Thụ - TP. Bắc Giang, theo đó từ ngày 11/01/2019 – 20/01/2019 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:


Nội dung khuyến mãi:

- Đồng giá tất cả giày với mức giá 250.000 đồng

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 350.000 đồng, 500.000 đồng

- Đồng giá giày thể thao với mức giá là 350.000 đồng

- Đồng giá giày boots với mức giá là 450.000 đồng

Lưu ý: 

- Không áp dung chung với CTKM khác.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền và thăng hạng cho khách hàng).

- Thời gian áp dụng: Từ 11/01/2019 – 20/01/2019

Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng tại cửa hàng: 175 Hoàng Văn Thụ - TP. Bắc Giang

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Mừng khai trương đại lý chính thức tại Bắc Giang - Đồng giá giày 250K
//file.hstatic.net/1000003969/article/ktch_web_1200x710_bg_done_medium.png

Từ ngày 11/01/2019 - Juno mừng khai trương đại lý chính thức đầu tiên ở Bắc Giang tại địa chỉ 175 Hoàng Văn Thụ - TP. Bắc Giang, theo đó từ ngày 11/01/2019 – 20/01/2019 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:


Nội dung khuyến mãi:

- Đồng giá tất cả giày với mức giá 250.000 đồng

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 350.000 đồng, 500.000 đồng

- Đồng giá giày thể thao với mức giá là 350.000 đồng

- Đồng giá giày boots với mức giá là 450.000 đồng

Lưu ý: 

- Không áp dung chung với CTKM khác.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền và thăng hạng cho khách hàng).

- Thời gian áp dụng: Từ 11/01/2019 – 20/01/2019

Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng tại cửa hàng: 175 Hoàng Văn Thụ - TP. Bắc Giang

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

juno.vn
]]>
Juno mừng khai trương cửa hàng mới tại Hồ Chí Minh - Đồng giá giày 250K /blogs/tin-tuc-juno/juno-mung-khai-truong-cua-hang-moi-tai-ho-chi-minh-dong-gia-giay-250k 1000744795 20/12/2018 08:32:39 Nguyễn Thị Thảo Quyên

Từ ngày 23/12/2018 - Juno mừng khai trương cửa hàng mới tại địa chỉ 207 QUANG TRUNG, phường 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh sau thời gian tạm ngừng để sửa chữa, theo đó từ ngày 23/12/2018 - 01/01/2019 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:


Nội dung khuyến mãi:

- Đồng giá tất cả giày với mức giá 250.000 đồng

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 350.000 đồng, 500.000 đồng

- Đồng giá giày thể thao và giày boots với mức giá là 350.000 đồng


Tham khảo 1 số sản phẩm "hot" tại cửa hàngLưu ý: 

- Không áp dung chung với CTKM khác.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền và thăng hạng cho khách hàng).

- Thời gian áp dụng: Từ 23/12/2018 - 01/01/2018 


Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng tại cửa hàng: 207 QUANG TRUNG, phường 10, quận GÒ VẤP, TP.HCM


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Juno mừng khai trương cửa hàng mới tại Hồ Chí Minh - Đồng giá giày 250K
//file.hstatic.net/1000003969/article/webktch_1200x710_quangtrung_done_medium.png

Từ ngày 23/12/2018 - Juno mừng khai trương cửa hàng mới tại địa chỉ 207 QUANG TRUNG, phường 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh sau thời gian tạm ngừng để sửa chữa, theo đó từ ngày 23/12/2018 - 01/01/2019 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:


Nội dung khuyến mãi:

- Đồng giá tất cả giày với mức giá 250.000 đồng

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 350.000 đồng, 500.000 đồng

- Đồng giá giày thể thao và giày boots với mức giá là 350.000 đồng


Tham khảo 1 số sản phẩm "hot" tại cửa hàngLưu ý: 

- Không áp dung chung với CTKM khác.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền và thăng hạng cho khách hàng).

- Thời gian áp dụng: Từ 23/12/2018 - 01/01/2018 


Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng tại cửa hàng: 207 QUANG TRUNG, phường 10, quận GÒ VẤP, TP.HCM


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

juno.vn
]]>
Juno mừng khai trương cửa hàng thứ 81 tại Hà Nội - Đồng giá giày 250K /blogs/tin-tuc-juno/juno-mung-khai-truong-cua-hang-thu-81-tai-ha-noi-dong-gia-giay-250k 1000702333 22/10/2018 10:12:16 Nguyễn Thị Thảo Quyên

Từ ngày 25/10/2018 - Juno mừng khai trương cửa hàng thứ 81 tại địa chỉ 337-339 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội , theo đó từ ngày 25/10/2018 - 03/11/2018 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:Nội dung khuyến mãi:

- Đồng giá tất cả giày với mức giá 250.000 đồng.

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 350.000 đồng, 500.000 đồng.

- Đồng giá giày thể thao với mức giá là 350.000 đồng.


Tham khảo 1 số sản phẩm "hot" tại cửa hàng
Lưu ý: 

Không áp dung chung với CTKM khác.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền và thăng hạng cho khách hàng).

- 25/10 - 31/10, Áp dụng chương trình sinh nhật giảm 49%

-Từ 01/11, Áp dụng chương trình sinh nhật giảm 30%

Thời gian áp dụng: Từ 25/10/2018 - 03/11/2018 


Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng tại cửa hàng: 337-339 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:Juno mừng khai trương cửa hàng thứ 81 tại Hà Nội - Đồng giá giày 250K
//file.hstatic.net/1000003969/article/webktch_1200x710_caugiay_medium.png

Từ ngày 25/10/2018 - Juno mừng khai trương cửa hàng thứ 81 tại địa chỉ 337-339 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội , theo đó từ ngày 25/10/2018 - 03/11/2018 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:Nội dung khuyến mãi:

- Đồng giá tất cả giày với mức giá 250.000 đồng.

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 350.000 đồng, 500.000 đồng.

- Đồng giá giày thể thao với mức giá là 350.000 đồng.


Tham khảo 1 số sản phẩm "hot" tại cửa hàng
Lưu ý: 

Không áp dung chung với CTKM khác.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền và thăng hạng cho khách hàng).

- 25/10 - 31/10, Áp dụng chương trình sinh nhật giảm 49%

-Từ 01/11, Áp dụng chương trình sinh nhật giảm 30%

Thời gian áp dụng: Từ 25/10/2018 - 03/11/2018 


Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng tại cửa hàng: 337-339 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:juno.vn
]]>
Juno mừng khai trương cửa hàng thứ 80 tại Thái Bình-Đồng giá giày 250K /blogs/tin-tuc-juno/juno-mung-khai-truong-cua-hang-thu-80-tai-thai-binh-dong-gia-giay-250k 1000671751 11/09/2018 02:06:41 Nguyễn Thị Thảo Quyên

Từ ngày 14/09/2018 - Juno mừng khai trương cửa hàng thứ 80 tại địa chỉ 122 Trần Hưng Đạo, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, theo đó từ ngày 14/09/2018 - 23/09/2018 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:


Nội dung khuyến mãi:

- Đồng giá tất cả giày với mức giá 250.000 đồng

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 350.000 đồng, 500.000 đồng

- Đồng giá giày thể thao và giày boots với mức giá là 350.000 đồng


Tham khảo 1 số sản phẩm "hot" tại cửa hàng


Lưu ý: 

- Không áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác.

- Áp dụng chương trình sinh nhật giảm nhật 49%.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền cho khách hàng).

Thời gian áp dụng: Từ ngày 14/09/2018 - 23/09/2018


Địa điểm áp dụng: 

- Áp dụng tại cửa hàng:  122 Trần Hưng Đạo – P. Đề Thám – TP. Thái Bình – Tỉnh Thái Bình


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Juno mừng khai trương cửa hàng thứ 80 tại Thái Bình-Đồng giá giày 250K
//file.hstatic.net/1000003969/article/webktch_1200x710_thai-binh_b46001c8b25f4588812c6d1b25b7dc73_medium.png

Từ ngày 14/09/2018 - Juno mừng khai trương cửa hàng thứ 80 tại địa chỉ 122 Trần Hưng Đạo, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, theo đó từ ngày 14/09/2018 - 23/09/2018 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:


Nội dung khuyến mãi:

- Đồng giá tất cả giày với mức giá 250.000 đồng

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 350.000 đồng, 500.000 đồng

- Đồng giá giày thể thao và giày boots với mức giá là 350.000 đồng


Tham khảo 1 số sản phẩm "hot" tại cửa hàng


Lưu ý: 

- Không áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác.

- Áp dụng chương trình sinh nhật giảm nhật 49%.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền cho khách hàng).

Thời gian áp dụng: Từ ngày 14/09/2018 - 23/09/2018


Địa điểm áp dụng: 

- Áp dụng tại cửa hàng:  122 Trần Hưng Đạo – P. Đề Thám – TP. Thái Bình – Tỉnh Thái Bình


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

juno.vn
]]>
Juno mừng khai trương cửa hàng mới tại Rà Rịa Vũng Tàu - Đồng giá giày 200K- 250K /blogs/tin-tuc-juno/juno-mung-khai-truong-cua-hang-moi-tai-ra-ria-vung-tau-dong-gia-giay-200k-250k 1000648939 21/08/2018 04:37:30 Nguyễn Thị Thảo Quyên

Từ ngày 24/08/2018 - Juno thay đổi địa chỉ cửa hàng cũ tại 330 Cách Mạng Tháng 8 sang địa chỉ mới tại 86 Nguyễn Hữu Thọ, theo đó từ ngày 24/08/2018 - 02/09/2018 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:Nội dung khuyến mãi:

- Đồng giá tất cả giày với mức giá 200.000 - 250.000 đồng

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 350.000 đồng, 500.000 đồng

- Đồng giá giày thể thao và giày boots với mức giá là 350.000 đồng


Tham khảo 1 số sản phẩm "hot" tại cửa hàng


Lưu ý: 

- Không áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác.

