Blog magazine http://juno.vn/ Chi tiết bài viết vi 2016-08-15T04:44:16Z Juno mừng khai trương cửa hàng thứ 81 tại Hà Nội - Đồng giá giày 250K /blogs/tin-tuc-juno/juno-mung-khai-truong-cua-hang-thu-81-tai-ha-noi-dong-gia-giay-250k 1000702333 22/10/2018 10:12:16 Nguyễn Thị Thảo Quyên

Từ ngày 25/10/2018 - Juno mừng khai trương cửa hàng thứ 81 tại địa chỉ 337-339 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội , theo đó từ ngày 25/10/2018 - 03/11/2018 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:Nội dung khuyến mãi:

- Đồng giá tất cả giày với mức giá 250.000 đồng.

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 350.000 đồng, 500.000 đồng.

- Đồng giá giày thể thao với mức giá là 350.000 đồng.


Tham khảo 1 số sản phẩm "hot" tại cửa hàng
Lưu ý: 

Không áp dung chung với CTKM khác.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền và thăng hạng cho khách hàng).

- 25/10 - 31/10, Áp dụng chương trình sinh nhật giảm 49%

-Từ 01/11, Áp dụng chương trình sinh nhật giảm 30%

Thời gian áp dụng: Từ 25/10/2018 - 03/11/2018 


Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng tại cửa hàng: 337-339 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:Juno mừng khai trương cửa hàng thứ 81 tại Hà Nội - Đồng giá giày 250K
//file.hstatic.net/1000003969/article/webktch_1200x710_caugiay_medium.png

Từ ngày 25/10/2018 - Juno mừng khai trương cửa hàng thứ 81 tại địa chỉ 337-339 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội , theo đó từ ngày 25/10/2018 - 03/11/2018 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:Nội dung khuyến mãi:

- Đồng giá tất cả giày với mức giá 250.000 đồng.

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 350.000 đồng, 500.000 đồng.

- Đồng giá giày thể thao với mức giá là 350.000 đồng.


Tham khảo 1 số sản phẩm "hot" tại cửa hàng
Lưu ý: 

Không áp dung chung với CTKM khác.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền và thăng hạng cho khách hàng).

- 25/10 - 31/10, Áp dụng chương trình sinh nhật giảm 49%

-Từ 01/11, Áp dụng chương trình sinh nhật giảm 30%

Thời gian áp dụng: Từ 25/10/2018 - 03/11/2018 


Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng tại cửa hàng: 337-339 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:juno.vn
]]>
Juno mừng khai trương cửa hàng thứ 80 tại Thái Bình-Đồng giá giày 250K /blogs/tin-tuc-juno/juno-mung-khai-truong-cua-hang-thu-80-tai-thai-binh-dong-gia-giay-250k 1000671751 11/09/2018 02:06:41 Nguyễn Thị Thảo Quyên

Từ ngày 14/09/2018 - Juno mừng khai trương cửa hàng thứ 80 tại địa chỉ 122 Trần Hưng Đạo, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, theo đó từ ngày 14/09/2018 - 23/09/2018 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:


Nội dung khuyến mãi:

- Đồng giá tất cả giày với mức giá 250.000 đồng

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 350.000 đồng, 500.000 đồng

- Đồng giá giày thể thao và giày boots với mức giá là 350.000 đồng


Tham khảo 1 số sản phẩm "hot" tại cửa hàng


Lưu ý: 

- Không áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác.

- Áp dụng chương trình sinh nhật giảm nhật 49%.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền cho khách hàng).

Thời gian áp dụng: Từ ngày 14/09/2018 - 23/09/2018


Địa điểm áp dụng: 

- Áp dụng tại cửa hàng:  122 Trần Hưng Đạo – P. Đề Thám – TP. Thái Bình – Tỉnh Thái Bình


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Juno mừng khai trương cửa hàng thứ 80 tại Thái Bình-Đồng giá giày 250K
//file.hstatic.net/1000003969/article/webktch_1200x710_thai-binh_b46001c8b25f4588812c6d1b25b7dc73_medium.png

Từ ngày 14/09/2018 - Juno mừng khai trương cửa hàng thứ 80 tại địa chỉ 122 Trần Hưng Đạo, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, theo đó từ ngày 14/09/2018 - 23/09/2018 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:


Nội dung khuyến mãi:

- Đồng giá tất cả giày với mức giá 250.000 đồng

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 350.000 đồng, 500.000 đồng

- Đồng giá giày thể thao và giày boots với mức giá là 350.000 đồng


Tham khảo 1 số sản phẩm "hot" tại cửa hàng


Lưu ý: 

- Không áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác.

- Áp dụng chương trình sinh nhật giảm nhật 49%.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền cho khách hàng).

Thời gian áp dụng: Từ ngày 14/09/2018 - 23/09/2018


Địa điểm áp dụng: 

- Áp dụng tại cửa hàng:  122 Trần Hưng Đạo – P. Đề Thám – TP. Thái Bình – Tỉnh Thái Bình


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

juno.vn
]]>
Juno mừng khai trương cửa hàng mới tại Rà Rịa Vũng Tàu - Đồng giá giày 200K- 250K /blogs/tin-tuc-juno/juno-mung-khai-truong-cua-hang-moi-tai-ra-ria-vung-tau-dong-gia-giay-200k-250k 1000648939 21/08/2018 04:37:30 Nguyễn Thị Thảo Quyên

Từ ngày 24/08/2018 - Juno thay đổi địa chỉ cửa hàng cũ tại 330 Cách Mạng Tháng 8 sang địa chỉ mới tại 86 Nguyễn Hữu Thọ, theo đó từ ngày 24/08/2018 - 02/09/2018 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:Nội dung khuyến mãi:

- Đồng giá tất cả giày với mức giá 200.000 - 250.000 đồng

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 350.000 đồng, 500.000 đồng

- Đồng giá giày thể thao và giày boots với mức giá là 350.000 đồng


Tham khảo 1 số sản phẩm "hot" tại cửa hàng


Lưu ý: 

- Không áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác.

- Áp dụng chương trình sinh nhật giảm nhật 49%.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền cho khách hàng).

Thời gian áp dụng: Từ ngày 24/08/2018 - 02/09/2018


Địa điểm áp dụng: 

- Áp dụng tại cửa hàng:  86 Nguyễn Hữu Thọ, P.Phước Trung, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Juno mừng khai trương cửa hàng mới tại Rà Rịa Vũng Tàu - Đồng giá giày 200K- 250K
//file.hstatic.net/1000003969/article/webktch_1200x710-_3__medium.png

Từ ngày 24/08/2018 - Juno thay đổi địa chỉ cửa hàng cũ tại 330 Cách Mạng Tháng 8 sang địa chỉ mới tại 86 Nguyễn Hữu Thọ, theo đó từ ngày 24/08/2018 - 02/09/2018 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:Nội dung khuyến mãi:

- Đồng giá tất cả giày với mức giá 200.000 - 250.000 đồng

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 350.000 đồng, 500.000 đồng

- Đồng giá giày thể thao và giày boots với mức giá là 350.000 đồng


Tham khảo 1 số sản phẩm "hot" tại cửa hàng


Lưu ý: 

- Không áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác.

- Áp dụng chương trình sinh nhật giảm nhật 49%.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền cho khách hàng).

Thời gian áp dụng: Từ ngày 24/08/2018 - 02/09/2018


Địa điểm áp dụng: 

- Áp dụng tại cửa hàng:  86 Nguyễn Hữu Thọ, P.Phước Trung, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

juno.vn
]]>
15 phút để trở thành nàng sành điệu nơi công sở /blogs/dep/15-phut-de-tro-thanh-nang-sanh-dieu-noi-cong-so 1000654197 21/08/2018 10:24:18 Nguyễn Phương Thắm

Trở nên thật lady, sành điệu giữa chốn công sở đa phong cách chắn chắn là "mơ ước" của không ít cô nàng mê thời trang, thích đổi mới, nổi bật. Cùng Juno 15 phút chọn để có một outfit hoàn hảo, sẳn sàng tỏa sáng chốn văn phòng!

Túi xách to, giúp nàng thêm mảnh mai, yêu kiều

Một sự thật "thần kỳ" mà ngay cả những cô nàng yêu thích những chiếc túi xách to - đựng cả thế giới bên trong cũng hiếm khi nhận ra, đó là khi diện những chiếc túi "hoành tráng" này, trông nàng sẽ nhỏ bé, yêu kiều và sành điệu hẳn lên. 

Chiếc túi xách to tưởng chừng chỉ là một item tiện lợi bỗng chốt lại trở thành "bí kíp" thần kỳ giúp nàng tỏa sáng nơi công sở. 


Búp bê mũi nhọn - tuyệt chiêu thon gọn đôi chân 

Dù nàng chọn màu hồng nữ - tính - tuyệt - đối, màu đỏ "ai ngó cũng yêu" hay màu đen "huyền bí", một đôi búp bê mũi nhọn với điểm nhấn là chiếc nơ kim loại sang trọng  cũng sẽ khiến cả outfit của nàng trở nên thời trang và sành điệu hơn bao giờ hết. 


Thêm một chiếc khăn trang trí, outfit nhàm chán bỗng sành-điệu-hóa tức thì

Cô nàng lady với phong cách sành điệu luôn không cần những item quá cầu kỳ để nổi bật. Với chiếc túi xách phối khăn họa tiết bắt mắt, nàng đã thấy mình thật thời trang chưa? 


Hãy luôn là cô nàng sành điệu, tự tin và nổi bật, khi biến tấu một chút Mix & Match đơn giản cùng Juno, nàng nhé! 


15 phút để trở thành nàng sành điệu nơi công sở
//file.hstatic.net/1000003969/article/2_bb03013_medium.jpg

Trở nên thật lady, sành điệu giữa chốn công sở đa phong cách chắn chắn là "mơ ước" của không ít cô nàng mê thời trang, thích đổi mới, nổi bật. Cùng Juno 15 phút chọn để có một outfit hoàn hảo, sẳn sàng tỏa sáng chốn văn phòng!

Túi xách to, giúp nàng thêm mảnh mai, yêu kiều

Một sự thật "thần kỳ" mà ngay cả những cô nàng yêu thích những chiếc túi xách to - đựng cả thế giới bên trong cũng hiếm khi nhận ra, đó là khi diện những chiếc túi "hoành tráng" này, trông nàng sẽ nhỏ bé, yêu kiều và sành điệu hẳn lên. 

Chiếc túi xách to tưởng chừng chỉ là một item tiện lợi bỗng chốt lại trở thành "bí kíp" thần kỳ giúp nàng tỏa sáng nơi công sở. 


Búp bê mũi nhọn - tuyệt chiêu thon gọn đôi chân 

Dù nàng chọn màu hồng nữ - tính - tuyệt - đối, màu đỏ "ai ngó cũng yêu" hay màu đen "huyền bí", một đôi búp bê mũi nhọn với điểm nhấn là chiếc nơ kim loại sang trọng  cũng sẽ khiến cả outfit của nàng trở nên thời trang và sành điệu hơn bao giờ hết. 


Thêm một chiếc khăn trang trí, outfit nhàm chán bỗng sành-điệu-hóa tức thì

Cô nàng lady với phong cách sành điệu luôn không cần những item quá cầu kỳ để nổi bật. Với chiếc túi xách phối khăn họa tiết bắt mắt, nàng đã thấy mình thật thời trang chưa? 


Hãy luôn là cô nàng sành điệu, tự tin và nổi bật, khi biến tấu một chút Mix & Match đơn giản cùng Juno, nàng nhé! 


juno.vn
]]>
Trẻ trung hơn, nữ tính hơn với những items đơn giản cho nàng công sở /blogs/dep/tre-trung-hon-nu-tinh-hon-voi-nhung-items-don-gian-cho-nang-cong-so 1000654019 21/08/2018 10:07:44 Nguyễn Phương Thắm

Nàng công sở thường chọn những outfit "đứng đắn" để trông chuyên nghiệp và sành điệu hơn?

Nhưng nếu bỗng một ngày nàng muốn biến hóa một hình tượng khác, trẻ trung hơn, nữ tính hơn nhưng vẫn không làm mất đi "hình ảnh" một nàng công sở chuyên nghiệp và đúng mực? Cùng Juno Mix & Match cho một ngày làm việc trẻ trung và phong cách nào!

Xăng đan quai mảnh, vẻ đẹp nữ tính và hiện đại. 

Những ngày mưa gió thất thường dễ khiến nàng "buông xuôi" trong việc chọn trang phục cho một ngày mới. Thử chọn một đôi Xăng Đan xỏ ngón quai mảnh? Item "thần thánh" này sẽ refresh nàng ngay-lập-tức dù nàng chọn trẻ trung với váy chữ A ngắn hay "formal" với quần tây đen. 


Túi xách màu pastel cho ngày thanh lịch 

Chọn một chiếc túi xách hộp màu pastel "kẹo ngọt" chính là cách hoàn hảo giúp outfit công sở của nàng thêm phần trẻ trung, thanh lịch mà không sợ bị "trẻ con" quá lố hay lọe loẹt. 


Giày đế xuồng cùng váy sơmi trẻ trung, phong cách 

Váy sơmi là là một item "thân thiết" với mọi cô nàng công sở. Mùa Hè-Thu này, váy sơmi lại được "sủng ái" trở lại với gam màu vàng cực trend và họa tiết kẻ sọc. Bật mí là item này còn giúp nàng trông cao ráo và thon gọn hơn đấy.

Chọn một chiếc váy sơmi bắt mắt, thêm một đôi giày xăng đan đế xuồng trẻ trung và nữ tính, nàng đã thấy mình khác những ngày nhàm chán vừa qua chưa

Giày Xăng Đan dây mảnh ánh nhũ, nữ tính mà nổi bật 

Những cô nàng "theo" phong cách nữ tính đôi khi lại dễ bị nhạt nhòa, kém nổi bật. Hãy thứ kết hợp một đôi xăng đan dây mảng ánh nhủ cùng một bộ jumsuit vàng "trend" cho mùa mưa - nắng - thất - thường thêm phần trẻ trung và rạng rỡ? Đừng quên chọn thêm một chiếc túi xách nhỏ xinh để thêm phần lung linh nơi công sở. 


Chỉ một vài "chiêu" Mix & Match đơn giản, outfit của nàng sẽ bừng sáng một ngày mưa. Đừng bỏ qua những cách kết hợp này để luôn nổi bật và tự tin nàng nhé!


Trẻ trung hơn, nữ tính hơn với những items đơn giản cho nàng công sở
//file.hstatic.net/1000003969/article/txn197_1jpg_medium.jpg

Nàng công sở thường chọn những outfit "đứng đắn" để trông chuyên nghiệp và sành điệu hơn?

Nhưng nếu bỗng một ngày nàng muốn biến hóa một hình tượng khác, trẻ trung hơn, nữ tính hơn nhưng vẫn không làm mất đi "hình ảnh" một nàng công sở chuyên nghiệp và đúng mực? Cùng Juno Mix & Match cho một ngày làm việc trẻ trung và phong cách nào!

Xăng đan quai mảnh, vẻ đẹp nữ tính và hiện đại. 

Những ngày mưa gió thất thường dễ khiến nàng "buông xuôi" trong việc chọn trang phục cho một ngày mới. Thử chọn một đôi Xăng Đan xỏ ngón quai mảnh? Item "thần thánh" này sẽ refresh nàng ngay-lập-tức dù nàng chọn trẻ trung với váy chữ A ngắn hay "formal" với quần tây đen. 