- Áp dụng chương trình sinh nhật giảm nhật 49%.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền cho khách hàng).

Thời gian áp dụng: Từ ngày 24/08/2018 - 02/09/2018


Địa điểm áp dụng: 

- Áp dụng tại cửa hàng:  86 Nguyễn Hữu Thọ, P.Phước Trung, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Juno mừng khai trương cửa hàng mới tại Rà Rịa Vũng Tàu - Đồng giá giày 200K- 250K
//file.hstatic.net/1000003969/article/webktch_1200x710-_3__medium.png

Từ ngày 24/08/2018 - Juno thay đổi địa chỉ cửa hàng cũ tại 330 Cách Mạng Tháng 8 sang địa chỉ mới tại 86 Nguyễn Hữu Thọ, theo đó từ ngày 24/08/2018 - 02/09/2018 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:Nội dung khuyến mãi:

- Đồng giá tất cả giày với mức giá 200.000 - 250.000 đồng

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 350.000 đồng, 500.000 đồng

- Đồng giá giày thể thao và giày boots với mức giá là 350.000 đồng


Tham khảo 1 số sản phẩm "hot" tại cửa hàng


Lưu ý: 

- Không áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác.

- Áp dụng chương trình sinh nhật giảm nhật 49%.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền cho khách hàng).

Thời gian áp dụng: Từ ngày 24/08/2018 - 02/09/2018


Địa điểm áp dụng: 

- Áp dụng tại cửa hàng:  86 Nguyễn Hữu Thọ, P.Phước Trung, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

juno.vn
]]>
15 phút để trở thành nàng sành điệu nơi công sở /blogs/dep/15-phut-de-tro-thanh-nang-sanh-dieu-noi-cong-so 1000654197 21/08/2018 10:24:18 Nguyễn Phương Thắm

Trở nên thật lady, sành điệu giữa chốn công sở đa phong cách chắn chắn là "mơ ước" của không ít cô nàng mê thời trang, thích đổi mới, nổi bật. Cùng Juno 15 phút chọn để có một outfit hoàn hảo, sẳn sàng tỏa sáng chốn văn phòng!

Túi xách to, giúp nàng thêm mảnh mai, yêu kiều

Một sự thật "thần kỳ" mà ngay cả những cô nàng yêu thích những chiếc túi xách to - đựng cả thế giới bên trong cũng hiếm khi nhận ra, đó là khi diện những chiếc túi "hoành tráng" này, trông nàng sẽ nhỏ bé, yêu kiều và sành điệu hẳn lên. 

Chiếc túi xách to tưởng chừng chỉ là một item tiện lợi bỗng chốt lại trở thành "bí kíp" thần kỳ giúp nàng tỏa sáng nơi công sở. 


Búp bê mũi nhọn - tuyệt chiêu thon gọn đôi chân 

Dù nàng chọn màu hồng nữ - tính - tuyệt - đối, màu đỏ "ai ngó cũng yêu" hay màu đen "huyền bí", một đôi búp bê mũi nhọn với điểm nhấn là chiếc nơ kim loại sang trọng  cũng sẽ khiến cả outfit của nàng trở nên thời trang và sành điệu hơn bao giờ hết. 


Thêm một chiếc khăn trang trí, outfit nhàm chán bỗng sành-điệu-hóa tức thì

Cô nàng lady với phong cách sành điệu luôn không cần những item quá cầu kỳ để nổi bật. Với chiếc túi xách phối khăn họa tiết bắt mắt, nàng đã thấy mình thật thời trang chưa? 


Hãy luôn là cô nàng sành điệu, tự tin và nổi bật, khi biến tấu một chút Mix & Match đơn giản cùng Juno, nàng nhé! 


15 phút để trở thành nàng sành điệu nơi công sở
//file.hstatic.net/1000003969/article/2_bb03013_medium.jpg

Trở nên thật lady, sành điệu giữa chốn công sở đa phong cách chắn chắn là "mơ ước" của không ít cô nàng mê thời trang, thích đổi mới, nổi bật. Cùng Juno 15 phút chọn để có một outfit hoàn hảo, sẳn sàng tỏa sáng chốn văn phòng!

Túi xách to, giúp nàng thêm mảnh mai, yêu kiều

Một sự thật "thần kỳ" mà ngay cả những cô nàng yêu thích những chiếc túi xách to - đựng cả thế giới bên trong cũng hiếm khi nhận ra, đó là khi diện những chiếc túi "hoành tráng" này, trông nàng sẽ nhỏ bé, yêu kiều và sành điệu hẳn lên. 

Chiếc túi xách to tưởng chừng chỉ là một item tiện lợi bỗng chốt lại trở thành "bí kíp" thần kỳ giúp nàng tỏa sáng nơi công sở. 


Búp bê mũi nhọn - tuyệt chiêu thon gọn đôi chân 

Dù nàng chọn màu hồng nữ - tính - tuyệt - đối, màu đỏ "ai ngó cũng yêu" hay màu đen "huyền bí", một đôi búp bê mũi nhọn với điểm nhấn là chiếc nơ kim loại sang trọng  cũng sẽ khiến cả outfit của nàng trở nên thời trang và sành điệu hơn bao giờ hết. 


Thêm một chiếc khăn trang trí, outfit nhàm chán bỗng sành-điệu-hóa tức thì

Cô nàng lady với phong cách sành điệu luôn không cần những item quá cầu kỳ để nổi bật. Với chiếc túi xách phối khăn họa tiết bắt mắt, nàng đã thấy mình thật thời trang chưa? 


Hãy luôn là cô nàng sành điệu, tự tin và nổi bật, khi biến tấu một chút Mix & Match đơn giản cùng Juno, nàng nhé! 


juno.vn
]]>
Trẻ trung hơn, nữ tính hơn với những items đơn giản cho nàng công sở /blogs/dep/tre-trung-hon-nu-tinh-hon-voi-nhung-items-don-gian-cho-nang-cong-so 1000654019 21/08/2018 10:07:44 Nguyễn Phương Thắm

Nàng công sở thường chọn những outfit "đứng đắn" để trông chuyên nghiệp và sành điệu hơn?

Nhưng nếu bỗng một ngày nàng muốn biến hóa một hình tượng khác, trẻ trung hơn, nữ tính hơn nhưng vẫn không làm mất đi "hình ảnh" một nàng công sở chuyên nghiệp và đúng mực? Cùng Juno Mix & Match cho một ngày làm việc trẻ trung và phong cách nào!

Xăng đan quai mảnh, vẻ đẹp nữ tính và hiện đại. 

Những ngày mưa gió thất thường dễ khiến nàng "buông xuôi" trong việc chọn trang phục cho một ngày mới. Thử chọn một đôi Xăng Đan xỏ ngón quai mảnh? Item "thần thánh" này sẽ refresh nàng ngay-lập-tức dù nàng chọn trẻ trung với váy chữ A ngắn hay "formal" với quần tây đen. 


Túi xách màu pastel cho ngày thanh lịch 

Chọn một chiếc túi xách hộp màu pastel "kẹo ngọt" chính là cách hoàn hảo giúp outfit công sở của nàng thêm phần trẻ trung, thanh lịch mà không sợ bị "trẻ con" quá lố hay lọe loẹt. 


Giày đế xuồng cùng váy sơmi trẻ trung, phong cách 

Váy sơmi là là một item "thân thiết" với mọi cô nàng công sở. Mùa Hè-Thu này, váy sơmi lại được "sủng ái" trở lại với gam màu vàng cực trend và họa tiết kẻ sọc. Bật mí là item này còn giúp nàng trông cao ráo và thon gọn hơn đấy.

Chọn một chiếc váy sơmi bắt mắt, thêm một đôi giày xăng đan đế xuồng trẻ trung và nữ tính, nàng đã thấy mình khác những ngày nhàm chán vừa qua chưa

Giày Xăng Đan dây mảnh ánh nhũ, nữ tính mà nổi bật 

Những cô nàng "theo" phong cách nữ tính đôi khi lại dễ bị nhạt nhòa, kém nổi bật. Hãy thứ kết hợp một đôi xăng đan dây mảng ánh nhủ cùng một bộ jumsuit vàng "trend" cho mùa mưa - nắng - thất - thường thêm phần trẻ trung và rạng rỡ? Đừng quên chọn thêm một chiếc túi xách nhỏ xinh để thêm phần lung linh nơi công sở. 


Chỉ một vài "chiêu" Mix & Match đơn giản, outfit của nàng sẽ bừng sáng một ngày mưa. Đừng bỏ qua những cách kết hợp này để luôn nổi bật và tự tin nàng nhé!


Trẻ trung hơn, nữ tính hơn với những items đơn giản cho nàng công sở
//file.hstatic.net/1000003969/article/txn197_1jpg_medium.jpg

Nàng công sở thường chọn những outfit "đứng đắn" để trông chuyên nghiệp và sành điệu hơn?

Nhưng nếu bỗng một ngày nàng muốn biến hóa một hình tượng khác, trẻ trung hơn, nữ tính hơn nhưng vẫn không làm mất đi "hình ảnh" một nàng công sở chuyên nghiệp và đúng mực? Cùng Juno Mix & Match cho một ngày làm việc trẻ trung và phong cách nào!

Xăng đan quai mảnh, vẻ đẹp nữ tính và hiện đại. 

Những ngày mưa gió thất thường dễ khiến nàng "buông xuôi" trong việc chọn trang phục cho một ngày mới. Thử chọn một đôi Xăng Đan xỏ ngón quai mảnh? Item "thần thánh" này sẽ refresh nàng ngay-lập-tức dù nàng chọn trẻ trung với váy chữ A ngắn hay "formal" với quần tây đen. 


Túi xách màu pastel cho ngày thanh lịch 

Chọn một chiếc túi xách hộp màu pastel "kẹo ngọt" chính là cách hoàn hảo giúp outfit công sở của nàng thêm phần trẻ trung, thanh lịch mà không sợ bị "trẻ con" quá lố hay lọe loẹt. 


Giày đế xuồng cùng váy sơmi trẻ trung, phong cách 

Váy sơmi là là một item "thân thiết" với mọi cô nàng công sở. Mùa Hè-Thu này, váy sơmi lại được "sủng ái" trở lại với gam màu vàng cực trend và họa tiết kẻ sọc. Bật mí là item này còn giúp nàng trông cao ráo và thon gọn hơn đấy.

Chọn một chiếc váy sơmi bắt mắt, thêm một đôi giày xăng đan đế xuồng trẻ trung và nữ tính, nàng đã thấy mình khác những ngày nhàm chán vừa qua chưa

Giày Xăng Đan dây mảnh ánh nhũ, nữ tính mà nổi bật 

Những cô nàng "theo" phong cách nữ tính đôi khi lại dễ bị nhạt nhòa, kém nổi bật. Hãy thứ kết hợp một đôi xăng đan dây mảng ánh nhủ cùng một bộ jumsuit vàng "trend" cho mùa mưa - nắng - thất - thường thêm phần trẻ trung và rạng rỡ? Đừng quên chọn thêm một chiếc túi xách nhỏ xinh để thêm phần lung linh nơi công sở. 


Chỉ một vài "chiêu" Mix & Match đơn giản, outfit của nàng sẽ bừng sáng một ngày mưa. Đừng bỏ qua những cách kết hợp này để luôn nổi bật và tự tin nàng nhé!


juno.vn
]]>
"Biến hóa" thành cô nàng phá cách cùng trang phục Jean /blogs/dep/bien-hoa-thanh-co-nang-pha-cach-cung-trang-phuc-jean 1000653542 21/08/2018 09:30:05 Nguyễn Phương Thắm

Jean luôn là một chất liệu "trường tồn với thời gian" dù nàng theo phong cách nào. Nhưng điểm mạnh cũng là điểm yếu, những trang phục jean nếu không khéo sẽ dễ bị nhàm chán. 

Cùng Juno thử phá cách một lần khi kết hợp những item Jean thân quen nàng đang có với một vài item Giày - Túi phong cách Urban, và ngắm nhìn bản thân mới lạ với những biến tấu này, nàng nhé!

Quần jeans xắn gấu với giày gót vuông năng động

Một chiếc quần Jean xắn gấu cực "trend" sẽ vô cùng phù hợp với giày gót vuông năng động CG05058 , mang đến cho nàng 1 outfit thoải mái nhất dù là ngày làm việc hay ngày cuối tuần v.v... 


Áo bệt vai, quần jean rộng và Xăng đan họa tiết Camo

Ai nói quần jean thì không thể kết hợp cùng các item "nữ tính"?? Thử "phá cách" một chút khi kết hợp áo hở vai cùng quần jean ống rộng và  Giày xăng đan họa tiết camo nổi bật SD01067 , outfit của nàng sẽ vô cùng năng động và tự tin.


Chất lịm với chân váy jeans cùng túi crossbody 

Chân váy jean ngắn có phần hơi "trẻ con" được phối Túi Crossbody mang hơi hướng "cổ điển" sẽ là một điểm nhấn lạ mắt những vẫn không kém phần thời trang cho nàng. 

Jean cổ điển phối với cùng túi xách màu da bò

Thay vì "đóng khung" chiếc sơ-mi trắng và Jean cổ điển là một outfit công sở và nhàm chán, hãy thử một chiếc túi xách màu da bò bắt mắt với chi tiết quai túi đeo cổ tay lạ mắt, nàng đã thấy bộ trang phục được "refresh" hơn chưa?  

Đừng ngần ngại Mix & Match và "biến tấu" những bộ trang phục thường ngày một cách táo bạo và năng động, mạnh mẽ hơn. Biết đâu được, hôm nay chính là ngày nàng tỏa sáng với phong cách thời trang hiện đại của riêng mình."Biến hóa" thành cô nàng phá cách cùng trang phục Jean
//file.hstatic.net/1000003969/article/txn186_1_medium.jpg

Jean luôn là một chất liệu "trường tồn với thời gian" dù nàng theo phong cách nào. Nhưng điểm mạnh cũng là điểm yếu, những trang phục jean nếu không khéo sẽ dễ bị nhàm chán. 

Cùng Juno thử phá cách một lần khi kết hợp những item Jean thân quen nàng đang có với một vài item Giày - Túi phong cách Urban, và ngắm nhìn bản thân mới lạ với những biến tấu này, nàng nhé!

Quần jeans xắn gấu với giày gót vuông năng động

Một chiếc quần Jean xắn gấu cực "trend" sẽ vô cùng phù hợp với giày gót vuông năng động CG05058 , mang đến cho nàng 1 outfit thoải mái nhất dù là ngày làm việc hay ngày cuối tuần v.v... 


Áo bệt vai, quần jean rộng và Xăng đan họa tiết Camo

Ai nói quần jean thì không thể kết hợp cùng các item "nữ tính"?? Thử "phá cách" một chút khi kết hợp áo hở vai cùng quần jean ống rộng và  Giày xăng đan họa tiết camo nổi bật SD01067 , outfit của nàng sẽ vô cùng năng động và tự tin.


Chất lịm với chân váy jeans cùng túi crossbody 

Chân váy jean ngắn có phần hơi "trẻ con" được phối Túi Crossbody mang hơi hướng "cổ điển" sẽ là một điểm nhấn lạ mắt những vẫn không kém phần thời trang cho nàng. 

Jean cổ điển phối với cùng túi xách màu da bò

Thay vì "đóng khung" chiếc sơ-mi trắng và Jean cổ điển là một outfit công sở và nhàm chán, hãy thử một chiếc túi xách màu da bò bắt mắt với chi tiết quai túi đeo cổ tay lạ mắt, nàng đã thấy bộ trang phục được "refresh" hơn chưa?  

Đừng ngần ngại Mix & Match và "biến tấu" những bộ trang phục thường ngày một cách táo bạo và năng động, mạnh mẽ hơn. Biết đâu được, hôm nay chính là ngày nàng tỏa sáng với phong cách thời trang hiện đại của riêng mình.juno.vn
]]>
Juno mừng khai trương cửa hàng thứ 80 tại Thành phố Vinh - Đồng giá giày 250K /blogs/tin-tuc-juno/juno-mung-khai-truong-cua-hang-thu-80-tai-thanh-pho-vinh-dong-gia-giay-250k 1000636914 02/08/2018 02:48:46 Nguyễn Thị Thảo Quyên

Từ ngày 04/08/2018 - Juno mừng khai trương cửa hàng thứ 80 tại 72 Nguyễn Văn Cừ, phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, theo đó từ ngày 04/08/2018 - 12/08/2018 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:Nội dung khuyến mãi:


- Đồng giá tất cả giày với mức giá 250.000 đồng.

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 350.000 đồng, 500.000 đồng.

- Đồng giá giày thể thao và giày boots với mức giá là 350.000 đồng. 

- Đặc biệt chương trình được áp dụng chung cho cả cửa hàng 47 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh (sẽ áp dụng đồng giá với mức giá là 200.000 - 250.000 đồng tất cả giày)

Tham khảo 1 số sản phẩm "hot" tại cửa hàng
Lưu ý: 

- Không áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác.

- Áp dụng chương trình sinh nhật giảm nhật 49%.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền cho khách hàng).

Thời gian áp dụng: Từ ngày 04/08/2018 - 12/08/2018


Địa điểm áp dụng: 

- Cửa hàng mới thứ 80: 72 Nguyễn Văn Cừ, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

- Cửa hàng: 47 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An(sẽ áp dụng đồng giá với mức giá là 200.000 - 250.000 đồng tất cả giày)

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Juno mừng khai trương cửa hàng thứ 80 tại Thành phố Vinh - Đồng giá giày 250K
//file.hstatic.net/1000003969/article/banner-khaitruong-vinh_medium.jpg

Từ ngày 04/08/2018 - Juno mừng khai trương cửa hàng thứ 80 tại 72 Nguyễn Văn Cừ, phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, theo đó từ ngày 04/08/2018 - 12/08/2018 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:Nội dung khuyến mãi:


- Đồng giá tất cả giày với mức giá 250.000 đồng.

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 350.000 đồng, 500.000 đồng.

- Đồng giá giày thể thao và giày boots với mức giá là 350.000 đồng. 

- Đặc biệt chương trình được áp dụng chung cho cả cửa hàng 47 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh (sẽ áp dụng đồng giá với mức giá là 200.000 - 250.000 đồng tất cả giày)

Tham khảo 1 số sản phẩm "hot" tại cửa hàng
Lưu ý: 

- Không áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác.

- Áp dụng chương trình sinh nhật giảm nhật 49%.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền cho khách hàng).