Túi xách màu pastel cho ngày thanh lịch 

Chọn một chiếc túi xách hộp màu pastel "kẹo ngọt" chính là cách hoàn hảo giúp outfit công sở của nàng thêm phần trẻ trung, thanh lịch mà không sợ bị "trẻ con" quá lố hay lọe loẹt. 


Giày đế xuồng cùng váy sơmi trẻ trung, phong cách 

Váy sơmi là là một item "thân thiết" với mọi cô nàng công sở. Mùa Hè-Thu này, váy sơmi lại được "sủng ái" trở lại với gam màu vàng cực trend và họa tiết kẻ sọc. Bật mí là item này còn giúp nàng trông cao ráo và thon gọn hơn đấy.

Chọn một chiếc váy sơmi bắt mắt, thêm một đôi giày xăng đan đế xuồng trẻ trung và nữ tính, nàng đã thấy mình khác những ngày nhàm chán vừa qua chưa

Giày Xăng Đan dây mảnh ánh nhũ, nữ tính mà nổi bật 

Những cô nàng "theo" phong cách nữ tính đôi khi lại dễ bị nhạt nhòa, kém nổi bật. Hãy thứ kết hợp một đôi xăng đan dây mảng ánh nhủ cùng một bộ jumsuit vàng "trend" cho mùa mưa - nắng - thất - thường thêm phần trẻ trung và rạng rỡ? Đừng quên chọn thêm một chiếc túi xách nhỏ xinh để thêm phần lung linh nơi công sở. 


Chỉ một vài "chiêu" Mix & Match đơn giản, outfit của nàng sẽ bừng sáng một ngày mưa. Đừng bỏ qua những cách kết hợp này để luôn nổi bật và tự tin nàng nhé!


juno.vn
]]>
"Biến hóa" thành cô nàng phá cách cùng trang phục Jean /blogs/dep/bien-hoa-thanh-co-nang-pha-cach-cung-trang-phuc-jean 1000653542 21/08/2018 09:30:05 Nguyễn Phương Thắm

Jean luôn là một chất liệu "trường tồn với thời gian" dù nàng theo phong cách nào. Nhưng điểm mạnh cũng là điểm yếu, những trang phục jean nếu không khéo sẽ dễ bị nhàm chán. 

Cùng Juno thử phá cách một lần khi kết hợp những item Jean thân quen nàng đang có với một vài item Giày - Túi phong cách Urban, và ngắm nhìn bản thân mới lạ với những biến tấu này, nàng nhé!

Quần jeans xắn gấu với giày gót vuông năng động

Một chiếc quần Jean xắn gấu cực "trend" sẽ vô cùng phù hợp với giày gót vuông năng động CG05058 , mang đến cho nàng 1 outfit thoải mái nhất dù là ngày làm việc hay ngày cuối tuần v.v... 


Áo bệt vai, quần jean rộng và Xăng đan họa tiết Camo

Ai nói quần jean thì không thể kết hợp cùng các item "nữ tính"?? Thử "phá cách" một chút khi kết hợp áo hở vai cùng quần jean ống rộng và  Giày xăng đan họa tiết camo nổi bật SD01067 , outfit của nàng sẽ vô cùng năng động và tự tin.


Chất lịm với chân váy jeans cùng túi crossbody 

Chân váy jean ngắn có phần hơi "trẻ con" được phối Túi Crossbody mang hơi hướng "cổ điển" sẽ là một điểm nhấn lạ mắt những vẫn không kém phần thời trang cho nàng. 

Jean cổ điển phối với cùng túi xách màu da bò

Thay vì "đóng khung" chiếc sơ-mi trắng và Jean cổ điển là một outfit công sở và nhàm chán, hãy thử một chiếc túi xách màu da bò bắt mắt với chi tiết quai túi đeo cổ tay lạ mắt, nàng đã thấy bộ trang phục được "refresh" hơn chưa?  

Đừng ngần ngại Mix & Match và "biến tấu" những bộ trang phục thường ngày một cách táo bạo và năng động, mạnh mẽ hơn. Biết đâu được, hôm nay chính là ngày nàng tỏa sáng với phong cách thời trang hiện đại của riêng mình."Biến hóa" thành cô nàng phá cách cùng trang phục Jean
//file.hstatic.net/1000003969/article/txn186_1_medium.jpg

Jean luôn là một chất liệu "trường tồn với thời gian" dù nàng theo phong cách nào. Nhưng điểm mạnh cũng là điểm yếu, những trang phục jean nếu không khéo sẽ dễ bị nhàm chán. 

Cùng Juno thử phá cách một lần khi kết hợp những item Jean thân quen nàng đang có với một vài item Giày - Túi phong cách Urban, và ngắm nhìn bản thân mới lạ với những biến tấu này, nàng nhé!

Quần jeans xắn gấu với giày gót vuông năng động

Một chiếc quần Jean xắn gấu cực "trend" sẽ vô cùng phù hợp với giày gót vuông năng động CG05058 , mang đến cho nàng 1 outfit thoải mái nhất dù là ngày làm việc hay ngày cuối tuần v.v... 


Áo bệt vai, quần jean rộng và Xăng đan họa tiết Camo

Ai nói quần jean thì không thể kết hợp cùng các item "nữ tính"?? Thử "phá cách" một chút khi kết hợp áo hở vai cùng quần jean ống rộng và  Giày xăng đan họa tiết camo nổi bật SD01067 , outfit của nàng sẽ vô cùng năng động và tự tin.


Chất lịm với chân váy jeans cùng túi crossbody 

Chân váy jean ngắn có phần hơi "trẻ con" được phối Túi Crossbody mang hơi hướng "cổ điển" sẽ là một điểm nhấn lạ mắt những vẫn không kém phần thời trang cho nàng. 

Jean cổ điển phối với cùng túi xách màu da bò

Thay vì "đóng khung" chiếc sơ-mi trắng và Jean cổ điển là một outfit công sở và nhàm chán, hãy thử một chiếc túi xách màu da bò bắt mắt với chi tiết quai túi đeo cổ tay lạ mắt, nàng đã thấy bộ trang phục được "refresh" hơn chưa?  

Đừng ngần ngại Mix & Match và "biến tấu" những bộ trang phục thường ngày một cách táo bạo và năng động, mạnh mẽ hơn. Biết đâu được, hôm nay chính là ngày nàng tỏa sáng với phong cách thời trang hiện đại của riêng mình.juno.vn
]]>
Juno mừng khai trương cửa hàng thứ 80 tại Thành phố Vinh - Đồng giá giày 250K /blogs/tin-tuc-juno/juno-mung-khai-truong-cua-hang-thu-80-tai-thanh-pho-vinh-dong-gia-giay-250k 1000636914 02/08/2018 02:48:46 Nguyễn Thị Thảo Quyên

Từ ngày 04/08/2018 - Juno mừng khai trương cửa hàng thứ 80 tại 72 Nguyễn Văn Cừ, phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, theo đó từ ngày 04/08/2018 - 12/08/2018 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:Nội dung khuyến mãi:


- Đồng giá tất cả giày với mức giá 250.000 đồng.

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 350.000 đồng, 500.000 đồng.

- Đồng giá giày thể thao và giày boots với mức giá là 350.000 đồng. 

- Đặc biệt chương trình được áp dụng chung cho cả cửa hàng 47 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh (sẽ áp dụng đồng giá với mức giá là 200.000 - 250.000 đồng tất cả giày)

Tham khảo 1 số sản phẩm "hot" tại cửa hàng
Lưu ý: 

- Không áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác.

- Áp dụng chương trình sinh nhật giảm nhật 49%.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền cho khách hàng).

Thời gian áp dụng: Từ ngày 04/08/2018 - 12/08/2018


Địa điểm áp dụng: 

- Cửa hàng mới thứ 80: 72 Nguyễn Văn Cừ, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

- Cửa hàng: 47 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An(sẽ áp dụng đồng giá với mức giá là 200.000 - 250.000 đồng tất cả giày)

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Juno mừng khai trương cửa hàng thứ 80 tại Thành phố Vinh - Đồng giá giày 250K
//file.hstatic.net/1000003969/article/banner-khaitruong-vinh_medium.jpg

Từ ngày 04/08/2018 - Juno mừng khai trương cửa hàng thứ 80 tại 72 Nguyễn Văn Cừ, phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, theo đó từ ngày 04/08/2018 - 12/08/2018 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:Nội dung khuyến mãi:


- Đồng giá tất cả giày với mức giá 250.000 đồng.

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 350.000 đồng, 500.000 đồng.

- Đồng giá giày thể thao và giày boots với mức giá là 350.000 đồng. 

- Đặc biệt chương trình được áp dụng chung cho cả cửa hàng 47 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh (sẽ áp dụng đồng giá với mức giá là 200.000 - 250.000 đồng tất cả giày)

Tham khảo 1 số sản phẩm "hot" tại cửa hàng
Lưu ý: 

- Không áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác.

- Áp dụng chương trình sinh nhật giảm nhật 49%.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền cho khách hàng).

Thời gian áp dụng: Từ ngày 04/08/2018 - 12/08/2018


Địa điểm áp dụng: 

- Cửa hàng mới thứ 80: 72 Nguyễn Văn Cừ, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

- Cửa hàng: 47 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An(sẽ áp dụng đồng giá với mức giá là 200.000 - 250.000 đồng tất cả giày)

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

juno.vn
]]>
8 vũ khí thời trang dành cho nàng U30 /blogs/mot/8-vu-khi-thoi-trang-danh-cho-nang-u30 1000632622 26/07/2018 04:46:28 Trần Thị Thái Hiền

Huyền thoại thời trang thế giới Coco Chanel từng nói: "Hãy đưa cho một cô gái đôi giày phù hợp và cô ấy có thể chinh phục cả thế giới". Đối với phái đẹp nói chung, giày đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nhất là đối với phụ nữ 30 - không thứ phụ kiện nào quan trọng hơn một đôi giày cao gót có chất lượng tốt và thiết kế đẹp, thời trang.

Đừng để bản thân mình già đi theo năm tháng bởi vì không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp cho bản thân. Nàng hãy đến ngay với “Thiên đường săn sale” của Juno để đem về cho mình những đôi giày phù hợp và “chinh phục cả thế giới”. Với những thiết kế hợp thời trang, đúng theo phong cách của nàng, và áp dụng ưu đãi lớn, những đôi giày chất lượng của Juno sẽ khiến bạn tỏa sáng mỗi khi diện lên.

1. Xăng đan cao gót.

Với thiết kế thoải mái nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ của cao gót thì “xăng đan cao gót” đang là lựa chọn hàng đầu của các nàng U30. Đôi giày này trở nên phổ biến hơn bao giờ hết với các nàng công sở, rồi sau đó trở thành xu hướng để các nàng tự tin diện đi tiệc hay thậm chí là đi chơi, đi dạo bình thường. Tính tiện dụng là ưu điểm của loại giày này.

Xăng đan cao gót được các nàng U30 lựa chọn vì sự tiện lợi, thoải mái khi mang. Đồng thời đây cũng là xu hướng mới, thể hiện sự trẻ trung, cho các nàng.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Thiết kế đơn giản với quai chéo cách điệu làm nàng U30 thêm trẻ trung. Màu sắc trang nhã khiến giày xăng đan gót vuông 9cm quai cách điệu SD09060 trở thành một trong nhứng mẫu bán chạy nhất tại Thiên đường săn sale.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Tại “Thiên đường săn sale” của Juno, những mẫu giày xăng đan cao gót mới được cập nhật thường xuyên để đảm bảo hợp thời trang và xu hướng cũng như tính cách riêng của từng nàng.

Những mẫu xăng đan cao gót tại Juno thể hiện nhiều phong cách khác nhau, phù hợp với sở thích của từng nàng.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày xăng đan gót nhọn 9cm quai ôm cổ chân SD09056 với chất liệu phối ánh nhủ sẽ khiến nàng nổi bật mỗi khi diện lên. Thiết kế gót mới lạ sẽ là điểm nhấn cho đôi giày thêm thời trang.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Nàng sẽ trở nên trẻ trung hơn khi diện lên giày xăng đan gót vuông 9cm quai chéo phối kim loại SD09058. Từ kiểu dáng, đến thiết kế quai đều thể hiện được sự nổi bật và tươi trẻ.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Chất liệu da bền đẹp, kiểu dáng sang trọng là điều nàng sẽ thấy tại mẫu xăng đan này. Hơn thế nữa, quai chéo phối kim loại sẽ giúp nàng trẻ trung hơn mỗi khi diện lên.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Chỉ cần chọn đôi giày phù hợp, nàng có thể trở nên quyến rũ bất ngờ. Đối với xăng đan gót nhọn 9cm quai hậu cách điệu SD09061 sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho nàng đi dự tiệc.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Với chất liệu da phối ánh kim nổi bật, và quai chữ X  cách điệu thì nàng sẽ dễ dàng nổi bật khi diện đôi giày này. Hơn nữa, với màu sắc trang nhã đây sẽ là lựa chọn số 1 cho nàng U30.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

2. Giày cao gót cơ bản.

Đây cũng chính là “vũ khí thời trang” không thể thiếu của các nàng U30. Sự quyến rũ, tự tin được thể hiện từ đôi giày nàng đang mang trên chân. Chỉ cần một chút nhấn nhá ở trang phục phù hợp nữa nàng sẽ trở thành một “quý cô” thực sự trong mắt người đối diện.

Chỉ cần một đôi giày cao gót kiểu dáng cơ bản, nàng đã trở nên thanh lịch, nhẹ nhàng quyến rũ trong mắt mọi người.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày cao gót 5cm mũi nhọn chất liệu êm ái CG05054 là đôi giày nhất định nàng U30 phải có. Thiết kế, màu sắc, kiểu dáng của CG05054 sẽ khiến nàng trở nên xinh đẹp dịu dàng.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Lựa chọn giày cao gót không khó, nhưng để tìm một đôi giày hợp thời trang, chất lượng mà giá cả lại hợp lý thì không phải chuyện đơn giản. Tin vui cho nàng, tại Juno với chương trình ưu đãi lớn nhất hè “Thiên đường săn sale” tập hợp những mẫu giày cao gót đang thịnh hành nhất hiện nay. Đừng chần chừ bỏ lỡ cơ hội lớn để săn giày xịn giá rẻ nhé!

Sang trọng, trang nhã là những điều bạn sẽ nhận được khi mang giày cao gót 9cm mũi nhọn gót hậu trang trí nơ CG09076. Thiết kế phối nơ sau gót thời trang sẽ làm nàng thêm nổi bật mỗi khi diện.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Đối với cô nàng công sở, giày cao gót là điều không thể thiếu. Nhưng diện giày thế nào để trở nên trẻ trung thì không phải ai cũng biết. Juno sẽ bật mí cho nàng đôi cao gót "thần thánh", mê hoặc mọi cô nàng U30: CG09088.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày cao gót 9cm mũi nhọn cách điệu CG09088 sẽ là sản phẩm giúp nàng công sở trở nên quyến rũ và trẻ trung nhất. Đừng bỏ qua cơ hội mua sắm đôi giày đang trở thành "hot trend" này tại Thiên đường săn sale nhé!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày cao gót 9cm mũi nhọn viền ánh kim cách điệu CG09097 sẽ là "trùm cuối" tring TOP sản phẩm dành cho nàng U30. Với vẻ đẹp tinh tế, sang trọng thì đây là đôi giày nàng không thể bỏ qua.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Cô nàng U30 đừng bao giờ xem nhẹ vẻ bên ngoài, vì đây chính là lợi thế cũng như sự tự tin của nàng đối với mọi người xung quanh. Hãy làm đẹp bản thân bằng những thứ mình thích để thấy cuộc sống luôn tươi trẻ.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)


Những "vũ khí" bí mật để nàng trở nên trẻ trung quyến rũ đã được Juno tiết lộ tại Thiên đường săn sale. Với ưu đãi khủng dịp cuối hè, đây sẽ là cơ hội để nàng mua sắm làm đẹp bản thân mà không cần lo nghĩ về giá. Nhanh chóng đến với Juno ngay hôm nay nàng nhé!