Thời gian áp dụng: Từ ngày 04/08/2018 - 12/08/2018


Địa điểm áp dụng: 

- Cửa hàng mới thứ 80: 72 Nguyễn Văn Cừ, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

- Cửa hàng: 47 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An(sẽ áp dụng đồng giá với mức giá là 200.000 - 250.000 đồng tất cả giày)

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

juno.vn
]]>
8 vũ khí thời trang dành cho nàng U30 /blogs/mot/8-vu-khi-thoi-trang-danh-cho-nang-u30 1000632622 26/07/2018 04:46:28 Trần Thị Thái Hiền

Huyền thoại thời trang thế giới Coco Chanel từng nói: "Hãy đưa cho một cô gái đôi giày phù hợp và cô ấy có thể chinh phục cả thế giới". Đối với phái đẹp nói chung, giày đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nhất là đối với phụ nữ 30 - không thứ phụ kiện nào quan trọng hơn một đôi giày cao gót có chất lượng tốt và thiết kế đẹp, thời trang.

Đừng để bản thân mình già đi theo năm tháng bởi vì không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp cho bản thân. Nàng hãy đến ngay với “Thiên đường săn sale” của Juno để đem về cho mình những đôi giày phù hợp và “chinh phục cả thế giới”. Với những thiết kế hợp thời trang, đúng theo phong cách của nàng, và áp dụng ưu đãi lớn, những đôi giày chất lượng của Juno sẽ khiến bạn tỏa sáng mỗi khi diện lên.

1. Xăng đan cao gót.

Với thiết kế thoải mái nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ của cao gót thì “xăng đan cao gót” đang là lựa chọn hàng đầu của các nàng U30. Đôi giày này trở nên phổ biến hơn bao giờ hết với các nàng công sở, rồi sau đó trở thành xu hướng để các nàng tự tin diện đi tiệc hay thậm chí là đi chơi, đi dạo bình thường. Tính tiện dụng là ưu điểm của loại giày này.

Xăng đan cao gót được các nàng U30 lựa chọn vì sự tiện lợi, thoải mái khi mang. Đồng thời đây cũng là xu hướng mới, thể hiện sự trẻ trung, cho các nàng.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Thiết kế đơn giản với quai chéo cách điệu làm nàng U30 thêm trẻ trung. Màu sắc trang nhã khiến giày xăng đan gót vuông 9cm quai cách điệu SD09060 trở thành một trong nhứng mẫu bán chạy nhất tại Thiên đường săn sale.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Tại “Thiên đường săn sale” của Juno, những mẫu giày xăng đan cao gót mới được cập nhật thường xuyên để đảm bảo hợp thời trang và xu hướng cũng như tính cách riêng của từng nàng.

Những mẫu xăng đan cao gót tại Juno thể hiện nhiều phong cách khác nhau, phù hợp với sở thích của từng nàng.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày xăng đan gót nhọn 9cm quai ôm cổ chân SD09056 với chất liệu phối ánh nhủ sẽ khiến nàng nổi bật mỗi khi diện lên. Thiết kế gót mới lạ sẽ là điểm nhấn cho đôi giày thêm thời trang.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Nàng sẽ trở nên trẻ trung hơn khi diện lên giày xăng đan gót vuông 9cm quai chéo phối kim loại SD09058. Từ kiểu dáng, đến thiết kế quai đều thể hiện được sự nổi bật và tươi trẻ.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Chất liệu da bền đẹp, kiểu dáng sang trọng là điều nàng sẽ thấy tại mẫu xăng đan này. Hơn thế nữa, quai chéo phối kim loại sẽ giúp nàng trẻ trung hơn mỗi khi diện lên.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Chỉ cần chọn đôi giày phù hợp, nàng có thể trở nên quyến rũ bất ngờ. Đối với xăng đan gót nhọn 9cm quai hậu cách điệu SD09061 sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho nàng đi dự tiệc.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Với chất liệu da phối ánh kim nổi bật, và quai chữ X  cách điệu thì nàng sẽ dễ dàng nổi bật khi diện đôi giày này. Hơn nữa, với màu sắc trang nhã đây sẽ là lựa chọn số 1 cho nàng U30.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

2. Giày cao gót cơ bản.

Đây cũng chính là “vũ khí thời trang” không thể thiếu của các nàng U30. Sự quyến rũ, tự tin được thể hiện từ đôi giày nàng đang mang trên chân. Chỉ cần một chút nhấn nhá ở trang phục phù hợp nữa nàng sẽ trở thành một “quý cô” thực sự trong mắt người đối diện.

Chỉ cần một đôi giày cao gót kiểu dáng cơ bản, nàng đã trở nên thanh lịch, nhẹ nhàng quyến rũ trong mắt mọi người.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày cao gót 5cm mũi nhọn chất liệu êm ái CG05054 là đôi giày nhất định nàng U30 phải có. Thiết kế, màu sắc, kiểu dáng của CG05054 sẽ khiến nàng trở nên xinh đẹp dịu dàng.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Lựa chọn giày cao gót không khó, nhưng để tìm một đôi giày hợp thời trang, chất lượng mà giá cả lại hợp lý thì không phải chuyện đơn giản. Tin vui cho nàng, tại Juno với chương trình ưu đãi lớn nhất hè “Thiên đường săn sale” tập hợp những mẫu giày cao gót đang thịnh hành nhất hiện nay. Đừng chần chừ bỏ lỡ cơ hội lớn để săn giày xịn giá rẻ nhé!

Sang trọng, trang nhã là những điều bạn sẽ nhận được khi mang giày cao gót 9cm mũi nhọn gót hậu trang trí nơ CG09076. Thiết kế phối nơ sau gót thời trang sẽ làm nàng thêm nổi bật mỗi khi diện.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Đối với cô nàng công sở, giày cao gót là điều không thể thiếu. Nhưng diện giày thế nào để trở nên trẻ trung thì không phải ai cũng biết. Juno sẽ bật mí cho nàng đôi cao gót "thần thánh", mê hoặc mọi cô nàng U30: CG09088.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày cao gót 9cm mũi nhọn cách điệu CG09088 sẽ là sản phẩm giúp nàng công sở trở nên quyến rũ và trẻ trung nhất. Đừng bỏ qua cơ hội mua sắm đôi giày đang trở thành "hot trend" này tại Thiên đường săn sale nhé!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày cao gót 9cm mũi nhọn viền ánh kim cách điệu CG09097 sẽ là "trùm cuối" tring TOP sản phẩm dành cho nàng U30. Với vẻ đẹp tinh tế, sang trọng thì đây là đôi giày nàng không thể bỏ qua.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Cô nàng U30 đừng bao giờ xem nhẹ vẻ bên ngoài, vì đây chính là lợi thế cũng như sự tự tin của nàng đối với mọi người xung quanh. Hãy làm đẹp bản thân bằng những thứ mình thích để thấy cuộc sống luôn tươi trẻ.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)


Những "vũ khí" bí mật để nàng trở nên trẻ trung quyến rũ đã được Juno tiết lộ tại Thiên đường săn sale. Với ưu đãi khủng dịp cuối hè, đây sẽ là cơ hội để nàng mua sắm làm đẹp bản thân mà không cần lo nghĩ về giá. Nhanh chóng đến với Juno ngay hôm nay nàng nhé!


XEM CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐÂY!

▪️ Thiên Đường Săn Sale 200.000 Đôi giày 200K. Từ 19.7 - 29.7 trên toàn hệ thống.
▪️ Đổi trả miễn phí 7 ngày cho sản phẩm dưới 250K.
▪️ Đổi trả miễn phí 30 ngày với ví/túi, 90 ngày với giày cho sản phẩm từ 250K trở lên.

Chương trình áp dụng tại 79 cửa hàng Juno và website juno.vn.
Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.

8 vũ khí thời trang dành cho nàng U30
//hstatic.net/0/0/global/noDefaultImage6_medium.gif

Huyền thoại thời trang thế giới Coco Chanel từng nói: "Hãy đưa cho một cô gái đôi giày phù hợp và cô ấy có thể chinh phục cả thế giới". Đối với phái đẹp nói chung, giày đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nhất là đối với phụ nữ 30 - không thứ phụ kiện nào quan trọng hơn một đôi giày cao gót có chất lượng tốt và thiết kế đẹp, thời trang.

Đừng để bản thân mình già đi theo năm tháng bởi vì không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp cho bản thân. Nàng hãy đến ngay với “Thiên đường săn sale” của Juno để đem về cho mình những đôi giày phù hợp và “chinh phục cả thế giới”. Với những thiết kế hợp thời trang, đúng theo phong cách của nàng, và áp dụng ưu đãi lớn, những đôi giày chất lượng của Juno sẽ khiến bạn tỏa sáng mỗi khi diện lên.

1. Xăng đan cao gót.

Với thiết kế thoải mái nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ của cao gót thì “xăng đan cao gót” đang là lựa chọn hàng đầu của các nàng U30. Đôi giày này trở nên phổ biến hơn bao giờ hết với các nàng công sở, rồi sau đó trở thành xu hướng để các nàng tự tin diện đi tiệc hay thậm chí là đi chơi, đi dạo bình thường. Tính tiện dụng là ưu điểm của loại giày này.

Xăng đan cao gót được các nàng U30 lựa chọn vì sự tiện lợi, thoải mái khi mang. Đồng thời đây cũng là xu hướng mới, thể hiện sự trẻ trung, cho các nàng.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Thiết kế đơn giản với quai chéo cách điệu làm nàng U30 thêm trẻ trung. Màu sắc trang nhã khiến giày xăng đan gót vuông 9cm quai cách điệu SD09060 trở thành một trong nhứng mẫu bán chạy nhất tại Thiên đường săn sale.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Tại “Thiên đường săn sale” của Juno, những mẫu giày xăng đan cao gót mới được cập nhật thường xuyên để đảm bảo hợp thời trang và xu hướng cũng như tính cách riêng của từng nàng.