XEM CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐÂY!

▪️ Thiên Đường Săn Sale 200.000 Đôi giày 200K. Từ 19.7 - 29.7 trên toàn hệ thống.
▪️ Đổi trả miễn phí 7 ngày cho sản phẩm dưới 250K.
▪️ Đổi trả miễn phí 30 ngày với ví/túi, 90 ngày với giày cho sản phẩm từ 250K trở lên.

Chương trình áp dụng tại 79 cửa hàng Juno và website juno.vn.
Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.

8 vũ khí thời trang dành cho nàng U30
//hstatic.net/0/0/global/noDefaultImage6_medium.gif

Huyền thoại thời trang thế giới Coco Chanel từng nói: "Hãy đưa cho một cô gái đôi giày phù hợp và cô ấy có thể chinh phục cả thế giới". Đối với phái đẹp nói chung, giày đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nhất là đối với phụ nữ 30 - không thứ phụ kiện nào quan trọng hơn một đôi giày cao gót có chất lượng tốt và thiết kế đẹp, thời trang.

Đừng để bản thân mình già đi theo năm tháng bởi vì không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp cho bản thân. Nàng hãy đến ngay với “Thiên đường săn sale” của Juno để đem về cho mình những đôi giày phù hợp và “chinh phục cả thế giới”. Với những thiết kế hợp thời trang, đúng theo phong cách của nàng, và áp dụng ưu đãi lớn, những đôi giày chất lượng của Juno sẽ khiến bạn tỏa sáng mỗi khi diện lên.

1. Xăng đan cao gót.

Với thiết kế thoải mái nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ của cao gót thì “xăng đan cao gót” đang là lựa chọn hàng đầu của các nàng U30. Đôi giày này trở nên phổ biến hơn bao giờ hết với các nàng công sở, rồi sau đó trở thành xu hướng để các nàng tự tin diện đi tiệc hay thậm chí là đi chơi, đi dạo bình thường. Tính tiện dụng là ưu điểm của loại giày này.

Xăng đan cao gót được các nàng U30 lựa chọn vì sự tiện lợi, thoải mái khi mang. Đồng thời đây cũng là xu hướng mới, thể hiện sự trẻ trung, cho các nàng.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Thiết kế đơn giản với quai chéo cách điệu làm nàng U30 thêm trẻ trung. Màu sắc trang nhã khiến giày xăng đan gót vuông 9cm quai cách điệu SD09060 trở thành một trong nhứng mẫu bán chạy nhất tại Thiên đường săn sale.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Tại “Thiên đường săn sale” của Juno, những mẫu giày xăng đan cao gót mới được cập nhật thường xuyên để đảm bảo hợp thời trang và xu hướng cũng như tính cách riêng của từng nàng.

Những mẫu xăng đan cao gót tại Juno thể hiện nhiều phong cách khác nhau, phù hợp với sở thích của từng nàng.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày xăng đan gót nhọn 9cm quai ôm cổ chân SD09056 với chất liệu phối ánh nhủ sẽ khiến nàng nổi bật mỗi khi diện lên. Thiết kế gót mới lạ sẽ là điểm nhấn cho đôi giày thêm thời trang.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Nàng sẽ trở nên trẻ trung hơn khi diện lên giày xăng đan gót vuông 9cm quai chéo phối kim loại SD09058. Từ kiểu dáng, đến thiết kế quai đều thể hiện được sự nổi bật và tươi trẻ.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Chất liệu da bền đẹp, kiểu dáng sang trọng là điều nàng sẽ thấy tại mẫu xăng đan này. Hơn thế nữa, quai chéo phối kim loại sẽ giúp nàng trẻ trung hơn mỗi khi diện lên.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Chỉ cần chọn đôi giày phù hợp, nàng có thể trở nên quyến rũ bất ngờ. Đối với xăng đan gót nhọn 9cm quai hậu cách điệu SD09061 sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho nàng đi dự tiệc.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Với chất liệu da phối ánh kim nổi bật, và quai chữ X  cách điệu thì nàng sẽ dễ dàng nổi bật khi diện đôi giày này. Hơn nữa, với màu sắc trang nhã đây sẽ là lựa chọn số 1 cho nàng U30.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

2. Giày cao gót cơ bản.

Đây cũng chính là “vũ khí thời trang” không thể thiếu của các nàng U30. Sự quyến rũ, tự tin được thể hiện từ đôi giày nàng đang mang trên chân. Chỉ cần một chút nhấn nhá ở trang phục phù hợp nữa nàng sẽ trở thành một “quý cô” thực sự trong mắt người đối diện.

Chỉ cần một đôi giày cao gót kiểu dáng cơ bản, nàng đã trở nên thanh lịch, nhẹ nhàng quyến rũ trong mắt mọi người.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày cao gót 5cm mũi nhọn chất liệu êm ái CG05054 là đôi giày nhất định nàng U30 phải có. Thiết kế, màu sắc, kiểu dáng của CG05054 sẽ khiến nàng trở nên xinh đẹp dịu dàng.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Lựa chọn giày cao gót không khó, nhưng để tìm một đôi giày hợp thời trang, chất lượng mà giá cả lại hợp lý thì không phải chuyện đơn giản. Tin vui cho nàng, tại Juno với chương trình ưu đãi lớn nhất hè “Thiên đường săn sale” tập hợp những mẫu giày cao gót đang thịnh hành nhất hiện nay. Đừng chần chừ bỏ lỡ cơ hội lớn để săn giày xịn giá rẻ nhé!

Sang trọng, trang nhã là những điều bạn sẽ nhận được khi mang giày cao gót 9cm mũi nhọn gót hậu trang trí nơ CG09076. Thiết kế phối nơ sau gót thời trang sẽ làm nàng thêm nổi bật mỗi khi diện.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Đối với cô nàng công sở, giày cao gót là điều không thể thiếu. Nhưng diện giày thế nào để trở nên trẻ trung thì không phải ai cũng biết. Juno sẽ bật mí cho nàng đôi cao gót "thần thánh", mê hoặc mọi cô nàng U30: CG09088.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày cao gót 9cm mũi nhọn cách điệu CG09088 sẽ là sản phẩm giúp nàng công sở trở nên quyến rũ và trẻ trung nhất. Đừng bỏ qua cơ hội mua sắm đôi giày đang trở thành "hot trend" này tại Thiên đường săn sale nhé!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày cao gót 9cm mũi nhọn viền ánh kim cách điệu CG09097 sẽ là "trùm cuối" tring TOP sản phẩm dành cho nàng U30. Với vẻ đẹp tinh tế, sang trọng thì đây là đôi giày nàng không thể bỏ qua.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Cô nàng U30 đừng bao giờ xem nhẹ vẻ bên ngoài, vì đây chính là lợi thế cũng như sự tự tin của nàng đối với mọi người xung quanh. Hãy làm đẹp bản thân bằng những thứ mình thích để thấy cuộc sống luôn tươi trẻ.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)


Những "vũ khí" bí mật để nàng trở nên trẻ trung quyến rũ đã được Juno tiết lộ tại Thiên đường săn sale. Với ưu đãi khủng dịp cuối hè, đây sẽ là cơ hội để nàng mua sắm làm đẹp bản thân mà không cần lo nghĩ về giá. Nhanh chóng đến với Juno ngay hôm nay nàng nhé!


XEM CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐÂY!

▪️ Thiên Đường Săn Sale 200.000 Đôi giày 200K. Từ 19.7 - 29.7 trên toàn hệ thống.
▪️ Đổi trả miễn phí 7 ngày cho sản phẩm dưới 250K.
▪️ Đổi trả miễn phí 30 ngày với ví/túi, 90 ngày với giày cho sản phẩm từ 250K trở lên.

Chương trình áp dụng tại 79 cửa hàng Juno và website juno.vn.
Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.

juno.vn
]]>
Những mẫu giày cô nàng U20 nhất định phải có! /blogs/mot/nhung-mau-giay-co-nang-u20-nhat-dinh-phai-co 1000632040 25/07/2018 08:43:17 Trần Thị Thái Hiền

Đối với những cô nàng 20 tuổi trẻ trung, điều mà nàng cần quan tâm nhất đó chính là vẻ bề ngoài. Những gì nàng khoác lên đều thể hiện một phần con người. Đừng tuềnh toàng để rồi sau này hối hận. Hãy cập nhật xu hướng để đảm bảo rằng bản thân luôn trẻ trung và thời trang.

Dưới đây là những sản phẩm tại “Thiên đường săn sale” được các cô nàng 20 ưa chuộng nhất. Cộng thêm ưu đãi khủng từ soái ca thì đây là cơ hội tuyệt vời để nàng làm mới bản thân. Mua sắm những mẫu giày thời trang, hợp xu hướng và không cần phải lo về giá thì ngại gì mà không "chiến" liền nàng nhỉ.

1. Giày xăng đan đế thấp.

Đối với cô nàng từ 20 đến 25 tuổi, hoạt động nhiều là yếu tốt tất nhiên. Nàng cần trang bị cho mình một đôi giày thật sự thoải mái và trẻ trung. Giày xăng đan chính là lựa chọn hoàn hảo của các nàng. Năng động, thoải mái, bất chấp nắng mưa, nàng có thể diện lên và đi mọi nơi. Dưới đây là những mẫu xăng đan được giới trẻ ưu chuộng nhất tại "Thiên đường săn sale", nàng hãy lựa chọn ngay cho mình đi nào!

Giày xăng đan chiến binh quai cách điệu SD01056 là sản phẩm mọi cô nàng 20 đều mong muốn có được. Thiết kế giày theo phong cách chiến binh, kiểu dáng mới lạ, thời trang. Đây sẽ là đôi giày khiến nàng nổi bật mỗi khi diện lên.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Chỉ cần diện đôi xăng đan SD01056 lên, mọi cô nàng đã trở nên trẻ trung năng động. Đây chính là lý do khiến giới trẻ đổ xô đi săn lùng item này cho bằng được.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Dễ dàng di chuyển, năng động nhưng vẫn giữ được nét nữ tính là đặc điểm nổi bật của giày xăng đan mũi vuông quai ngang SD03018. Được áp dụng ưu đãi lớn, các nàng hãy tranh thủ "hốt em này" về ngay đội của mình.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Màu sắc trang nhã, nhưng vẫn đủ nổi bật để tôn dáng đôi bàn chân mỗi khi nàng diện lên.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày xăng đan quai nơ cách điệu SD01060 cũng là một trong những TOP sản phẩm được các nàng ưa chuộng. Với thiết kế quai ngang hình nơ cùng chất liệu mềm mịn, khiến nàng dễ dàng hoạt động, tạo cảm thoải mái khi mang.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Tại Juno - Thiên đường săn sale, các mẫu sản phẩm có rất nhiều màu sắc, kiểu dáng phù hợp với cá tính riêng từng cô gái. Đặc biệt hơn, ưu đãi lớn khiến nàng chẳng cần lo lắng về giá khi mua sắm. Vậy còn chần chừ gì mà không đến Juno ngay hôm nay nào!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

2. Giày búp bê.

Item thứ 2 không thể không nhắc đến đó chính là giày búp bê. Cô gái 20 nào cũng điệu đà với váy áo thì nhất định trong tủ giày luôn phải có những đôi giày búp bê. Tại Thiên đường săn sale, Juno tập hợp những mẫu giày búp bê mới nhất trên thị trường, hợp thời trang và kết hợp ưu đãi "khủng", nhanh chân đến với Juno để chọn được giày đúng size và đầy đủ màu sắc nhé các nàng.

Chỉ cần một chút nhấn nhá như quai chữ X, thì búp bê cũng có thể trở nên trẻ trung năng động. Juno hướng đến vẻ đẹp thời trang dành cho nàng, việc của nàng là cứ tự tin diện lên, mọi chuyện để Juno lo!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Chất liệu da tổng hợp bền đẹp, thiết kế trẻ trung năng động, đây chính là lựa chọn hoàn hảo cho các nàng U20. Nhanh chân đến với Thiên đường săn sale để rinh ẻm về nào!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày búp bê mũi nhọn quai ôm cổ chân BB01125 sẽ phù hợp cho nàng năng động với thiết kế hở gót. Dù nàng muốn điệu đà nhưng phải kèm theo dễ dàng hoạt động thì Juno vẫn hiểu và chiều lòng nàng.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Các nàng U20 cực kì yêu thích sản phẩm này. Vừa tiện dụng lại giữ được nét nữ tính. Nàng có thể phối bất kì kiểu đồ nào với BB01125.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

3. Giày cao gót.

Những mẫu giày cao gót đang làm mưa làm gió tại "Thiên đường săn sale" sẽ khiến nàng mê mẩn. Những buổi tiệc, những cuộc hẹn đi chơi không thể thiếu một đôi cao gót khiến nàng 20 trở nên nổi bật. Đã diện là phải diện những đôi cao gót đang trở thành "hot trend" này tại Thiên đường săn sale.

Giày cao gót 5cm mũi nhọn đính nơ trang trí CG05056 sẽ thích hợp cho nàng điệu đà. Đi hẹn hò, đi chơi đều có thể diện lên. Một chút điểm nhấn ở mũi giày bằng nơ trang trí đủ để làm nàng nổi bật.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Sản phẩm có nhiều màu sắc dễ dàng cho nàng lựa chọn với từng sở thích riêng.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Đối với những bữa tiệc, cô nàng 20 luôn muốn mình trở nên nổi bật vậy tại sao không chọn cho mình đôi giày cao gót 7cm mũi nhọn đính đá trang trí CG07072. Đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo để nàng trở nên thu hút giữa đám đông

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Cô nàng 20 luôn muốn mình trở nên nổi bật và thời trang thì tại sao không đến ngay với "Thiên đường săn sale" của Juno. Thoải mái mua sắm không lo về giá còn đảm bảo sẽ "lung linh" mỗi khi diện lên những đôi giày Juno. Chương trình ưu đãi lớn Thiên đường săn sale sẽ kết thúc vào ngày 29/7, nhanh chân còn kịp các nàng ơi!

XEM CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐÂY!

▪️ Thiên Đường Săn Sale 200.000 Đôi giày 200K. Từ 19.7 - 29.7 trên toàn hệ thống.
▪️ Đổi trả miễn phí 7 ngày cho sản phẩm dưới 250K.
▪️ Đổi trả miễn phí 30 ngày với ví/túi, 90 ngày với giày cho sản phẩm từ 250K trở lên.

Chương trình áp dụng tại 79 cửa hàng Juno và website juno.vn.
Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.

Những mẫu giày cô nàng U20 nhất định phải có!
//hstatic.net/0/0/global/noDefaultImage6_medium.gif

Đối với những cô nàng 20 tuổi trẻ trung, điều mà nàng cần quan tâm nhất đó chính là vẻ bề ngoài. Những gì nàng khoác lên đều thể hiện một phần con người. Đừng tuềnh toàng để rồi sau này hối hận. Hãy cập nhật xu hướng để đảm bảo rằng bản thân luôn trẻ trung và thời trang.

Dưới đây là những sản phẩm tại “Thiên đường săn sale” được các cô nàng 20 ưa chuộng nhất. Cộng thêm ưu đãi khủng từ soái ca thì đây là cơ hội tuyệt vời để nàng làm mới bản thân. Mua sắm những mẫu giày thời trang, hợp xu hướng và không cần phải lo về giá thì ngại gì mà không "chiến" liền nàng nhỉ.