Những mẫu xăng đan cao gót tại Juno thể hiện nhiều phong cách khác nhau, phù hợp với sở thích của từng nàng.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày xăng đan gót nhọn 9cm quai ôm cổ chân SD09056 với chất liệu phối ánh nhủ sẽ khiến nàng nổi bật mỗi khi diện lên. Thiết kế gót mới lạ sẽ là điểm nhấn cho đôi giày thêm thời trang.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Nàng sẽ trở nên trẻ trung hơn khi diện lên giày xăng đan gót vuông 9cm quai chéo phối kim loại SD09058. Từ kiểu dáng, đến thiết kế quai đều thể hiện được sự nổi bật và tươi trẻ.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Chất liệu da bền đẹp, kiểu dáng sang trọng là điều nàng sẽ thấy tại mẫu xăng đan này. Hơn thế nữa, quai chéo phối kim loại sẽ giúp nàng trẻ trung hơn mỗi khi diện lên.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Chỉ cần chọn đôi giày phù hợp, nàng có thể trở nên quyến rũ bất ngờ. Đối với xăng đan gót nhọn 9cm quai hậu cách điệu SD09061 sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho nàng đi dự tiệc.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Với chất liệu da phối ánh kim nổi bật, và quai chữ X  cách điệu thì nàng sẽ dễ dàng nổi bật khi diện đôi giày này. Hơn nữa, với màu sắc trang nhã đây sẽ là lựa chọn số 1 cho nàng U30.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

2. Giày cao gót cơ bản.

Đây cũng chính là “vũ khí thời trang” không thể thiếu của các nàng U30. Sự quyến rũ, tự tin được thể hiện từ đôi giày nàng đang mang trên chân. Chỉ cần một chút nhấn nhá ở trang phục phù hợp nữa nàng sẽ trở thành một “quý cô” thực sự trong mắt người đối diện.

Chỉ cần một đôi giày cao gót kiểu dáng cơ bản, nàng đã trở nên thanh lịch, nhẹ nhàng quyến rũ trong mắt mọi người.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày cao gót 5cm mũi nhọn chất liệu êm ái CG05054 là đôi giày nhất định nàng U30 phải có. Thiết kế, màu sắc, kiểu dáng của CG05054 sẽ khiến nàng trở nên xinh đẹp dịu dàng.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Lựa chọn giày cao gót không khó, nhưng để tìm một đôi giày hợp thời trang, chất lượng mà giá cả lại hợp lý thì không phải chuyện đơn giản. Tin vui cho nàng, tại Juno với chương trình ưu đãi lớn nhất hè “Thiên đường săn sale” tập hợp những mẫu giày cao gót đang thịnh hành nhất hiện nay. Đừng chần chừ bỏ lỡ cơ hội lớn để săn giày xịn giá rẻ nhé!

Sang trọng, trang nhã là những điều bạn sẽ nhận được khi mang giày cao gót 9cm mũi nhọn gót hậu trang trí nơ CG09076. Thiết kế phối nơ sau gót thời trang sẽ làm nàng thêm nổi bật mỗi khi diện.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Đối với cô nàng công sở, giày cao gót là điều không thể thiếu. Nhưng diện giày thế nào để trở nên trẻ trung thì không phải ai cũng biết. Juno sẽ bật mí cho nàng đôi cao gót "thần thánh", mê hoặc mọi cô nàng U30: CG09088.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày cao gót 9cm mũi nhọn cách điệu CG09088 sẽ là sản phẩm giúp nàng công sở trở nên quyến rũ và trẻ trung nhất. Đừng bỏ qua cơ hội mua sắm đôi giày đang trở thành "hot trend" này tại Thiên đường săn sale nhé!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày cao gót 9cm mũi nhọn viền ánh kim cách điệu CG09097 sẽ là "trùm cuối" tring TOP sản phẩm dành cho nàng U30. Với vẻ đẹp tinh tế, sang trọng thì đây là đôi giày nàng không thể bỏ qua.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Cô nàng U30 đừng bao giờ xem nhẹ vẻ bên ngoài, vì đây chính là lợi thế cũng như sự tự tin của nàng đối với mọi người xung quanh. Hãy làm đẹp bản thân bằng những thứ mình thích để thấy cuộc sống luôn tươi trẻ.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)


Những "vũ khí" bí mật để nàng trở nên trẻ trung quyến rũ đã được Juno tiết lộ tại Thiên đường săn sale. Với ưu đãi khủng dịp cuối hè, đây sẽ là cơ hội để nàng mua sắm làm đẹp bản thân mà không cần lo nghĩ về giá. Nhanh chóng đến với Juno ngay hôm nay nàng nhé!


XEM CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐÂY!

▪️ Thiên Đường Săn Sale 200.000 Đôi giày 200K. Từ 19.7 - 29.7 trên toàn hệ thống.
▪️ Đổi trả miễn phí 7 ngày cho sản phẩm dưới 250K.
▪️ Đổi trả miễn phí 30 ngày với ví/túi, 90 ngày với giày cho sản phẩm từ 250K trở lên.

Chương trình áp dụng tại 79 cửa hàng Juno và website juno.vn.
Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.

juno.vn
]]>
Những mẫu giày cô nàng U20 nhất định phải có! /blogs/mot/nhung-mau-giay-co-nang-u20-nhat-dinh-phai-co 1000632040 25/07/2018 08:43:17 Trần Thị Thái Hiền

Đối với những cô nàng 20 tuổi trẻ trung, điều mà nàng cần quan tâm nhất đó chính là vẻ bề ngoài. Những gì nàng khoác lên đều thể hiện một phần con người. Đừng tuềnh toàng để rồi sau này hối hận. Hãy cập nhật xu hướng để đảm bảo rằng bản thân luôn trẻ trung và thời trang.

Dưới đây là những sản phẩm tại “Thiên đường săn sale” được các cô nàng 20 ưa chuộng nhất. Cộng thêm ưu đãi khủng từ soái ca thì đây là cơ hội tuyệt vời để nàng làm mới bản thân. Mua sắm những mẫu giày thời trang, hợp xu hướng và không cần phải lo về giá thì ngại gì mà không "chiến" liền nàng nhỉ.

1. Giày xăng đan đế thấp.

Đối với cô nàng từ 20 đến 25 tuổi, hoạt động nhiều là yếu tốt tất nhiên. Nàng cần trang bị cho mình một đôi giày thật sự thoải mái và trẻ trung. Giày xăng đan chính là lựa chọn hoàn hảo của các nàng. Năng động, thoải mái, bất chấp nắng mưa, nàng có thể diện lên và đi mọi nơi. Dưới đây là những mẫu xăng đan được giới trẻ ưu chuộng nhất tại "Thiên đường săn sale", nàng hãy lựa chọn ngay cho mình đi nào!

Giày xăng đan chiến binh quai cách điệu SD01056 là sản phẩm mọi cô nàng 20 đều mong muốn có được. Thiết kế giày theo phong cách chiến binh, kiểu dáng mới lạ, thời trang. Đây sẽ là đôi giày khiến nàng nổi bật mỗi khi diện lên.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Chỉ cần diện đôi xăng đan SD01056 lên, mọi cô nàng đã trở nên trẻ trung năng động. Đây chính là lý do khiến giới trẻ đổ xô đi săn lùng item này cho bằng được.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Dễ dàng di chuyển, năng động nhưng vẫn giữ được nét nữ tính là đặc điểm nổi bật của giày xăng đan mũi vuông quai ngang SD03018. Được áp dụng ưu đãi lớn, các nàng hãy tranh thủ "hốt em này" về ngay đội của mình.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Màu sắc trang nhã, nhưng vẫn đủ nổi bật để tôn dáng đôi bàn chân mỗi khi nàng diện lên.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày xăng đan quai nơ cách điệu SD01060 cũng là một trong những TOP sản phẩm được các nàng ưa chuộng. Với thiết kế quai ngang hình nơ cùng chất liệu mềm mịn, khiến nàng dễ dàng hoạt động, tạo cảm thoải mái khi mang.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Tại Juno - Thiên đường săn sale, các mẫu sản phẩm có rất nhiều màu sắc, kiểu dáng phù hợp với cá tính riêng từng cô gái. Đặc biệt hơn, ưu đãi lớn khiến nàng chẳng cần lo lắng về giá khi mua sắm. Vậy còn chần chừ gì mà không đến Juno ngay hôm nay nào!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

2. Giày búp bê.

Item thứ 2 không thể không nhắc đến đó chính là giày búp bê. Cô gái 20 nào cũng điệu đà với váy áo thì nhất định trong tủ giày luôn phải có những đôi giày búp bê. Tại Thiên đường săn sale, Juno tập hợp những mẫu giày búp bê mới nhất trên thị trường, hợp thời trang và kết hợp ưu đãi "khủng", nhanh chân đến với Juno để chọn được giày đúng size và đầy đủ màu sắc nhé các nàng.

Chỉ cần một chút nhấn nhá như quai chữ X, thì búp bê cũng có thể trở nên trẻ trung năng động. Juno hướng đến vẻ đẹp thời trang dành cho nàng, việc của nàng là cứ tự tin diện lên, mọi chuyện để Juno lo!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Chất liệu da tổng hợp bền đẹp, thiết kế trẻ trung năng động, đây chính là lựa chọn hoàn hảo cho các nàng U20. Nhanh chân đến với Thiên đường săn sale để rinh ẻm về nào!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày búp bê mũi nhọn quai ôm cổ chân BB01125 sẽ phù hợp cho nàng năng động với thiết kế hở gót. Dù nàng muốn điệu đà nhưng phải kèm theo dễ dàng hoạt động thì Juno vẫn hiểu và chiều lòng nàng.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Các nàng U20 cực kì yêu thích sản phẩm này. Vừa tiện dụng lại giữ được nét nữ tính. Nàng có thể phối bất kì kiểu đồ nào với BB01125.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

3. Giày cao gót.

Những mẫu giày cao gót đang làm mưa làm gió tại "Thiên đường săn sale" sẽ khiến nàng mê mẩn. Những buổi tiệc, những cuộc hẹn đi chơi không thể thiếu một đôi cao gót khiến nàng 20 trở nên nổi bật. Đã diện là phải diện những đôi cao gót đang trở thành "hot trend" này tại Thiên đường săn sale.

Giày cao gót 5cm mũi nhọn đính nơ trang trí CG05056 sẽ thích hợp cho nàng điệu đà. Đi hẹn hò, đi chơi đều có thể diện lên. Một chút điểm nhấn ở mũi giày bằng nơ trang trí đủ để làm nàng nổi bật.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Sản phẩm có nhiều màu sắc dễ dàng cho nàng lựa chọn với từng sở thích riêng.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Đối với những bữa tiệc, cô nàng 20 luôn muốn mình trở nên nổi bật vậy tại sao không chọn cho mình đôi giày cao gót 7cm mũi nhọn đính đá trang trí CG07072. Đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo để nàng trở nên thu hút giữa đám đông

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Cô nàng 20 luôn muốn mình trở nên nổi bật và thời trang thì tại sao không đến ngay với "Thiên đường săn sale" của Juno. Thoải mái mua sắm không lo về giá còn đảm bảo sẽ "lung linh" mỗi khi diện lên những đôi giày Juno. Chương trình ưu đãi lớn Thiên đường săn sale sẽ kết thúc vào ngày 29/7, nhanh chân còn kịp các nàng ơi!

XEM CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐÂY!

▪️ Thiên Đường Săn Sale 200.000 Đôi giày 200K. Từ 19.7 - 29.7 trên toàn hệ thống.
▪️ Đổi trả miễn phí 7 ngày cho sản phẩm dưới 250K.
▪️ Đổi trả miễn phí 30 ngày với ví/túi, 90 ngày với giày cho sản phẩm từ 250K trở lên.

Chương trình áp dụng tại 79 cửa hàng Juno và website juno.vn.
Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.

Những mẫu giày cô nàng U20 nhất định phải có!
//hstatic.net/0/0/global/noDefaultImage6_medium.gif

Đối với những cô nàng 20 tuổi trẻ trung, điều mà nàng cần quan tâm nhất đó chính là vẻ bề ngoài. Những gì nàng khoác lên đều thể hiện một phần con người. Đừng tuềnh toàng để rồi sau này hối hận. Hãy cập nhật xu hướng để đảm bảo rằng bản thân luôn trẻ trung và thời trang.

Dưới đây là những sản phẩm tại “Thiên đường săn sale” được các cô nàng 20 ưa chuộng nhất. Cộng thêm ưu đãi khủng từ soái ca thì đây là cơ hội tuyệt vời để nàng làm mới bản thân. Mua sắm những mẫu giày thời trang, hợp xu hướng và không cần phải lo về giá thì ngại gì mà không "chiến" liền nàng nhỉ.

1. Giày xăng đan đế thấp.

Đối với cô nàng từ 20 đến 25 tuổi, hoạt động nhiều là yếu tốt tất nhiên. Nàng cần trang bị cho mình một đôi giày thật sự thoải mái và trẻ trung. Giày xăng đan chính là lựa chọn hoàn hảo của các nàng. Năng động, thoải mái, bất chấp nắng mưa, nàng có thể diện lên và đi mọi nơi. Dưới đây là những mẫu xăng đan được giới trẻ ưu chuộng nhất tại "Thiên đường săn sale", nàng hãy lựa chọn ngay cho mình đi nào!

Giày xăng đan chiến binh quai cách điệu SD01056 là sản phẩm mọi cô nàng 20 đều mong muốn có được. Thiết kế giày theo phong cách chiến binh, kiểu dáng mới lạ, thời trang. Đây sẽ là đôi giày khiến nàng nổi bật mỗi khi diện lên.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Chỉ cần diện đôi xăng đan SD01056 lên, mọi cô nàng đã trở nên trẻ trung năng động. Đây chính là lý do khiến giới trẻ đổ xô đi săn lùng item này cho bằng được.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Dễ dàng di chuyển, năng động nhưng vẫn giữ được nét nữ tính là đặc điểm nổi bật của giày xăng đan mũi vuông quai ngang SD03018. Được áp dụng ưu đãi lớn, các nàng hãy tranh thủ "hốt em này" về ngay đội của mình.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Màu sắc trang nhã, nhưng vẫn đủ nổi bật để tôn dáng đôi bàn chân mỗi khi nàng diện lên.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày xăng đan quai nơ cách điệu SD01060 cũng là một trong những TOP sản phẩm được các nàng ưa chuộng. Với thiết kế quai ngang hình nơ cùng chất liệu mềm mịn, khiến nàng dễ dàng hoạt động, tạo cảm thoải mái khi mang.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Tại Juno - Thiên đường săn sale, các mẫu sản phẩm có rất nhiều màu sắc, kiểu dáng phù hợp với cá tính riêng từng cô gái. Đặc biệt hơn, ưu đãi lớn khiến nàng chẳng cần lo lắng về giá khi mua sắm. Vậy còn chần chừ gì mà không đến Juno ngay hôm nay nào!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

2. Giày búp bê.

Item thứ 2 không thể không nhắc đến đó chính là giày búp bê. Cô gái 20 nào cũng điệu đà với váy áo thì nhất định trong tủ giày luôn phải có những đôi giày búp bê. Tại Thiên đường săn sale, Juno tập hợp những mẫu giày búp bê mới nhất trên thị trường, hợp thời trang và kết hợp ưu đãi "khủng", nhanh chân đến với Juno để chọn được giày đúng size và đầy đủ màu sắc nhé các nàng.

Chỉ cần một chút nhấn nhá như quai chữ X, thì búp bê cũng có thể trở nên trẻ trung năng động. Juno hướng đến vẻ đẹp thời trang dành cho nàng, việc của nàng là cứ tự tin diện lên, mọi chuyện để Juno lo!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Chất liệu da tổng hợp bền đẹp, thiết kế trẻ trung năng động, đây chính là lựa chọn hoàn hảo cho các nàng U20. Nhanh chân đến với Thiên đường săn sale để rinh ẻm về nào!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày búp bê mũi nhọn quai ôm cổ chân BB01125 sẽ phù hợp cho nàng năng động với thiết kế hở gót. Dù nàng muốn điệu đà nhưng phải kèm theo dễ dàng hoạt động thì Juno vẫn hiểu và chiều lòng nàng.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Các nàng U20 cực kì yêu thích sản phẩm này. Vừa tiện dụng lại giữ được nét nữ tính. Nàng có thể phối bất kì kiểu đồ nào với BB01125.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

3. Giày cao gót.

Những mẫu giày cao gót đang làm mưa làm gió tại "Thiên đường săn sale" sẽ khiến nàng mê mẩn. Những buổi tiệc, những cuộc hẹn đi chơi không thể thiếu một đôi cao gót khiến nàng 20 trở nên nổi bật. Đã diện là phải diện những đôi cao gót đang trở thành "hot trend" này tại Thiên đường săn sale.

Giày cao gót 5cm mũi nhọn đính nơ trang trí CG05056 sẽ thích hợp cho nàng điệu đà. Đi hẹn hò, đi chơi đều có thể diện lên. Một chút điểm nhấn ở mũi giày bằng nơ trang trí đủ để làm nàng nổi bật.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Sản phẩm có nhiều màu sắc dễ dàng cho nàng lựa chọn với từng sở thích riêng.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Đối với những bữa tiệc, cô nàng 20 luôn muốn mình trở nên nổi bật vậy tại sao không chọn cho mình đôi giày cao gót 7cm mũi nhọn đính đá trang trí CG07072. Đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo để nàng trở nên thu hút giữa đám đông

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Cô nàng 20 luôn muốn mình trở nên nổi bật và thời trang thì tại sao không đến ngay với "Thiên đường săn sale" của Juno. Thoải mái mua sắm không lo về giá còn đảm bảo sẽ "lung linh" mỗi khi diện lên những đôi giày Juno. Chương trình ưu đãi lớn Thiên đường săn sale sẽ kết thúc vào ngày 29/7, nhanh chân còn kịp các nàng ơi!

XEM CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐÂY!

▪️ Thiên Đường Săn Sale 200.000 Đôi giày 200K. Từ 19.7 - 29.7 trên toàn hệ thống.
▪️ Đổi trả miễn phí 7 ngày cho sản phẩm dưới 250K.
▪️ Đổi trả miễn phí 30 ngày với ví/túi, 90 ngày với giày cho sản phẩm từ 250K trở lên.