1. Giày xăng đan đế thấp.

Đối với cô nàng từ 20 đến 25 tuổi, hoạt động nhiều là yếu tốt tất nhiên. Nàng cần trang bị cho mình một đôi giày thật sự thoải mái và trẻ trung. Giày xăng đan chính là lựa chọn hoàn hảo của các nàng. Năng động, thoải mái, bất chấp nắng mưa, nàng có thể diện lên và đi mọi nơi. Dưới đây là những mẫu xăng đan được giới trẻ ưu chuộng nhất tại "Thiên đường săn sale", nàng hãy lựa chọn ngay cho mình đi nào!

Giày xăng đan chiến binh quai cách điệu SD01056 là sản phẩm mọi cô nàng 20 đều mong muốn có được. Thiết kế giày theo phong cách chiến binh, kiểu dáng mới lạ, thời trang. Đây sẽ là đôi giày khiến nàng nổi bật mỗi khi diện lên.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Chỉ cần diện đôi xăng đan SD01056 lên, mọi cô nàng đã trở nên trẻ trung năng động. Đây chính là lý do khiến giới trẻ đổ xô đi săn lùng item này cho bằng được.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Dễ dàng di chuyển, năng động nhưng vẫn giữ được nét nữ tính là đặc điểm nổi bật của giày xăng đan mũi vuông quai ngang SD03018. Được áp dụng ưu đãi lớn, các nàng hãy tranh thủ "hốt em này" về ngay đội của mình.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Màu sắc trang nhã, nhưng vẫn đủ nổi bật để tôn dáng đôi bàn chân mỗi khi nàng diện lên.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày xăng đan quai nơ cách điệu SD01060 cũng là một trong những TOP sản phẩm được các nàng ưa chuộng. Với thiết kế quai ngang hình nơ cùng chất liệu mềm mịn, khiến nàng dễ dàng hoạt động, tạo cảm thoải mái khi mang.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Tại Juno - Thiên đường săn sale, các mẫu sản phẩm có rất nhiều màu sắc, kiểu dáng phù hợp với cá tính riêng từng cô gái. Đặc biệt hơn, ưu đãi lớn khiến nàng chẳng cần lo lắng về giá khi mua sắm. Vậy còn chần chừ gì mà không đến Juno ngay hôm nay nào!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

2. Giày búp bê.

Item thứ 2 không thể không nhắc đến đó chính là giày búp bê. Cô gái 20 nào cũng điệu đà với váy áo thì nhất định trong tủ giày luôn phải có những đôi giày búp bê. Tại Thiên đường săn sale, Juno tập hợp những mẫu giày búp bê mới nhất trên thị trường, hợp thời trang và kết hợp ưu đãi "khủng", nhanh chân đến với Juno để chọn được giày đúng size và đầy đủ màu sắc nhé các nàng.

Chỉ cần một chút nhấn nhá như quai chữ X, thì búp bê cũng có thể trở nên trẻ trung năng động. Juno hướng đến vẻ đẹp thời trang dành cho nàng, việc của nàng là cứ tự tin diện lên, mọi chuyện để Juno lo!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Chất liệu da tổng hợp bền đẹp, thiết kế trẻ trung năng động, đây chính là lựa chọn hoàn hảo cho các nàng U20. Nhanh chân đến với Thiên đường săn sale để rinh ẻm về nào!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày búp bê mũi nhọn quai ôm cổ chân BB01125 sẽ phù hợp cho nàng năng động với thiết kế hở gót. Dù nàng muốn điệu đà nhưng phải kèm theo dễ dàng hoạt động thì Juno vẫn hiểu và chiều lòng nàng.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Các nàng U20 cực kì yêu thích sản phẩm này. Vừa tiện dụng lại giữ được nét nữ tính. Nàng có thể phối bất kì kiểu đồ nào với BB01125.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

3. Giày cao gót.

Những mẫu giày cao gót đang làm mưa làm gió tại "Thiên đường săn sale" sẽ khiến nàng mê mẩn. Những buổi tiệc, những cuộc hẹn đi chơi không thể thiếu một đôi cao gót khiến nàng 20 trở nên nổi bật. Đã diện là phải diện những đôi cao gót đang trở thành "hot trend" này tại Thiên đường săn sale.

Giày cao gót 5cm mũi nhọn đính nơ trang trí CG05056 sẽ thích hợp cho nàng điệu đà. Đi hẹn hò, đi chơi đều có thể diện lên. Một chút điểm nhấn ở mũi giày bằng nơ trang trí đủ để làm nàng nổi bật.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Sản phẩm có nhiều màu sắc dễ dàng cho nàng lựa chọn với từng sở thích riêng.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Đối với những bữa tiệc, cô nàng 20 luôn muốn mình trở nên nổi bật vậy tại sao không chọn cho mình đôi giày cao gót 7cm mũi nhọn đính đá trang trí CG07072. Đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo để nàng trở nên thu hút giữa đám đông

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Cô nàng 20 luôn muốn mình trở nên nổi bật và thời trang thì tại sao không đến ngay với "Thiên đường săn sale" của Juno. Thoải mái mua sắm không lo về giá còn đảm bảo sẽ "lung linh" mỗi khi diện lên những đôi giày Juno. Chương trình ưu đãi lớn Thiên đường săn sale sẽ kết thúc vào ngày 29/7, nhanh chân còn kịp các nàng ơi!

XEM CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐÂY!

▪️ Thiên Đường Săn Sale 200.000 Đôi giày 200K. Từ 19.7 - 29.7 trên toàn hệ thống.
▪️ Đổi trả miễn phí 7 ngày cho sản phẩm dưới 250K.
▪️ Đổi trả miễn phí 30 ngày với ví/túi, 90 ngày với giày cho sản phẩm từ 250K trở lên.

Chương trình áp dụng tại 79 cửa hàng Juno và website juno.vn.
Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.

juno.vn
]]>
Mua ngay túi xách chỉ 350K tại Thiên đường săn sale /blogs/mot/mua-ngay-tui-xach-chi-350k-tai-thien-duong-san-sale 1000630895 24/07/2018 09:40:10 Trần Thị Thái Hiền

Với phái đẹp thì ngoài diện cho mình những trang phục đẹp nhằm tôn dáng thì phụ kiện theo kèm giúp trang phục trở nên hoàn hảo hơn và khiến chị em thêm phần sang trọng, quý phái là điều không thể thiếu. Túi xách là một phụ kiện mà các chị em không bao giờ bỏ qua. Nếu đang băn khoăn chưa chọn cho mình một túi xách đẹp, hợp thời trang mà giá lại hấp dẫn thì “Thiên đường săn sale” là điều mà nàng không thể bỏ qua.

Tại “Thiên đường săn sale” tập hợp những mẫu túi thời trang được các nàng yêu thích nhất hiện nay. Chương trình ưu đãi khủng dịp cuối hè làm các nàng quyết săn cho bằng được các sản phẩm HOT. Vậy nàng hãy nhanh chóng lựa cho mình những mẫu túi xinh đẹp để không bỏ qua cơ hội khủng lần ngày nhé!

Túi Trapeze kèm charm tua rua trang trí TXT144 là một trong những item được săn đón nhất tại "Thiên đường săn sale". Thiết kế trang nhã, nhưng đủ làm nổi bật người mang. 

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Sản phẩm được nhiều nàng công sở ưa chuồng vì thiết kế túi xách lớn, đựng được nhiều vật dụng cần thiết. Trong những năm trở lại đây phụ kiện tua rua là xu hướng được yêu thích nhất và Juno đã không cho hot trend này được ‘hạ nhiệt’ khi đem đến điểm nhấn tinh tế trên chiếc túi.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Túi Crossbody chất liệu nhung sang trọng sẽ là lựa chọn hàng đầu cho các cô nàng điệu đà. Vẻ đẹp tinh tế, cùng chất liệu "sang" đây là chiếc túi xu hướng mà Juno đem đến chỉ có tại "Thiên đường săn sale".

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Những mẫu túi đang trở thành hot trend chỉ có tại "Thiên đường săn sale". Các nàng nhanh chóng đến ngay với Juno để đảm bảo sản phẩm yêu thích của mình còn đủ màu sắc nàng nhé!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Những mẫu túi mới nhất chỉ tập trung tại "Thiên đường săn sale". Trong đó, mẫu Clutch cầm tay chất liệu Satin sang trọng TXN172 thuộc TOP bán chạy nhất tại Juno. 

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Thiết kế đơn giản, tinh tế, kèm them chất liệu Satin sang trọng, chiếc túi làm bất kì cô nàng diện lên cũng trở nên kiêu sa, nữ tính. 

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Túi Crossbody nắp viền da nổi bật TXN174 sẽ khiến nàng mê mẩn với thiết kế hộp hiện đại kèm theo màu sắc bắt mắt.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Kích thước nhỏ gọn, tiện dụng cho nàng hoạt động. Đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho chuyến đi chơi của nàng.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Dù không tiện dụng như túi xách to bản nhưng thế mạnh của túi xách nhỏ là kiểu dáng gọn gàng, dễ cầm nắm, giống như món trang sức của phái đẹp. Xu hướng túi xách nhỏ 2018 thường kết hợp với túi dạng hộp. Khi đến với "Thiên đường săn sale" bạn có thể tìm thấy mẫu túi mình yêu thích.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Túi Box nắp gập viền kim loại TXN175 với giá chỉ 350K tại Thiên đường săn sale. Đừng bỏ lỡ cơ hội mua túi hiệu giá rẻ nàng nhé!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Chương trình ưu đãi lớn nhất hè "Thiên đường săn sale" sẽ là cơ hội cho nàng rinh về tất cả các sản phẩm mình yêu thích. Đừng bỏ lỡ cơ hội mua sắm thỏa thích không lo về giá nàng nhé. Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 29/7. Nhanh chân kẻo lỡ nàng ơi!

XEM CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐÂY!

▪️ Thiên Đường Săn Sale 200.000 Đôi giày 200K. Từ 19.7 - 29.7 trên toàn hệ thống.
▪️ Đổi trả miễn phí 7 ngày cho sản phẩm dưới 250K.
▪️ Đổi trả miễn phí 30 ngày với ví/túi, 90 ngày với giày cho sản phẩm từ 250K trở lên.

Chương trình áp dụng tại 79 cửa hàng Juno và website juno.vn.
Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.


Mua ngay túi xách chỉ 350K tại Thiên đường săn sale
//hstatic.net/0/0/global/noDefaultImage6_medium.gif

Với phái đẹp thì ngoài diện cho mình những trang phục đẹp nhằm tôn dáng thì phụ kiện theo kèm giúp trang phục trở nên hoàn hảo hơn và khiến chị em thêm phần sang trọng, quý phái là điều không thể thiếu. Túi xách là một phụ kiện mà các chị em không bao giờ bỏ qua. Nếu đang băn khoăn chưa chọn cho mình một túi xách đẹp, hợp thời trang mà giá lại hấp dẫn thì “Thiên đường săn sale” là điều mà nàng không thể bỏ qua.

Tại “Thiên đường săn sale” tập hợp những mẫu túi thời trang được các nàng yêu thích nhất hiện nay. Chương trình ưu đãi khủng dịp cuối hè làm các nàng quyết săn cho bằng được các sản phẩm HOT. Vậy nàng hãy nhanh chóng lựa cho mình những mẫu túi xinh đẹp để không bỏ qua cơ hội khủng lần ngày nhé!

Túi Trapeze kèm charm tua rua trang trí TXT144 là một trong những item được săn đón nhất tại "Thiên đường săn sale". Thiết kế trang nhã, nhưng đủ làm nổi bật người mang. 

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Sản phẩm được nhiều nàng công sở ưa chuồng vì thiết kế túi xách lớn, đựng được nhiều vật dụng cần thiết. Trong những năm trở lại đây phụ kiện tua rua là xu hướng được yêu thích nhất và Juno đã không cho hot trend này được ‘hạ nhiệt’ khi đem đến điểm nhấn tinh tế trên chiếc túi.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Túi Crossbody chất liệu nhung sang trọng sẽ là lựa chọn hàng đầu cho các cô nàng điệu đà. Vẻ đẹp tinh tế, cùng chất liệu "sang" đây là chiếc túi xu hướng mà Juno đem đến chỉ có tại "Thiên đường săn sale".

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Những mẫu túi đang trở thành hot trend chỉ có tại "Thiên đường săn sale". Các nàng nhanh chóng đến ngay với Juno để đảm bảo sản phẩm yêu thích của mình còn đủ màu sắc nàng nhé!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Những mẫu túi mới nhất chỉ tập trung tại "Thiên đường săn sale". Trong đó, mẫu Clutch cầm tay chất liệu Satin sang trọng TXN172 thuộc TOP bán chạy nhất tại Juno. 

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Thiết kế đơn giản, tinh tế, kèm them chất liệu Satin sang trọng, chiếc túi làm bất kì cô nàng diện lên cũng trở nên kiêu sa, nữ tính. 

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Túi Crossbody nắp viền da nổi bật TXN174 sẽ khiến nàng mê mẩn với thiết kế hộp hiện đại kèm theo màu sắc bắt mắt.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Kích thước nhỏ gọn, tiện dụng cho nàng hoạt động. Đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho chuyến đi chơi của nàng.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Dù không tiện dụng như túi xách to bản nhưng thế mạnh của túi xách nhỏ là kiểu dáng gọn gàng, dễ cầm nắm, giống như món trang sức của phái đẹp. Xu hướng túi xách nhỏ 2018 thường kết hợp với túi dạng hộp. Khi đến với "Thiên đường săn sale" bạn có thể tìm thấy mẫu túi mình yêu thích.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Túi Box nắp gập viền kim loại TXN175 với giá chỉ 350K tại Thiên đường săn sale. Đừng bỏ lỡ cơ hội mua túi hiệu giá rẻ nàng nhé!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Chương trình ưu đãi lớn nhất hè "Thiên đường săn sale" sẽ là cơ hội cho nàng rinh về tất cả các sản phẩm mình yêu thích. Đừng bỏ lỡ cơ hội mua sắm thỏa thích không lo về giá nàng nhé. Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 29/7. Nhanh chân kẻo lỡ nàng ơi!

XEM CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐÂY!

▪️ Thiên Đường Săn Sale 200.000 Đôi giày 200K. Từ 19.7 - 29.7 trên toàn hệ thống.
▪️ Đổi trả miễn phí 7 ngày cho sản phẩm dưới 250K.
▪️ Đổi trả miễn phí 30 ngày với ví/túi, 90 ngày với giày cho sản phẩm từ 250K trở lên.

Chương trình áp dụng tại 79 cửa hàng Juno và website juno.vn.
Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.


juno.vn
]]>
Giày, túi dành cho quý cô tiệc tùng /blogs/mot/giay-tui-danh-cho-quy-co-tiec-tung 1000630670 24/07/2018 04:40:46 Trần Thị Thái Hiền

Với những cô nàng thường xuyên đến những buổi tiệc hay sự kiện lớn, việc chú ý và chăm chút cho vẻ bề ngoài là vô cùng quan trọng. Chọn lựa một đôi giày cao gót sao cho tôn vóc dáng hoàn hảo nhất, đồng thời không gây đau rát hay khó chịu cho chân rất cần được quan tâm. Hãy để soái ca Juno dẫn lối nàng đến với “Thiên đường săn sale”, nơi tập hợp những mẫu giày đi tiệc mới nhất kèm theo đó là ưu đãi khủng dịp cuối hè. Đây là điều nàng không thể bỏ lỡ đấy!