Chương trình áp dụng tại 79 cửa hàng Juno và website juno.vn.
Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.

juno.vn
]]>
Mua ngay túi xách chỉ 350K tại Thiên đường săn sale /blogs/mot/mua-ngay-tui-xach-chi-350k-tai-thien-duong-san-sale 1000630895 24/07/2018 09:40:10 Trần Thị Thái Hiền

Với phái đẹp thì ngoài diện cho mình những trang phục đẹp nhằm tôn dáng thì phụ kiện theo kèm giúp trang phục trở nên hoàn hảo hơn và khiến chị em thêm phần sang trọng, quý phái là điều không thể thiếu. Túi xách là một phụ kiện mà các chị em không bao giờ bỏ qua. Nếu đang băn khoăn chưa chọn cho mình một túi xách đẹp, hợp thời trang mà giá lại hấp dẫn thì “Thiên đường săn sale” là điều mà nàng không thể bỏ qua.

Tại “Thiên đường săn sale” tập hợp những mẫu túi thời trang được các nàng yêu thích nhất hiện nay. Chương trình ưu đãi khủng dịp cuối hè làm các nàng quyết săn cho bằng được các sản phẩm HOT. Vậy nàng hãy nhanh chóng lựa cho mình những mẫu túi xinh đẹp để không bỏ qua cơ hội khủng lần ngày nhé!

Túi Trapeze kèm charm tua rua trang trí TXT144 là một trong những item được săn đón nhất tại "Thiên đường săn sale". Thiết kế trang nhã, nhưng đủ làm nổi bật người mang. 

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Sản phẩm được nhiều nàng công sở ưa chuồng vì thiết kế túi xách lớn, đựng được nhiều vật dụng cần thiết. Trong những năm trở lại đây phụ kiện tua rua là xu hướng được yêu thích nhất và Juno đã không cho hot trend này được ‘hạ nhiệt’ khi đem đến điểm nhấn tinh tế trên chiếc túi.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Túi Crossbody chất liệu nhung sang trọng sẽ là lựa chọn hàng đầu cho các cô nàng điệu đà. Vẻ đẹp tinh tế, cùng chất liệu "sang" đây là chiếc túi xu hướng mà Juno đem đến chỉ có tại "Thiên đường săn sale".

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Những mẫu túi đang trở thành hot trend chỉ có tại "Thiên đường săn sale". Các nàng nhanh chóng đến ngay với Juno để đảm bảo sản phẩm yêu thích của mình còn đủ màu sắc nàng nhé!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Những mẫu túi mới nhất chỉ tập trung tại "Thiên đường săn sale". Trong đó, mẫu Clutch cầm tay chất liệu Satin sang trọng TXN172 thuộc TOP bán chạy nhất tại Juno. 

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Thiết kế đơn giản, tinh tế, kèm them chất liệu Satin sang trọng, chiếc túi làm bất kì cô nàng diện lên cũng trở nên kiêu sa, nữ tính. 

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Túi Crossbody nắp viền da nổi bật TXN174 sẽ khiến nàng mê mẩn với thiết kế hộp hiện đại kèm theo màu sắc bắt mắt.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Kích thước nhỏ gọn, tiện dụng cho nàng hoạt động. Đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho chuyến đi chơi của nàng.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Dù không tiện dụng như túi xách to bản nhưng thế mạnh của túi xách nhỏ là kiểu dáng gọn gàng, dễ cầm nắm, giống như món trang sức của phái đẹp. Xu hướng túi xách nhỏ 2018 thường kết hợp với túi dạng hộp. Khi đến với "Thiên đường săn sale" bạn có thể tìm thấy mẫu túi mình yêu thích.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Túi Box nắp gập viền kim loại TXN175 với giá chỉ 350K tại Thiên đường săn sale. Đừng bỏ lỡ cơ hội mua túi hiệu giá rẻ nàng nhé!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Chương trình ưu đãi lớn nhất hè "Thiên đường săn sale" sẽ là cơ hội cho nàng rinh về tất cả các sản phẩm mình yêu thích. Đừng bỏ lỡ cơ hội mua sắm thỏa thích không lo về giá nàng nhé. Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 29/7. Nhanh chân kẻo lỡ nàng ơi!

XEM CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐÂY!

▪️ Thiên Đường Săn Sale 200.000 Đôi giày 200K. Từ 19.7 - 29.7 trên toàn hệ thống.
▪️ Đổi trả miễn phí 7 ngày cho sản phẩm dưới 250K.
▪️ Đổi trả miễn phí 30 ngày với ví/túi, 90 ngày với giày cho sản phẩm từ 250K trở lên.

Chương trình áp dụng tại 79 cửa hàng Juno và website juno.vn.
Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.


Mua ngay túi xách chỉ 350K tại Thiên đường săn sale
//hstatic.net/0/0/global/noDefaultImage6_medium.gif

Với phái đẹp thì ngoài diện cho mình những trang phục đẹp nhằm tôn dáng thì phụ kiện theo kèm giúp trang phục trở nên hoàn hảo hơn và khiến chị em thêm phần sang trọng, quý phái là điều không thể thiếu. Túi xách là một phụ kiện mà các chị em không bao giờ bỏ qua. Nếu đang băn khoăn chưa chọn cho mình một túi xách đẹp, hợp thời trang mà giá lại hấp dẫn thì “Thiên đường săn sale” là điều mà nàng không thể bỏ qua.

Tại “Thiên đường săn sale” tập hợp những mẫu túi thời trang được các nàng yêu thích nhất hiện nay. Chương trình ưu đãi khủng dịp cuối hè làm các nàng quyết săn cho bằng được các sản phẩm HOT. Vậy nàng hãy nhanh chóng lựa cho mình những mẫu túi xinh đẹp để không bỏ qua cơ hội khủng lần ngày nhé!

Túi Trapeze kèm charm tua rua trang trí TXT144 là một trong những item được săn đón nhất tại "Thiên đường săn sale". Thiết kế trang nhã, nhưng đủ làm nổi bật người mang. 

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Sản phẩm được nhiều nàng công sở ưa chuồng vì thiết kế túi xách lớn, đựng được nhiều vật dụng cần thiết. Trong những năm trở lại đây phụ kiện tua rua là xu hướng được yêu thích nhất và Juno đã không cho hot trend này được ‘hạ nhiệt’ khi đem đến điểm nhấn tinh tế trên chiếc túi.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Túi Crossbody chất liệu nhung sang trọng sẽ là lựa chọn hàng đầu cho các cô nàng điệu đà. Vẻ đẹp tinh tế, cùng chất liệu "sang" đây là chiếc túi xu hướng mà Juno đem đến chỉ có tại "Thiên đường săn sale".

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Những mẫu túi đang trở thành hot trend chỉ có tại "Thiên đường săn sale". Các nàng nhanh chóng đến ngay với Juno để đảm bảo sản phẩm yêu thích của mình còn đủ màu sắc nàng nhé!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Những mẫu túi mới nhất chỉ tập trung tại "Thiên đường săn sale". Trong đó, mẫu Clutch cầm tay chất liệu Satin sang trọng TXN172 thuộc TOP bán chạy nhất tại Juno. 

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Thiết kế đơn giản, tinh tế, kèm them chất liệu Satin sang trọng, chiếc túi làm bất kì cô nàng diện lên cũng trở nên kiêu sa, nữ tính. 

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Túi Crossbody nắp viền da nổi bật TXN174 sẽ khiến nàng mê mẩn với thiết kế hộp hiện đại kèm theo màu sắc bắt mắt.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Kích thước nhỏ gọn, tiện dụng cho nàng hoạt động. Đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho chuyến đi chơi của nàng.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Dù không tiện dụng như túi xách to bản nhưng thế mạnh của túi xách nhỏ là kiểu dáng gọn gàng, dễ cầm nắm, giống như món trang sức của phái đẹp. Xu hướng túi xách nhỏ 2018 thường kết hợp với túi dạng hộp. Khi đến với "Thiên đường săn sale" bạn có thể tìm thấy mẫu túi mình yêu thích.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Túi Box nắp gập viền kim loại TXN175 với giá chỉ 350K tại Thiên đường săn sale. Đừng bỏ lỡ cơ hội mua túi hiệu giá rẻ nàng nhé!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Chương trình ưu đãi lớn nhất hè "Thiên đường săn sale" sẽ là cơ hội cho nàng rinh về tất cả các sản phẩm mình yêu thích. Đừng bỏ lỡ cơ hội mua sắm thỏa thích không lo về giá nàng nhé. Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 29/7. Nhanh chân kẻo lỡ nàng ơi!

XEM CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐÂY!

▪️ Thiên Đường Săn Sale 200.000 Đôi giày 200K. Từ 19.7 - 29.7 trên toàn hệ thống.
▪️ Đổi trả miễn phí 7 ngày cho sản phẩm dưới 250K.
▪️ Đổi trả miễn phí 30 ngày với ví/túi, 90 ngày với giày cho sản phẩm từ 250K trở lên.

Chương trình áp dụng tại 79 cửa hàng Juno và website juno.vn.
Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.


juno.vn
]]>
Giày, túi dành cho quý cô tiệc tùng /blogs/mot/giay-tui-danh-cho-quy-co-tiec-tung 1000630670 24/07/2018 04:40:46 Trần Thị Thái Hiền

Với những cô nàng thường xuyên đến những buổi tiệc hay sự kiện lớn, việc chú ý và chăm chút cho vẻ bề ngoài là vô cùng quan trọng. Chọn lựa một đôi giày cao gót sao cho tôn vóc dáng hoàn hảo nhất, đồng thời không gây đau rát hay khó chịu cho chân rất cần được quan tâm. Hãy để soái ca Juno dẫn lối nàng đến với “Thiên đường săn sale”, nơi tập hợp những mẫu giày đi tiệc mới nhất kèm theo đó là ưu đãi khủng dịp cuối hè. Đây là điều nàng không thể bỏ lỡ đấy!