1. Giày cao gót

Với thiết kế mới, giày Sandal 9cm quai chữ T cách điệu SD09052 khiến nhiều nàng mê mẩn. Đặc biệt, giày sẽ giúp tôn dáng bàn chân mỗi khi nàng diện lên.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Sự quyến rũ toát lên từ những gì bạn diện lên người. Chỉ cần chọn đúng đôi giày, bạn sẽ trở thành quý cô tiệc tùng thực sự.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Một đôi giày phù hợp là điều không thể thiếu đối với quý cô tiệc tùng. Hãy đến với "Thiên đường săn sale" để săn những đôi giày khiến bản thân trở nên quyết rũ và nổi bật hơn tại các bữa tiệc.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Chỉ cần biết cách nhấn nhá với trang phục, nàng sẽ trở nên sành điệu hơn bao giờ hết. Giày cao gót 7cm mũi nhọn phối nơ thời trang CG07063 là lựa chọn hàng đầu của các cô gái tại "Thiên đường săn sale.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày xăng đan 9cm phối quai cổ chân cách điệu SD09048 là đôi giày không thể bỏ qua của cô nàng tiệc tùng. Đây là thiết kế được ưa thích nhất tại Juno vì vẻ nổi bật, sự thời trang mà nó mang lại.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Với chất liệu ánh kim nổi bật, thiết kế thời trang kèm theo ưu đãi lớn thì đây là điều nàng không thể bỏ qua tại "Thiên đường săn sale".

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày xăng đan 9cm gót vuông quai ngang SD09033 nằm trong TOP những đôi giày ưa thích của quý cô tiệc tùng. Thiết kế đơn giản nhưng nổi bật, kèm theo gót vuông dễ hoạt động sẽ khiến nàng dù vui chơi nhưng vẫn thoải mái tối đa.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)


Với một đôi giày cao kim tuyến lấp lánh, chắc chắn một điều bạn sẽ tỏa sáng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, là tâm điểm của bữa tiệc. Chúng mang lại vẻ kiêu sa và ấn tượng nhưng không kém phần sang trọng. Bất cứ chiếc váy nào được bạn diện khi kết hợp với đôi giày này đều lung linh, nổi bật, tạo hiệu ứng thị giác cực tốt.


Giày xăng đan 11cm mũi tròn gót nhọn metallic SD11004 sẽ khiến bạn nổi bật ở bất kì bữa tiệc nào.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật khiến bất kì quý cô tiệc tùng nào cũng phải mê đắm!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

2. Túi xách 

Đi kèm với những đôi giày cao gót, quý cô tiệc tùng không thể thiếu những túi xách làm nổi bật lên phong cách của mình. Tại "Thiên đường săn sale" sẽ là nơi nàng tìm thấy những mẫu túi thời trang mà giá cả lại cực kì "yêu". Hãy tranh thủ đợt sale lớn lần này để cùng soái ca săn sale nàng nhé!

Clutch phối viền kim loại chữ V cách điệu TXN157 là item được săn đón nhiều nhất đối với quý cô tiệc tùng. Đơn giản những sang trọng là những gì chiếc ví mang lại cho cô giá khi diện lên.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Màu sắc trang nhã cũng là một trong những điểm cộng nổi bật của chiếc ví.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Ví cầm tay Juno kiểu dáng phong thư VI063 cũng là một trong những sản phẩm nhất định phải có của cô nàng hay dự tiệc.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Không cần phải cầu kì để trở nên nổi bật, chỉ cần bạn có một sản phẩm "chất" mà thôi.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)


Chương trình ưu đãi lớn nhất hè "Thiên đường săn sale" sẽ là cơ hội cho nàng rinh về tất cả các sản phẩm mình yêu thích. Đừng bỏ lỡ cơ hội mua sắm thỏa thích không lo về giá nàng nhé. Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 29/7. Nhanh chân kẻo lỡ nàng ơi!

XEM CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐÂY!

▪️ Thiên Đường Săn Sale 200.000 Đôi giày 200K. Từ 19.7 - 29.7 trên toàn hệ thống.
▪️ Đổi trả miễn phí 7 ngày cho sản phẩm dưới 250K.
▪️ Đổi trả miễn phí 30 ngày với ví/túi, 90 ngày với giày cho sản phẩm từ 250K trở lên.

Chương trình áp dụng tại 79 cửa hàng Juno và website juno.vn.
Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.

Giày, túi dành cho quý cô tiệc tùng
//hstatic.net/0/0/global/noDefaultImage6_medium.gif

Với những cô nàng thường xuyên đến những buổi tiệc hay sự kiện lớn, việc chú ý và chăm chút cho vẻ bề ngoài là vô cùng quan trọng. Chọn lựa một đôi giày cao gót sao cho tôn vóc dáng hoàn hảo nhất, đồng thời không gây đau rát hay khó chịu cho chân rất cần được quan tâm. Hãy để soái ca Juno dẫn lối nàng đến với “Thiên đường săn sale”, nơi tập hợp những mẫu giày đi tiệc mới nhất kèm theo đó là ưu đãi khủng dịp cuối hè. Đây là điều nàng không thể bỏ lỡ đấy!

1. Giày cao gót

Với thiết kế mới, giày Sandal 9cm quai chữ T cách điệu SD09052 khiến nhiều nàng mê mẩn. Đặc biệt, giày sẽ giúp tôn dáng bàn chân mỗi khi nàng diện lên.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Sự quyến rũ toát lên từ những gì bạn diện lên người. Chỉ cần chọn đúng đôi giày, bạn sẽ trở thành quý cô tiệc tùng thực sự.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Một đôi giày phù hợp là điều không thể thiếu đối với quý cô tiệc tùng. Hãy đến với "Thiên đường săn sale" để săn những đôi giày khiến bản thân trở nên quyết rũ và nổi bật hơn tại các bữa tiệc.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Chỉ cần biết cách nhấn nhá với trang phục, nàng sẽ trở nên sành điệu hơn bao giờ hết. Giày cao gót 7cm mũi nhọn phối nơ thời trang CG07063 là lựa chọn hàng đầu của các cô gái tại "Thiên đường săn sale.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày xăng đan 9cm phối quai cổ chân cách điệu SD09048 là đôi giày không thể bỏ qua của cô nàng tiệc tùng. Đây là thiết kế được ưa thích nhất tại Juno vì vẻ nổi bật, sự thời trang mà nó mang lại.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Với chất liệu ánh kim nổi bật, thiết kế thời trang kèm theo ưu đãi lớn thì đây là điều nàng không thể bỏ qua tại "Thiên đường săn sale".

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày xăng đan 9cm gót vuông quai ngang SD09033 nằm trong TOP những đôi giày ưa thích của quý cô tiệc tùng. Thiết kế đơn giản nhưng nổi bật, kèm theo gót vuông dễ hoạt động sẽ khiến nàng dù vui chơi nhưng vẫn thoải mái tối đa.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)


Với một đôi giày cao kim tuyến lấp lánh, chắc chắn một điều bạn sẽ tỏa sáng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, là tâm điểm của bữa tiệc. Chúng mang lại vẻ kiêu sa và ấn tượng nhưng không kém phần sang trọng. Bất cứ chiếc váy nào được bạn diện khi kết hợp với đôi giày này đều lung linh, nổi bật, tạo hiệu ứng thị giác cực tốt.


Giày xăng đan 11cm mũi tròn gót nhọn metallic SD11004 sẽ khiến bạn nổi bật ở bất kì bữa tiệc nào.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật khiến bất kì quý cô tiệc tùng nào cũng phải mê đắm!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

2. Túi xách 

Đi kèm với những đôi giày cao gót, quý cô tiệc tùng không thể thiếu những túi xách làm nổi bật lên phong cách của mình. Tại "Thiên đường săn sale" sẽ là nơi nàng tìm thấy những mẫu túi thời trang mà giá cả lại cực kì "yêu". Hãy tranh thủ đợt sale lớn lần này để cùng soái ca săn sale nàng nhé!

Clutch phối viền kim loại chữ V cách điệu TXN157 là item được săn đón nhiều nhất đối với quý cô tiệc tùng. Đơn giản những sang trọng là những gì chiếc ví mang lại cho cô giá khi diện lên.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Màu sắc trang nhã cũng là một trong những điểm cộng nổi bật của chiếc ví.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Ví cầm tay Juno kiểu dáng phong thư VI063 cũng là một trong những sản phẩm nhất định phải có của cô nàng hay dự tiệc.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Không cần phải cầu kì để trở nên nổi bật, chỉ cần bạn có một sản phẩm "chất" mà thôi.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)


Chương trình ưu đãi lớn nhất hè "Thiên đường săn sale" sẽ là cơ hội cho nàng rinh về tất cả các sản phẩm mình yêu thích. Đừng bỏ lỡ cơ hội mua sắm thỏa thích không lo về giá nàng nhé. Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 29/7. Nhanh chân kẻo lỡ nàng ơi!

XEM CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐÂY!

▪️ Thiên Đường Săn Sale 200.000 Đôi giày 200K. Từ 19.7 - 29.7 trên toàn hệ thống.
▪️ Đổi trả miễn phí 7 ngày cho sản phẩm dưới 250K.
▪️ Đổi trả miễn phí 30 ngày với ví/túi, 90 ngày với giày cho sản phẩm từ 250K trở lên.

Chương trình áp dụng tại 79 cửa hàng Juno và website juno.vn.
Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.

juno.vn
]]>
Đã là con gái thì phải có những item này /blogs/mot/da-la-con-gai-thi-phai-co-nhung-item-nay 1000630569 24/07/2018 03:10:33 Trần Thị Thái Hiền

"Chân lý" của hội con gái luôn là chọn được những món phụ kiện đẹp và phù hợp phong cách bản thân. Dưới đây là những item được các nàng lựa chọn và kết hợp nhiều nhất, nàng đừng bỏ lỡ nhé!

Không một ai muốn bỏ lỡ những cực phẩm tại thiên đường giày túi. Bạn còn chần chứ gì mà không đến ngay Juno hôm nay nào!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết chương trình)


Giày xăng đan cao gót kết hợp với váy ren ôm body đẹp cho nàng quyến rũ dự tiệc. Để nổi bật giữ đám đông, nàng không cần phải chi quá nhiều tiền, chỉ cần đến với JUNO mà thôi.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Thiết kế đơn giản mà tinh tế, giày xăng đan 9cm quai ôm cổ chân cách điệu SD09047 sẽ làm nàng trở nên xinh đẹp mỗi khi diện lên.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Túi phong thư với chất liệu da rất sang trọng khi bạn xách chúng bên người dù đi tiệc hay đi chơi. Phù hợp với các trang phục từ thanh lịch đến quyến rũ.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Đây là một trong những sản phẩm bán chạy nhất tại Juno.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Túi phối xếp ly cách điệu như thế này quả thực rất tiện dụng vì kích thước khá lớn , giúp nàng đựng được rất nhiều đồ. Túi được thiết kế thích hợp cho các cô nàng công sở sành điệu.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Nàng công sở đừng bỏ qua cơ hội mua những mẫu túi xách tại Juno.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Nàng rất fashion với giày xăng đan cao gót kết hợp với chân váy dài công sở. Chỉ cần chọn đúng giày, thần thái nàng sẽ tỏa sáng khiến người người phải nhìn theo.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày xăng đan gót nhọn 9cm ánh kim thời trang SD09049 phù hợp cho cả cô nàng công sở hay diện lên để đi dự tiệc.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)Đã là con gái thì phải có những item này
//hstatic.net/0/0/global/noDefaultImage6_medium.gif

"Chân lý" của hội con gái luôn là chọn được những món phụ kiện đẹp và phù hợp phong cách bản thân. Dưới đây là những item được các nàng lựa chọn và kết hợp nhiều nhất, nàng đừng bỏ lỡ nhé!

Không một ai muốn bỏ lỡ những cực phẩm tại thiên đường giày túi. Bạn còn chần chứ gì mà không đến ngay Juno hôm nay nào!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết chương trình)


Giày xăng đan cao gót kết hợp với váy ren ôm body đẹp cho nàng quyến rũ dự tiệc. Để nổi bật giữ đám đông, nàng không cần phải chi quá nhiều tiền, chỉ cần đến với JUNO mà thôi.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Thiết kế đơn giản mà tinh tế, giày xăng đan 9cm quai ôm cổ chân cách điệu SD09047 sẽ làm nàng trở nên xinh đẹp mỗi khi diện lên.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Túi phong thư với chất liệu da rất sang trọng khi bạn xách chúng bên người dù đi tiệc hay đi chơi. Phù hợp với các trang phục từ thanh lịch đến quyến rũ.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Đây là một trong những sản phẩm bán chạy nhất tại Juno.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Túi phối xếp ly cách điệu như thế này quả thực rất tiện dụng vì kích thước khá lớn , giúp nàng đựng được rất nhiều đồ. Túi được thiết kế thích hợp cho các cô nàng công sở sành điệu.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Nàng công sở đừng bỏ qua cơ hội mua những mẫu túi xách tại Juno.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Nàng rất fashion với giày xăng đan cao gót kết hợp với chân váy dài công sở. Chỉ cần chọn đúng giày, thần thái nàng sẽ tỏa sáng khiến người người phải nhìn theo.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày xăng đan gót nhọn 9cm ánh kim thời trang SD09049 phù hợp cho cả cô nàng công sở hay diện lên để đi dự tiệc.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)juno.vn
]]>
Đừng bỏ lỡ những item được săn đón nhất hiện nay /blogs/dep/nhung-item-duoc-san-don-nhat-hien-nay-ban-da-so-huu-ngay-chua 1000630224 23/07/2018 09:32:25 Trần Thị Thái Hiền

Sau 06 ngày chính thức mở cửa, Thiên Đường Săn Sale đã đón tiếp lượt khách khủng . Không ai muốn bỏ lỡ cơ hội mua sắm thả ga, không lo về giá dịp cuối hè này. Vậy tính đến thời điểm hiện tại, đâu là những item được các nàng quyết tâm “rút ví” nhiều nhất trong dịp này? Câu trả lời chắc chắn sẽ khiến bạn ngạc nhiên.


  1. Giày xăng đan


Xăng đan của Soái ca Juno lại tiếp tục gây sóng gió trong đợt sale lớn nhất dịp giữa năm. Tung ưu đãi lớn: đồng giá 200K, đã gây chấn động chị em phụ nữ. Thoáng nhìn, các cô nàng có thể thấy không hứng thú với các kiểu xăng đan này nhưng một khi đã mang nó vào, bạn sẽ nhận ra các bước đi của mình không chỉ thoải mái mà còn có khả năng nhấn nhá nét cá tính, khiến bạn nổi bật trên phố. Đây chính là nguyên do khiến các nàng không ngại tay để được sở hữu.

Giày xăng đan gót vuông 7cm quai đan chéo SD07024 sẽ là điêu đứng trái tim các nàng vì vẻ đẹp thanh lịch nó mang lại.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Vẻ đẹp thanh lịch, nữ tính toát lên khi bạn chọn đúng đôi giày phù hợp với bản thân.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày xăng đan gót nhọn duyên dáng cho nàng dễ phối đồ với các trang phục nữ tính, giúp nàng luôn xuất hiện nổi bật giữa các bữa tiệc như nàng công chúa.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Với thiết kế trang nhã, đây là một trong những sản phẩm được các nàng lựa chọn nhiều nhất trong đợt sale lần này!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)


  1. Giày búp bê

Đợt này, cô nàng mê mẩn với các mẫu giày búp bê của Juno. Các sản phẩm mới không những được cải tiến về chất lượng, sản phẩm mà còn đa dạng về phong cách, cá tính, phù hợp với từng cô gái. Giày búp bê của Juno “chiều” nàng hết cỡ, thiết kế từ đơn giản, truyền thống đến quyến rũ chỉ để phục vụ các nàng.