1. Giày cao gót

Với thiết kế mới, giày Sandal 9cm quai chữ T cách điệu SD09052 khiến nhiều nàng mê mẩn. Đặc biệt, giày sẽ giúp tôn dáng bàn chân mỗi khi nàng diện lên.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Sự quyến rũ toát lên từ những gì bạn diện lên người. Chỉ cần chọn đúng đôi giày, bạn sẽ trở thành quý cô tiệc tùng thực sự.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Một đôi giày phù hợp là điều không thể thiếu đối với quý cô tiệc tùng. Hãy đến với "Thiên đường săn sale" để săn những đôi giày khiến bản thân trở nên quyết rũ và nổi bật hơn tại các bữa tiệc.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Chỉ cần biết cách nhấn nhá với trang phục, nàng sẽ trở nên sành điệu hơn bao giờ hết. Giày cao gót 7cm mũi nhọn phối nơ thời trang CG07063 là lựa chọn hàng đầu của các cô gái tại "Thiên đường săn sale.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày xăng đan 9cm phối quai cổ chân cách điệu SD09048 là đôi giày không thể bỏ qua của cô nàng tiệc tùng. Đây là thiết kế được ưa thích nhất tại Juno vì vẻ nổi bật, sự thời trang mà nó mang lại.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Với chất liệu ánh kim nổi bật, thiết kế thời trang kèm theo ưu đãi lớn thì đây là điều nàng không thể bỏ qua tại "Thiên đường săn sale".

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày xăng đan 9cm gót vuông quai ngang SD09033 nằm trong TOP những đôi giày ưa thích của quý cô tiệc tùng. Thiết kế đơn giản nhưng nổi bật, kèm theo gót vuông dễ hoạt động sẽ khiến nàng dù vui chơi nhưng vẫn thoải mái tối đa.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)


Với một đôi giày cao kim tuyến lấp lánh, chắc chắn một điều bạn sẽ tỏa sáng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, là tâm điểm của bữa tiệc. Chúng mang lại vẻ kiêu sa và ấn tượng nhưng không kém phần sang trọng. Bất cứ chiếc váy nào được bạn diện khi kết hợp với đôi giày này đều lung linh, nổi bật, tạo hiệu ứng thị giác cực tốt.


Giày xăng đan 11cm mũi tròn gót nhọn metallic SD11004 sẽ khiến bạn nổi bật ở bất kì bữa tiệc nào.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật khiến bất kì quý cô tiệc tùng nào cũng phải mê đắm!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

2. Túi xách 

Đi kèm với những đôi giày cao gót, quý cô tiệc tùng không thể thiếu những túi xách làm nổi bật lên phong cách của mình. Tại "Thiên đường săn sale" sẽ là nơi nàng tìm thấy những mẫu túi thời trang mà giá cả lại cực kì "yêu". Hãy tranh thủ đợt sale lớn lần này để cùng soái ca săn sale nàng nhé!

Clutch phối viền kim loại chữ V cách điệu TXN157 là item được săn đón nhiều nhất đối với quý cô tiệc tùng. Đơn giản những sang trọng là những gì chiếc ví mang lại cho cô giá khi diện lên.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Màu sắc trang nhã cũng là một trong những điểm cộng nổi bật của chiếc ví.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Ví cầm tay Juno kiểu dáng phong thư VI063 cũng là một trong những sản phẩm nhất định phải có của cô nàng hay dự tiệc.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Không cần phải cầu kì để trở nên nổi bật, chỉ cần bạn có một sản phẩm "chất" mà thôi.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)


Chương trình ưu đãi lớn nhất hè "Thiên đường săn sale" sẽ là cơ hội cho nàng rinh về tất cả các sản phẩm mình yêu thích. Đừng bỏ lỡ cơ hội mua sắm thỏa thích không lo về giá nàng nhé. Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 29/7. Nhanh chân kẻo lỡ nàng ơi!

XEM CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐÂY!

▪️ Thiên Đường Săn Sale 200.000 Đôi giày 200K. Từ 19.7 - 29.7 trên toàn hệ thống.
▪️ Đổi trả miễn phí 7 ngày cho sản phẩm dưới 250K.
▪️ Đổi trả miễn phí 30 ngày với ví/túi, 90 ngày với giày cho sản phẩm từ 250K trở lên.

Chương trình áp dụng tại 79 cửa hàng Juno và website juno.vn.
Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.

Giày, túi dành cho quý cô tiệc tùng
//hstatic.net/0/0/global/noDefaultImage6_medium.gif

Với những cô nàng thường xuyên đến những buổi tiệc hay sự kiện lớn, việc chú ý và chăm chút cho vẻ bề ngoài là vô cùng quan trọng. Chọn lựa một đôi giày cao gót sao cho tôn vóc dáng hoàn hảo nhất, đồng thời không gây đau rát hay khó chịu cho chân rất cần được quan tâm. Hãy để soái ca Juno dẫn lối nàng đến với “Thiên đường săn sale”, nơi tập hợp những mẫu giày đi tiệc mới nhất kèm theo đó là ưu đãi khủng dịp cuối hè. Đây là điều nàng không thể bỏ lỡ đấy!

1. Giày cao gót

Với thiết kế mới, giày Sandal 9cm quai chữ T cách điệu SD09052 khiến nhiều nàng mê mẩn. Đặc biệt, giày sẽ giúp tôn dáng bàn chân mỗi khi nàng diện lên.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Sự quyến rũ toát lên từ những gì bạn diện lên người. Chỉ cần chọn đúng đôi giày, bạn sẽ trở thành quý cô tiệc tùng thực sự.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Một đôi giày phù hợp là điều không thể thiếu đối với quý cô tiệc tùng. Hãy đến với "Thiên đường săn sale" để săn những đôi giày khiến bản thân trở nên quyết rũ và nổi bật hơn tại các bữa tiệc.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Chỉ cần biết cách nhấn nhá với trang phục, nàng sẽ trở nên sành điệu hơn bao giờ hết. Giày cao gót 7cm mũi nhọn phối nơ thời trang CG07063 là lựa chọn hàng đầu của các cô gái tại "Thiên đường săn sale.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày xăng đan 9cm phối quai cổ chân cách điệu SD09048 là đôi giày không thể bỏ qua của cô nàng tiệc tùng. Đây là thiết kế được ưa thích nhất tại Juno vì vẻ nổi bật, sự thời trang mà nó mang lại.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Với chất liệu ánh kim nổi bật, thiết kế thời trang kèm theo ưu đãi lớn thì đây là điều nàng không thể bỏ qua tại "Thiên đường săn sale".

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày xăng đan 9cm gót vuông quai ngang SD09033 nằm trong TOP những đôi giày ưa thích của quý cô tiệc tùng. Thiết kế đơn giản nhưng nổi bật, kèm theo gót vuông dễ hoạt động sẽ khiến nàng dù vui chơi nhưng vẫn thoải mái tối đa.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)


Với một đôi giày cao kim tuyến lấp lánh, chắc chắn một điều bạn sẽ tỏa sáng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, là tâm điểm của bữa tiệc. Chúng mang lại vẻ kiêu sa và ấn tượng nhưng không kém phần sang trọng. Bất cứ chiếc váy nào được bạn diện khi kết hợp với đôi giày này đều lung linh, nổi bật, tạo hiệu ứng thị giác cực tốt.


Giày xăng đan 11cm mũi tròn gót nhọn metallic SD11004 sẽ khiến bạn nổi bật ở bất kì bữa tiệc nào.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật khiến bất kì quý cô tiệc tùng nào cũng phải mê đắm!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

2. Túi xách 

Đi kèm với những đôi giày cao gót, quý cô tiệc tùng không thể thiếu những túi xách làm nổi bật lên phong cách của mình. Tại "Thiên đường săn sale" sẽ là nơi nàng tìm thấy những mẫu túi thời trang mà giá cả lại cực kì "yêu". Hãy tranh thủ đợt sale lớn lần này để cùng soái ca săn sale nàng nhé!

Clutch phối viền kim loại chữ V cách điệu TXN157 là item được săn đón nhiều nhất đối với quý cô tiệc tùng. Đơn giản những sang trọng là những gì chiếc ví mang lại cho cô giá khi diện lên.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Màu sắc trang nhã cũng là một trong những điểm cộng nổi bật của chiếc ví.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Ví cầm tay Juno kiểu dáng phong thư VI063 cũng là một trong những sản phẩm nhất định phải có của cô nàng hay dự tiệc.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Không cần phải cầu kì để trở nên nổi bật, chỉ cần bạn có một sản phẩm "chất" mà thôi.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)


Chương trình ưu đãi lớn nhất hè "Thiên đường săn sale" sẽ là cơ hội cho nàng rinh về tất cả các sản phẩm mình yêu thích. Đừng bỏ lỡ cơ hội mua sắm thỏa thích không lo về giá nàng nhé. Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 29/7. Nhanh chân kẻo lỡ nàng ơi!

XEM CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐÂY!

▪️ Thiên Đường Săn Sale 200.000 Đôi giày 200K. Từ 19.7 - 29.7 trên toàn hệ thống.
▪️ Đổi trả miễn phí 7 ngày cho sản phẩm dưới 250K.
▪️ Đổi trả miễn phí 30 ngày với ví/túi, 90 ngày với giày cho sản phẩm từ 250K trở lên.

Chương trình áp dụng tại 79 cửa hàng Juno và website juno.vn.
Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.

]]>