Các nàng cùng soái ca của mình rần rần tới "Thiên đường săn sale" để chọn giày túi mới rinh về cho mình.

Thiết kế mới lạ, tinh tế, giày búp bê mũi nhọn phối kim loại trang trí BB01115 đem lại cho nàng vẻ đẹp nữu tính hằng mong muốn.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày búp bê thiết kế phá cách, quyến rũ giúp khoe trọn vẻ đẹp đôi chân của nàng.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Đững bỏ lỡ cơ hội mua những đôi giày búp bê cực phẩm với giá sale cực khủng nàng nhé!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Một sức quyến rũ không thể chối bỏ đến từ những đôi giày búp bê dành cho các cô nàng thanh lịch, dịu dàng, nữ tính.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Đây là mẫu giày búp bê được ưa thích nhất tại "Thiên đường săn sale" lần này.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

  1. Giày cao gót mũi nhọn

Không thể phủ nhận, những đôi cao gót mũi nhọn luôn hợp thời và tôn lên nét nữ tính quý phái cho dù bạn có diện kiểu đồ nào đi chăng nữa.  Vậy thì, còn gì “phê” hơn việc tìm thấy những đôi cao gót phù hợp với mình mà giá lại “sốc tận nóc”? Đồng giá 200k, các nàng hoàn toàn có thể sở hữu “cực phẩm”. Nhanh tay chọn cho mình một đôi cao gót nào các cô gái.

Để tăng tính thời thượng cho set đồ với vẻ ngoài đơn giản, không gì hợp lý hơn là đôi giày cao gót mũi nhọn

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Mẫu giày cao gót khiến không ít nàng mê mẩn tại Thiên Đường Săn Sale trong những ngày qua

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Các nàng đã kịp sở hữu những item hot nhất này tại Thiên Đường Săn Sale của soái ca Juno chưa? Nhanh chân đến Thiên Đường Săn Sale từ nay cho đến hết ngày 29/07 để không phải bỏ lỡ cơ hội mua những đôi giày hot này với giá sale cực khủng nào!

▪️ Thiên Đường Săn Sale 200.000 Đôi giày 200K. Từ 19.7 - 29.7 trên toàn hệ thống.
▪️ Đổi trả miễn phí 7 ngày cho sản phẩm dưới 250K.
▪️ Đổi trả miễn phí 30 ngày với ví/túi, 90 ngày với giày cho sản phẩm từ 250K trở lên.

Chương trình áp dụng tại 79 cửa hàng Juno và website juno.vn.
Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.

Đừng bỏ lỡ những item được săn đón nhất hiện nay
//hstatic.net/0/0/global/noDefaultImage6_medium.gif

Sau 06 ngày chính thức mở cửa, Thiên Đường Săn Sale đã đón tiếp lượt khách khủng . Không ai muốn bỏ lỡ cơ hội mua sắm thả ga, không lo về giá dịp cuối hè này. Vậy tính đến thời điểm hiện tại, đâu là những item được các nàng quyết tâm “rút ví” nhiều nhất trong dịp này? Câu trả lời chắc chắn sẽ khiến bạn ngạc nhiên.


  1. Giày xăng đan


Xăng đan của Soái ca Juno lại tiếp tục gây sóng gió trong đợt sale lớn nhất dịp giữa năm. Tung ưu đãi lớn: đồng giá 200K, đã gây chấn động chị em phụ nữ. Thoáng nhìn, các cô nàng có thể thấy không hứng thú với các kiểu xăng đan này nhưng một khi đã mang nó vào, bạn sẽ nhận ra các bước đi của mình không chỉ thoải mái mà còn có khả năng nhấn nhá nét cá tính, khiến bạn nổi bật trên phố. Đây chính là nguyên do khiến các nàng không ngại tay để được sở hữu.

Giày xăng đan gót vuông 7cm quai đan chéo SD07024 sẽ là điêu đứng trái tim các nàng vì vẻ đẹp thanh lịch nó mang lại.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Vẻ đẹp thanh lịch, nữ tính toát lên khi bạn chọn đúng đôi giày phù hợp với bản thân.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày xăng đan gót nhọn duyên dáng cho nàng dễ phối đồ với các trang phục nữ tính, giúp nàng luôn xuất hiện nổi bật giữa các bữa tiệc như nàng công chúa.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Với thiết kế trang nhã, đây là một trong những sản phẩm được các nàng lựa chọn nhiều nhất trong đợt sale lần này!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)


  1. Giày búp bê

Đợt này, cô nàng mê mẩn với các mẫu giày búp bê của Juno. Các sản phẩm mới không những được cải tiến về chất lượng, sản phẩm mà còn đa dạng về phong cách, cá tính, phù hợp với từng cô gái. Giày búp bê của Juno “chiều” nàng hết cỡ, thiết kế từ đơn giản, truyền thống đến quyến rũ chỉ để phục vụ các nàng.

Các nàng cùng soái ca của mình rần rần tới "Thiên đường săn sale" để chọn giày túi mới rinh về cho mình.

Thiết kế mới lạ, tinh tế, giày búp bê mũi nhọn phối kim loại trang trí BB01115 đem lại cho nàng vẻ đẹp nữu tính hằng mong muốn.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày búp bê thiết kế phá cách, quyến rũ giúp khoe trọn vẻ đẹp đôi chân của nàng.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Đững bỏ lỡ cơ hội mua những đôi giày búp bê cực phẩm với giá sale cực khủng nàng nhé!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Một sức quyến rũ không thể chối bỏ đến từ những đôi giày búp bê dành cho các cô nàng thanh lịch, dịu dàng, nữ tính.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Đây là mẫu giày búp bê được ưa thích nhất tại "Thiên đường săn sale" lần này.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

  1. Giày cao gót mũi nhọn

Không thể phủ nhận, những đôi cao gót mũi nhọn luôn hợp thời và tôn lên nét nữ tính quý phái cho dù bạn có diện kiểu đồ nào đi chăng nữa.  Vậy thì, còn gì “phê” hơn việc tìm thấy những đôi cao gót phù hợp với mình mà giá lại “sốc tận nóc”? Đồng giá 200k, các nàng hoàn toàn có thể sở hữu “cực phẩm”. Nhanh tay chọn cho mình một đôi cao gót nào các cô gái.

Để tăng tính thời thượng cho set đồ với vẻ ngoài đơn giản, không gì hợp lý hơn là đôi giày cao gót mũi nhọn

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Mẫu giày cao gót khiến không ít nàng mê mẩn tại Thiên Đường Săn Sale trong những ngày qua

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Các nàng đã kịp sở hữu những item hot nhất này tại Thiên Đường Săn Sale của soái ca Juno chưa? Nhanh chân đến Thiên Đường Săn Sale từ nay cho đến hết ngày 29/07 để không phải bỏ lỡ cơ hội mua những đôi giày hot này với giá sale cực khủng nào!

▪️ Thiên Đường Săn Sale 200.000 Đôi giày 200K. Từ 19.7 - 29.7 trên toàn hệ thống.
▪️ Đổi trả miễn phí 7 ngày cho sản phẩm dưới 250K.
▪️ Đổi trả miễn phí 30 ngày với ví/túi, 90 ngày với giày cho sản phẩm từ 250K trở lên.

Chương trình áp dụng tại 79 cửa hàng Juno và website juno.vn.
Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.

juno.vn
]]>
5 mẫu giày búp bê mới chỉ có tại Thiên đường săn sale /blogs/dep/top-5-mau-giay-bup-be-dang-lam-mua-lam-gio-tai-thien-duong-san-sale 1000628901 22/07/2018 07:13:34 Trần Thị Thái Hiền

Bên cạnh những đôi giày cao gót và sneaker rất được giới trẻ yêu thích thì những mẫu giày búp bê cũng chiếm được cảm tình không nhỏ, đặc biệt là những cô nàng ưa chuộng phong cách dịu dàng nữ tính. Những đôi giày búp bê đem lại sự thoải mái, vẻ trẻ trung duyên dáng cho người đi vậy tại sao bạn không chọn lựa chúng để làm phong phú tủ giày dép của mình cũng như thay đổi phù hợp với nhiều phong cách nhỉ?

Dưới đây là những mẫu giày búp bê mới nhất, chỉ có tại “Thiên đường săn sale” của soái ca Juno. Các mẫu sản phẩm đều đủ màu, đủ size và thiết kế mới, hợp thời trang kèm với ưu đãi cực “KHỦNG” thì đây là điều nhất định nàng không được bỏ qua. Hội con gái đã mê mẩn với những mẫu búp bê mới toanh này và liên tục đặt hàng soái ca thiên thần. Cập nhật ngay xu hướng cho mình nàng nhé:

Thiết kế mũi nhọn giúp thon gọn bàn chân, kèm theo điểm nhấn là hình tròn kim loại nổi bật ở mũi giày khiến bạn sẽ thu hút hơn mỗi khi diện lên. Thiên đường săn sale với ưu đãi lớn như vậy thì còn ngại gì mà không rinh "em này" về ngay nàng nhỉ.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày búp bê mũi nhọn phối kim loại trang trí BB01115, là một trong những sản phẩm HOT NHẤT hiện nay tại Thiên đường săn sale. Hội con gái mê mẩn thiết kế đơn giản nhưng vô cùng sang trọng mà đôi búp bê này mang lại.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày búp bê mũi tròn nơ kim loại trang trí BB01122 là sự lựa chọn hoàn hảo cho cô nàng nữ tính. Mũi tròn dịu dàng kèm theo nơ kim loại sẽ là điểm nhấn nổi bật. 

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Sản phẩm với 3 màu trang nhã, rất dễ phối hợp cùng quần áo. Đây chắc chắn là điểm mạnh khiến các nàng điên cuồng săn lùng BB01122 cho bằng được. Đây cũng là một trong những thiết kế mới chỉ có tại Thiên đường săn sale, nhanh tay kẻo lỡ nhé nàng ơi.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến giày búp bê mũi tròn đính đá trang trí BB01121. Sản phẩm mới này cũng nằm trong Top bán chạy tại Juno ở chương trình sale hiện tại.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Chất liệu Satin sang trọng, thời trang, đôi giày này đã ghi điểm trong mắt chị em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thiết kế của đôi giày vẫn giữ được nét nữ tính mà các tính đồ giày búp bê mong muốn.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày búp bê mũi nhọn quai ôm cổ chân BB01125 là sự lựa chọn hàng đầu của các cô nàng yêu sự mới lạ, phong cách. Vẫn giữ nét nữ tính với mũi giày búp bê, nhưng sự cách điệu để giúp đôi chân thoải mái hơn Juno đã thiết kế phần gót hở. Đây đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho BB01125.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Với thiên đường săn sale, bạn chỉ cần lựa chọn đôi giày ưa thích, thoải mái mua sắm mà không cần lo về giá.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Chất liệu da bóng kèm theo thiết kế giày mũi nhọn đã khiến búp bê BB03006 thêm phần sang trọng. Cùng với quai ngang cách điệu và khóa hình con ong trang trí sẽ làm mê mẩn cô nàng nữ tính.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Một đôi giày phù hợp có giúp bạn tôn lên dáng vóc của bạn lẫn trang phục, nhưng nếu đó là một đôi giày không phù hợp thì chúng sẽ hủy hoại vẻ đẹp của bộ trang phục bạn đang mặc. Các cô nàng hãy luôn chắc chắn rằng, đôi giày mình diện lên hợp xu hướng, mang lại vẻ đẹp thời trang nhé. Tại "Thiên đường săn sale" của Juno, tập hợp những mẫu giày mới nhất, kèm theo giá ưu đãi chỉ chờ nàng mang đến mang về. Đừng bỏ lỡ cơ hội khủng nàng nhé.

▪️ Thiên Đường Săn Sale 200.000 Đôi giày 200K. Từ 19.7 - 29.7 trên toàn hệ thống.
▪️ Đổi trả miễn phí 7 ngày cho sản phẩm dưới 250K.
▪️ Đổi trả miễn phí 30 ngày với ví/túi, 90 ngày với giày cho sản phẩm từ 250K trở lên.

Chương trình áp dụng tại 79 cửa hàng Juno và website juno.vn.
Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.


5 mẫu giày búp bê mới chỉ có tại Thiên đường săn sale
//hstatic.net/0/0/global/noDefaultImage6_medium.gif

Bên cạnh những đôi giày cao gót và sneaker rất được giới trẻ yêu thích thì những mẫu giày búp bê cũng chiếm được cảm tình không nhỏ, đặc biệt là những cô nàng ưa chuộng phong cách dịu dàng nữ tính. Những đôi giày búp bê đem lại sự thoải mái, vẻ trẻ trung duyên dáng cho người đi vậy tại sao bạn không chọn lựa chúng để làm phong phú tủ giày dép của mình cũng như thay đổi phù hợp với nhiều phong cách nhỉ?

Dưới đây là những mẫu giày búp bê mới nhất, chỉ có tại “Thiên đường săn sale” của soái ca Juno. Các mẫu sản phẩm đều đủ màu, đủ size và thiết kế mới, hợp thời trang kèm với ưu đãi cực “KHỦNG” thì đây là điều nhất định nàng không được bỏ qua. Hội con gái đã mê mẩn với những mẫu búp bê mới toanh này và liên tục đặt hàng soái ca thiên thần. Cập nhật ngay xu hướng cho mình nàng nhé:

Thiết kế mũi nhọn giúp thon gọn bàn chân, kèm theo điểm nhấn là hình tròn kim loại nổi bật ở mũi giày khiến bạn sẽ thu hút hơn mỗi khi diện lên. Thiên đường săn sale với ưu đãi lớn như vậy thì còn ngại gì mà không rinh "em này" về ngay nàng nhỉ.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày búp bê mũi nhọn phối kim loại trang trí BB01115, là một trong những sản phẩm HOT NHẤT hiện nay tại Thiên đường săn sale. Hội con gái mê mẩn thiết kế đơn giản nhưng vô cùng sang trọng mà đôi búp bê này mang lại.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày búp bê mũi tròn nơ kim loại trang trí BB01122 là sự lựa chọn hoàn hảo cho cô nàng nữ tính. Mũi tròn dịu dàng kèm theo nơ kim loại sẽ là điểm nhấn nổi bật. 

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Sản phẩm với 3 màu trang nhã, rất dễ phối hợp cùng quần áo. Đây chắc chắn là điểm mạnh khiến các nàng điên cuồng săn lùng BB01122 cho bằng được. Đây cũng là một trong những thiết kế mới chỉ có tại Thiên đường săn sale, nhanh tay kẻo lỡ nhé nàng ơi.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến giày búp bê mũi tròn đính đá trang trí BB01121. Sản phẩm mới này cũng nằm trong Top bán chạy tại Juno ở chương trình sale hiện tại.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Chất liệu Satin sang trọng, thời trang, đôi giày này đã ghi điểm trong mắt chị em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thiết kế của đôi giày vẫn giữ được nét nữ tính mà các tính đồ giày búp bê mong muốn.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày búp bê mũi nhọn quai ôm cổ chân BB01125 là sự lựa chọn hàng đầu của các cô nàng yêu sự mới lạ, phong cách. Vẫn giữ nét nữ tính với mũi giày búp bê, nhưng sự cách điệu để giúp đôi chân thoải mái hơn Juno đã thiết kế phần gót hở. Đây đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho BB01125.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Với thiên đường săn sale, bạn chỉ cần lựa chọn đôi giày ưa thích, thoải mái mua sắm mà không cần lo về giá.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Chất liệu da bóng kèm theo thiết kế giày mũi nhọn đã khiến búp bê BB03006 thêm phần sang trọng. Cùng với quai ngang cách điệu và khóa hình con ong trang trí sẽ làm mê mẩn cô nàng nữ tính.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Một đôi giày phù hợp có giúp bạn tôn lên dáng vóc của bạn lẫn trang phục, nhưng nếu đó là một đôi giày không phù hợp thì chúng sẽ hủy hoại vẻ đẹp của bộ trang phục bạn đang mặc. Các cô nàng hãy luôn chắc chắn rằng, đôi giày mình diện lên hợp xu hướng, mang lại vẻ đẹp thời trang nhé. Tại "Thiên đường săn sale" của Juno, tập hợp những mẫu giày mới nhất, kèm theo giá ưu đãi chỉ chờ nàng mang đến mang về. Đừng bỏ lỡ cơ hội khủng nàng nhé.

▪️ Thiên Đường Săn Sale 200.000 Đôi giày 200K. Từ 19.7 - 29.7 trên toàn hệ thống.
▪️ Đổi trả miễn phí 7 ngày cho sản phẩm dưới 250K.
▪️ Đổi trả miễn phí 30 ngày với ví/túi, 90 ngày với giày cho sản phẩm từ 250K trở lên.

Chương trình áp dụng tại 79 cửa hàng Juno và website juno.vn.
Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.


juno.vn
]]>
Mẫu giày túi mới dành cho nàng sành điệu /blogs/mot/cac-co-gai-dang-phat-cuong-vi-giay-tui-moi-tai-thien-duong-san-sale 1000628642 21/07/2018 09:50:46 Trần Thị Thái Hiền

Thiên đường săn sale đang tạo nên sức hút không tưởng đối với giới trẻ. Các nàng sau khi mua sản phẩm tại “Thiên đường săn sale” đã thi nhau khoe ảnh cùng những sản phẩm mình đã săn được. Hơn 50% các cô gái đều đăng ảnh cùng Juno “Thiên đường săn sale”. Những đôi giày, túi được chị em săn lùng, và cập nhật tràn ngập trên mạng xã hội. Những phản ứng tích cực các nàng chứng minh “Thiên đường săn sale” là điều không thể bỏ lỡ. Ngay cả những khách hàng online cũng vui mừng khi “soái ca” giao hàng trong nội thành chỉ với vài giờ và hoàn toàn miễn phí.

"Thiên đường săn sale" tập trung những mẫu giày túi nhất định nàng không được bỏ qua.


Phát cuồng vì giày túi của soái ca thiên thần, chị em “oanh tạc” mọi mặt trận để mua giày túi đẹp giá sốc! - Ảnh 2.

Cùng soái ca nhà mình đến “Thiên đường săn sale”, tại sao không nhỉ?!


Phát cuồng vì giày túi của soái ca thiên thần, chị em “oanh tạc” mọi mặt trận để mua giày túi đẹp giá sốc! - Ảnh 3.

Giới trẻ rầm rộ khoe “chiến lợi phẩm” từ Thiên đường săn sale.

Đối với Juno, mỗi cô gái có một cá tính riêng biệt, chính vì thế các thiết kế mà “soái ca” mang lại rất đa dạng. Nàng có thể thỏa thích lựa chọn sản phẩm phù hợp với mình.

Phát cuồng vì giày túi của soái ca thiên thần, chị em “oanh tạc” mọi mặt trận để mua giày túi đẹp giá sốc! - Ảnh 4.

Nhờ có “Thiên đường săn sale” các cô gái có thể mua được giày xịn giá sale để tỏa sáng mọi nơi.


Phát cuồng vì giày túi của soái ca thiên thần, chị em “oanh tạc” mọi mặt trận để mua giày túi đẹp giá sốc! - Ảnh 5.

Bạn có thể nhận thấy giày Juno ở khắp mọi nơi. Đây được xem là thương hiệu mà giới trẻ yêu thích nhất.


Phát cuồng vì giày túi của soái ca thiên thần, chị em “oanh tạc” mọi mặt trận để mua giày túi đẹp giá sốc! - Ảnh 6.

Bạn chỉ thực sự xinh đẹp khi diện lên đôi giày đúng chất bản thân. Nét nữ tính thể hiện ở những gì bạn mang lên người.

Các sản phẩm lần này Juno gửi đến nàng đều là những sản phẩm mới, đầy đủ màu sắc và kích cỡ cho nàng chọn. Hơn thế nữa, những thiết kế lần này rất thời trang, tinh tế khiến mọi cô gái đều mê mẩn. Dù bạn thuộc cá tính nào thì tại Juno bạn đều có thể tìm thấy cho mình một sản phẩm phù hợp. Sự đa dạng, phong phú về mẫu mã còn được áp dụng chương trình sale khủng thì ngại gì không “săn” ngay nàng ơi. 

Hãy cùng Juno điểm qua những sản phẩm giày túi được nàng lựa chọn nhiều nhất tại "Thiên đường săn sale" nàng nhé:

Phát cuồng vì giày túi của soái ca thiên thần, chị em “oanh tạc” mọi mặt trận để mua giày túi đẹp giá sốc! - Ảnh 7.

Juno mang đến nhiều mẫu thiết kế thông dụng cho nàng, có thể phối để đi dạo, đi chơi bình thường nhưng vẫn giữ được tính thời trang.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Thiết kế đơn giản nhưng tinh tế xăng đan gót vuông 5cm quai ôm cổ chân SD05019 sẽ khiến nàng mê mẩn.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Phát cuồng vì giày túi của soái ca thiên thần, chị em “oanh tạc” mọi mặt trận để mua giày túi đẹp giá sốc! - Ảnh 8.

Thiết kế tuy đơn giản để áp dụng vào trang phục thường ngày nhưng vẫn giúp nàng nữ tính pha lẫn hiện đại.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày cao gót 9cm mũi nhọn chất liệu da bóng CG09085 là một trong những biểu tượng thời trang khiến giới trẻ phát cuồng hiện nay, chỉ có tại Thiên đường săn sale. Bạn hãy nhanh chân đừng bỏ lỡ "siêu phẩm" này nhé!

Clutch phối viền kim loại chữ V cách điệu TXN157 sẽ khiến nàng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết mỗi khi diện lên. Đây cũng là một trong những sản phẩm được yêu thích nhất lần này tại Thiên đường săn sale.


Phát cuồng vì giày túi của soái ca thiên thần, chị em “oanh tạc” mọi mặt trận để mua giày túi đẹp giá sốc! - Ảnh 9.

Đối với cô nàng công sở thì Juno vẫn “chiều lòng” nàng với các thiết kế trang nhã, thanh lịch hơn. Các mẫu túi xách tại “Thiên đường săn sale” rất đa dạng, nàng hoàn toàn có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp với mình.

Kích thước túi lớn, phù hợp với cô nàng công sở phải mang theo nhiều vật dụng. Túi Trapeze kèm charm tua rua trang trí TXT144 là bạn đồng hành của những cô nàng hiện đại.Tại "Thiên đường săn sale" còn vô số những mẫu giày túi mới đang đợi nàng rinh về. Đừng bỏ lỡ cơ hội mua sắm thỏa thích vào mùa hè nhé các nàng ơi. Nhanh chân đến với “Thiên đường săn sale” nào!

▪️ Thiên Đường Săn Sale 200.000 Đôi giày 200K. Từ 19.7 - 29.7 trên toàn hệ thống.
▪️ Đổi trả miễn phí 7 ngày cho sản phẩm dưới 250K.
▪️ Đổi trả miễn phí 30 ngày với ví/túi, 90 ngày với giày cho sản phẩm từ 250K trở lên.

Chương trình áp dụng tại 79 cửa hàng Juno và website juno.vn.
Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.

Mẫu giày túi mới dành cho nàng sành điệu
//hstatic.net/0/0/global/noDefaultImage6_medium.gif

Thiên đường săn sale đang tạo nên sức hút không tưởng đối với giới trẻ. Các nàng sau khi mua sản phẩm tại “Thiên đường săn sale” đã thi nhau khoe ảnh cùng những sản phẩm mình đã săn được. Hơn 50% các cô gái đều đăng ảnh cùng Juno “Thiên đường săn sale”. Những đôi giày, túi được chị em săn lùng, và cập nhật tràn ngập trên mạng xã hội. Những phản ứng tích cực các nàng chứng minh “Thiên đường săn sale” là điều không thể bỏ lỡ. Ngay cả những khách hàng online cũng vui mừng khi “soái ca” giao hàng trong nội thành chỉ với vài giờ và hoàn toàn miễn phí.

"Thiên đường săn sale" tập trung những mẫu giày túi nhất định nàng không được bỏ qua.


Phát cuồng vì giày túi của soái ca thiên thần, chị em “oanh tạc” mọi mặt trận để mua giày túi đẹp giá sốc! - Ảnh 2.

Cùng soái ca nhà mình đến “Thiên đường săn sale”, tại sao không nhỉ?!


Phát cuồng vì giày túi của soái ca thiên thần, chị em “oanh tạc” mọi mặt trận để mua giày túi đẹp giá sốc! - Ảnh 3.

Giới trẻ rầm rộ khoe “chiến lợi phẩm” từ Thiên đường săn sale.

Đối với Juno, mỗi cô gái có một cá tính riêng biệt, chính vì thế các thiết kế mà “soái ca” mang lại rất đa dạng. Nàng có thể thỏa thích lựa chọn sản phẩm phù hợp với mình.

Phát cuồng vì giày túi của soái ca thiên thần, chị em “oanh tạc” mọi mặt trận để mua giày túi đẹp giá sốc! - Ảnh 4.

Nhờ có “Thiên đường săn sale” các cô gái có thể mua được giày xịn giá sale để tỏa sáng mọi nơi.


Phát cuồng vì giày túi của soái ca thiên thần, chị em “oanh tạc” mọi mặt trận để mua giày túi đẹp giá sốc! - Ảnh 5.

Bạn có thể nhận thấy giày Juno ở khắp mọi nơi. Đây được xem là thương hiệu mà giới trẻ yêu thích nhất.


Phát cuồng vì giày túi của soái ca thiên thần, chị em “oanh tạc” mọi mặt trận để mua giày túi đẹp giá sốc! - Ảnh 6.

Bạn chỉ thực sự xinh đẹp khi diện lên đôi giày đúng chất bản thân. Nét nữ tính thể hiện ở những gì bạn mang lên người.

Các sản phẩm lần này Juno gửi đến nàng đều là những sản phẩm mới, đầy đủ màu sắc và kích cỡ cho nàng chọn. Hơn thế nữa, những thiết kế lần này rất thời trang, tinh tế khiến mọi cô gái đều mê mẩn. Dù bạn thuộc cá tính nào thì tại Juno bạn đều có thể tìm thấy cho mình một sản phẩm phù hợp. Sự đa dạng, phong phú về mẫu mã còn được áp dụng chương trình sale khủng thì ngại gì không “săn” ngay nàng ơi. 

Hãy cùng Juno điểm qua những sản phẩm giày túi được nàng lựa chọn nhiều nhất tại "Thiên đường săn sale" nàng nhé:

Phát cuồng vì giày túi của soái ca thiên thần, chị em “oanh tạc” mọi mặt trận để mua giày túi đẹp giá sốc! - Ảnh 7.

Juno mang đến nhiều mẫu thiết kế thông dụng cho nàng, có thể phối để đi dạo, đi chơi bình thường nhưng vẫn giữ được tính thời trang.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Thiết kế đơn giản nhưng tinh tế xăng đan gót vuông 5cm quai ôm cổ chân SD05019 sẽ khiến nàng mê mẩn.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Phát cuồng vì giày túi của soái ca thiên thần, chị em “oanh tạc” mọi mặt trận để mua giày túi đẹp giá sốc! - Ảnh 8.

Thiết kế tuy đơn giản để áp dụng vào trang phục thường ngày nhưng vẫn giúp nàng nữ tính pha lẫn hiện đại.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày cao gót 9cm mũi nhọn chất liệu da bóng CG09085 là một trong những biểu tượng thời trang khiến giới trẻ phát cuồng hiện nay, chỉ có tại Thiên đường săn sale. Bạn hãy nhanh chân đừng bỏ lỡ "siêu phẩm" này nhé!

Clutch phối viền kim loại chữ V cách điệu TXN157 sẽ khiến nàng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết mỗi khi diện lên. Đây cũng là một trong những sản phẩm được yêu thích nhất lần này tại Thiên đường săn sale.


Phát cuồng vì giày túi của soái ca thiên thần, chị em “oanh tạc” mọi mặt trận để mua giày túi đẹp giá sốc! - Ảnh 9.

Đối với cô nàng công sở thì Juno vẫn “chiều lòng” nàng với các thiết kế trang nhã, thanh lịch hơn. Các mẫu túi xách tại “Thiên đường săn sale” rất đa dạng, nàng hoàn toàn có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp với mình.

Kích thước túi lớn, phù hợp với cô nàng công sở phải mang theo nhiều vật dụng. Túi Trapeze kèm charm tua rua trang trí TXT144 là bạn đồng hành của những cô nàng hiện đại.Tại "Thiên đường săn sale" còn vô số những mẫu giày túi mới đang đợi nàng rinh về. Đừng bỏ lỡ cơ hội mua sắm thỏa thích vào mùa hè nhé các nàng ơi. Nhanh chân đến với “Thiên đường săn sale” nào!

▪️ Thiên Đường Săn Sale 200.000 Đôi giày 200K. Từ 19.7 - 29.7 trên toàn hệ thống.
▪️ Đổi trả miễn phí 7 ngày cho sản phẩm dưới 250K.
▪️ Đổi trả miễn phí 30 ngày với ví/túi, 90 ngày với giày cho sản phẩm từ 250K trở lên.

Chương trình áp dụng tại 79 cửa hàng Juno và website juno.vn.
Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.

juno.vn
]]>
Những mẫu giày túi mới nhất chỉ có tại "Thiên đường săn sale" /blogs/mot/nhung-mau-giay-tui-moi-nhat-chi-co-tai-thien-duong-san-sale 1000628481 21/07/2018 04:24:00 Trần Thị Thái Hiền

Dịp cuối hè, nàng nào cũng muốn mua sắm, làm đẹp bản thân, soái ca Juno hiểu được điều nàng cần nên đã đem đến ưu đãi khủng tại "Thiên đường săn sale". Những mẫu thiết kế mới, sản phẩm đủ màu và size chắc chắn sẽ khiến nàng mê mẩn. Kèm theo giá ưu đãi khủng thì đây chính là cơ hội không thể bỏ qua!

Các sản phẩm lần này của Juno được “soái ca thiên thần” nhấn mạnh về tính thời trang, đa dạng về mẫu mã, thiết kế, mỗi sản phẩm lại đem lại một cá tính riêng cho từng cô nàng. Điều này lại càng thêm sức hút đối với hội con gái.

Đối với các nàng thích sự năng động, ưa dịch chuyển thì ba lô và đôi giày búp bê thoải mái là điều không thể thiếu. Trên đây là hai mẫu sản phẩm mới nhất xuất hiện tại "Thiên đường săn sale". Ưu đãi lớn thế này thì đừng bỏ lỡ nàng nhé!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết chương trình)

Chất liệu da bóng ở đáy, khiến chiếc ba lô thêm phần nổi bật. Tính thời trang, năng động được lồng ghép vào thiết kế một các tài tình!

(Nhấn vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Với thiết kế hở gót, khiến nàng thoải mái khi mang, nhưng vẫn giữ được nét nữ tính mà búp bê mang lại.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Ba lô thời trang cho nàng yêu sự năng động. Thiết kế đơn giản với khóa kéo bên dưới nhưng đủ làm nổi bật khi nàng diện lên. Chất liệu da tổng hợp bền, đẹp sẽ giúp ba lô giữ đương phom dáng dù sử dụng nhiều.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết chương trình)

Màu sắc đơn giản nhưng vẫn nổi bật lên nét năng động. Đây là một trong những sản phẩm mới, được các nàng lựa chọn nhiều nhất trong đợt sale này.

(Nhấn vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày búp bê cách điệu với vòng dây chữ X ôm cổ chân được phối cùng túi xách nhỏ chất liệu da lộn bền đẹp. Đây chính là combo “thần thánh” dành cho các nàng nữ tính.

(Nhấn vào hình để xem chi tiết chương trình)

Sản phẩm giày búp bê mũi nhọn quai chữ X cách điệu đã khiến các nàng phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thiết kế mới lạ, vừa giữ được nét nữ tính vẫn đem lại cho người mang phong cách khác biệt.

(Nhấn vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Túi xách nhỏ tại "Thiên đường săn sale" là điều nàng nhất định không được bỏ lỡ. Ưu đãi lớn với những mẫu túi mới, thiết kế thời trang thì nàng chỉ cần diện thật đẹp thôi, giá cả để soái ca lo.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Tại “Thiên đường săn sale” cũng sẽ có nhiều các mẫu sản phẩm để nàng dự tiệc. Như Clutch cầm tay sang trọng hay giày cao gót phối ánh kim nổi bật

(Nhấp vào hình để xem chi tiết chương trình)

Thiết kế sang trọng, mới lạ sẽ làm nàng nổi bần bật mỗi khi diện lên đôi giày cao gót phối ánh kim.

(Nhấn vào hình để xem chi tiết sản phẩm)


Tại "Thiên đường săn sale" của Juno đã tập hợp tất cả các mẫu thiết kế mới nhất chờ nàng săn về. Với ưu đãi khủng thì đây là cơ hội nàng không thể bỏ qua. Nhanh chân đến với Juno nàng nhé.

▪️ Thiên Đường Săn Sale 200.000 Đôi giày 200K. Từ 19.7 - 29.7 trên toàn hệ thống.
▪️ Đổi trả miễn phí 7 ngày cho sản phẩm dưới 250K.
▪️ Đổi trả miễn phí 30 ngày với ví/túi, 90 ngày với giày cho sản phẩm từ 250K trở lên.

Chương trình áp dụng tại 79 cửa hàng Juno và website juno.vn.
Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.


Những mẫu giày túi mới nhất chỉ có tại "Thiên đường săn sale"
//hstatic.net/0/0/global/noDefaultImage6_medium.gif

Dịp cuối hè, nàng nào cũng muốn mua sắm, làm đẹp bản thân, soái ca Juno hiểu được điều nàng cần nên đã đem đến ưu đãi khủng tại "Thiên đường săn sale". Những mẫu thiết kế mới, sản phẩm đủ màu và size chắc chắn sẽ khiến nàng mê mẩn. Kèm theo giá ưu đãi khủng thì đây chính là cơ hội không thể bỏ qua!

Các sản phẩm lần này của Juno được “soái ca thiên thần” nhấn mạnh về tính thời trang, đa dạng về mẫu mã, thiết kế, mỗi sản phẩm lại đem lại một cá tính riêng cho từng cô nàng. Điều này lại càng thêm sức hút đối với hội con gái.

Đối với các nàng thích sự năng động, ưa dịch chuyển thì ba lô và đôi giày búp bê thoải mái là điều không thể thiếu. Trên đây là hai mẫu sản phẩm mới nhất xuất hiện tại "Thiên đường săn sale". Ưu đãi lớn thế này thì đừng bỏ lỡ nàng nhé!

(Nhấp vào hình để xem chi tiết chương trình)

Chất liệu da bóng ở đáy, khiến chiếc ba lô thêm phần nổi bật. Tính thời trang, năng động được lồng ghép vào thiết kế một các tài tình!

(Nhấn vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Với thiết kế hở gót, khiến nàng thoải mái khi mang, nhưng vẫn giữ được nét nữ tính mà búp bê mang lại.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Ba lô thời trang cho nàng yêu sự năng động. Thiết kế đơn giản với khóa kéo bên dưới nhưng đủ làm nổi bật khi nàng diện lên. Chất liệu da tổng hợp bền, đẹp sẽ giúp ba lô giữ đương phom dáng dù sử dụng nhiều.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết chương trình)

Màu sắc đơn giản nhưng vẫn nổi bật lên nét năng động. Đây là một trong những sản phẩm mới, được các nàng lựa chọn nhiều nhất trong đợt sale này.

(Nhấn vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Giày búp bê cách điệu với vòng dây chữ X ôm cổ chân được phối cùng túi xách nhỏ chất liệu da lộn bền đẹp. Đây chính là combo “thần thánh” dành cho các nàng nữ tính.

(Nhấn vào hình để xem chi tiết chương trình)

Sản phẩm giày búp bê mũi nhọn quai chữ X cách điệu đã khiến các nàng phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thiết kế mới lạ, vừa giữ được nét nữ tính vẫn đem lại cho người mang phong cách khác biệt.

(Nhấn vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Túi xách nhỏ tại "Thiên đường săn sale" là điều nàng nhất định không được bỏ lỡ. Ưu đãi lớn với những mẫu túi mới, thiết kế thời trang thì nàng chỉ cần diện thật đẹp thôi, giá cả để soái ca lo.

(Nhấp vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Tại “Thiên đường săn sale” cũng sẽ có nhiều các mẫu sản phẩm để nàng dự tiệc. Như Clutch cầm tay sang trọng hay giày cao gót phối ánh kim nổi bật

(Nhấp vào hình để xem chi tiết chương trình)

Thiết kế sang trọng, mới lạ sẽ làm nàng nổi bần bật mỗi khi diện lên đôi giày cao gót phối ánh kim.

(Nhấn vào hình để xem chi tiết sản phẩm)


Tại "Thiên đường săn sale" của Juno đã tập hợp tất cả các mẫu thiết kế mới nhất chờ nàng săn về. Với ưu đãi khủng thì đây là cơ hội nàng không thể bỏ qua. Nhanh chân đến với Juno nàng nhé.

▪️ Thiên Đường Săn Sale 200.000 Đôi giày 200K. Từ 19.7 - 29.7 trên toàn hệ thống.
▪️ Đổi trả miễn phí 7 ngày cho sản phẩm dưới 250K.
▪️ Đổi trả miễn phí 30 ngày với ví/túi, 90 ngày với giày cho sản phẩm từ 250K trở lên.

Chương trình áp dụng tại 79 cửa hàng Juno và website juno.vn.
Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.


juno.vn
]]>
Juno mừng khai trương địa chỉ mới tại 44 đường 30/4 - Cần Thơ - Đồng giá giày 200K /blogs/tin-tuc-juno/juno-mung-khai-truong-dia-chi-moi-tai-44-duong-30-4-can-tho-dong-gia-giay-200k 1000625864 17/07/2018 09:15:22 Nguyễn Thị Thảo Quyên

Từ ngày 19/07/2018 - Juno thay đổi địa chỉ cửa hàng cũ tại 110 Đường 30/04 sang địa chỉ mới tại 44-46 đường 30/04, Phường An Phú - Cần Thơ, theo đó từ ngày 19/07/2018 - 29/07/2018 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:Nội dung khuyến mãi:

- Đồng giá giày ở mức 200.000 đồng, 300.000 đồng.

- Đồng giá giày boots ở mức: 200.000 đồng, 300.000 đồng, 350.000 đồng.

- Đồng giá giày thể thao ở mức: 300.000 đồng và 350.000 đồng,400.000 đồng.

- Đồng giá túi ví, balo ở mức 200.000 đồng, 250.000 đồng, 350.000 đồng, 500.000 đồng


Tham khảo 1 số sản phẩm "hot" tại cửa hàng

Lưu ý: 

- Không áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác.

- Áp dụng chương trình sinh nhật giảm nhật 49%.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền cho khách hàng).

Thời gian áp dụng: Từ ngày 19/07/2018 - 29/07/2018


Địa điểm áp dụng: 44-46 đường 30/04, Phường An Phú, quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Juno mừng khai trương địa chỉ mới tại 44 đường 30/4 - Cần Thơ - Đồng giá giày 200K
//file.hstatic.net/1000003969/article/banner_1200x710-01_medium.jpg

Từ ngày 19/07/2018 - Juno thay đổi địa chỉ cửa hàng cũ tại 110 Đường 30/04 sang địa chỉ mới tại 44-46 đường 30/04, Phường An Phú - Cần Thơ, theo đó từ ngày 19/07/2018 - 29/07/2018 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:Nội dung khuyến mãi:

- Đồng giá giày ở mức 200.000 đồng, 300.000 đồng.

- Đồng giá giày boots ở mức: 200.000 đồng, 300.000 đồng, 350.000 đồng.

- Đồng giá giày thể thao ở mức: 300.000 đồng và 350.000 đồng,400.000 đồng.

- Đồng giá túi ví, balo ở mức 200.000 đồng, 250.000 đồng, 350.000 đồng, 500.000 đồng


Tham khảo 1 số sản phẩm "hot" tại cửa hàng

Lưu ý: 

- Không áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác.

- Áp dụng chương trình sinh nhật giảm nhật 49%.

- Không áp dụng chương trình giảm theo hạng mức Bạc, Vàng, Kim Cương (nhưng vẫn tính tích lũy hạn mức tiền cho khách hàng).

Thời gian áp dụng: Từ ngày 19/07/2018 - 29/07/2018


Địa điểm áp dụng: 44-46 đường 30/04, Phường An Phú, quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


juno.vn
]]>
Juno mừng khai trương địa chỉ mới tại 222 Lê Văn Khương, TP.HCM - Đồng giá giày 200K - 250K /blogs/tin-tuc-juno/khai-truong-dia-chi-moi-tai-222-le-van-khuong-tphcm 1000619985 10/07/2018 05:09:41 Vũ Lan Anh

Từ ngày 12/07/2018 - Juno thay đổi địa chỉ cửa hàng cũ tại 162 Lê Văn Khương, P. Hiệp Thành sang địa chỉ mới tại 222 Lê Văn Khương, P. Thới An, Q.12, TP.HCM, theo đó từ ngày 12/07/2018 - 17/07/2018 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:Nội dung khuyến mãi:


- Đồng giá tất cả giày với mức giá 200.000 đồng - 250.000 đồng

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 250.000 đồng, 350.000 đồng, 500.000 đồng

- Đồng giá giày thể thao và giày boots với mức giá là 350.000 đồng. 


Tham khảo 1 số sản phẩm "hot" tại cửa hàng


Lưu ý: 
- Không áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác.

- Chương trình Khách Hàng Thân Thiết sinh nhật 49% được áp dụng trong chương trình khai trương

- Chương trình Khách Hàng Thân Thiết Juno Membership không được áp dụng trong chương trình khai trương


Thời gian áp dụng: Từ ngày 12/07/2018 - 17/07/2018


Địa điểm áp dụng: 222 Lê Văn Khương, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:Juno mừng khai trương địa chỉ mới tại 222 Lê Văn Khương, TP.HCM - Đồng giá giày 200K - 250K
//file.hstatic.net/1000003969/article/khaitruong-levankhuong-web-557x330_medium.jpg

Từ ngày 12/07/2018 - Juno thay đổi địa chỉ cửa hàng cũ tại 162 Lê Văn Khương, P. Hiệp Thành sang địa chỉ mới tại 222 Lê Văn Khương, P. Thới An, Q.12, TP.HCM, theo đó từ ngày 12/07/2018 - 17/07/2018 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:Nội dung khuyến mãi:


- Đồng giá tất cả giày với mức giá 200.000 đồng - 250.000 đồng

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 250.000 đồng, 350.000 đồng, 500.000 đồng

- Đồng giá giày thể thao và giày boots với mức giá là 350.000 đồng. 


Tham khảo 1 số sản phẩm "hot" tại cửa hàng


Lưu ý: 
- Không áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác.

- Chương trình Khách Hàng Thân Thiết sinh nhật 49% được áp dụng trong chương trình khai trương

- Chương trình Khách Hàng Thân Thiết Juno Membership không được áp dụng trong chương trình khai trương


Thời gian áp dụng: Từ ngày 12/07/2018 - 17/07/2018


Địa điểm áp dụng: 222 Lê Văn Khương, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:juno.vn
]]>
Juno mừng khai trương cửa hàng thứ 78 tại Phú Lợi, Bình Dương - Đồng giá giày 250K /blogs/tin-tuc-juno/khai-truong-cua-hang-thu-78-tai-phu-loi-binh-duong 1000619933 10/07/2018 04:22:01 Vũ Lan Anh

Ngày 12/07/2018 - Juno mừng khai trương cửa hàng mới thứ 78 tại Số 04 Phú Lợi, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương theo đó từ ngày 12/07/2018 - 17/07/2018 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:Nội dung khuyến mãi:


- Đồng giá tất cả giày với mức giá 250.000 đồng

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 250.000 đồng, 350.000 đồng, 500.000 đồng

- Đồng giá giày thể thao và giày boots với mức giá là 350.000 đồng. 


Tham khảo 1 số sản phẩm "hot" tại cửa hàng


Lưu ý: 
- Không áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác.

- Chương trình Khách Hàng Thân Thiết sinh nhật 49% được áp dụng trong chương trình khai trương

- Chương trình Khách Hàng Thân Thiết Juno Membership không được áp dụng trong chương trình khai trương


Thời gian áp dụng: Từ ngày 12/07/2018 - 17/07/2018


Địa điểm áp dụng: Số 04 Phú Lợi, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:Juno mừng khai trương cửa hàng thứ 78 tại Phú Lợi, Bình Dương - Đồng giá giày 250K
//file.hstatic.net/1000003969/article/khaitruong-phuloibinhduong-web-557x330_medium.jpg

Ngày 12/07/2018 - Juno mừng khai trương cửa hàng mới thứ 78 tại Số 04 Phú Lợi, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương theo đó từ ngày 12/07/2018 - 17/07/2018 Juno thực hiện chương trình khuyến mãi như sau:Nội dung khuyến mãi:


- Đồng giá tất cả giày với mức giá 250.000 đồng

- Đồng giá túi xách, ví và balô với mức giá 250.000 đồng, 350.000 đồng, 500.000 đồng

- Đồng giá giày thể thao và giày boots với mức giá là 350.000 đồng. 


Tham khảo 1 số sản phẩm "hot" tại cửa hàng


Lưu ý: 
- Không áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác.

- Chương trình Khách Hàng Thân Thiết sinh nhật 49% được áp dụng trong chương trình khai trương

- Chương trình Khách Hàng Thân Thiết Juno Membership không được áp dụng trong chương trình khai trương


Thời gian áp dụng: Từ ngày 12/07/2018 - 17/07/2018


Địa điểm áp dụng: Số 04 Phú Lợi, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:juno.vn
]]>
Đừng bỏ lỡ cơ hội cuối cùng săn giày “xịn” Juno Sneaker chỉ 350K /blogs/mot/dung-bo-lo-co-hoi-cuoi-cung-san-giay-xin-juno-sneaker-chi-350k 1000619883 10/07/2018 03:56:30 Trần Thị Thái Hiền

Đại tiệc Sneaker - ĐỒNG GIÁ 350K, chỉ còn một ngày duy nhất để nàng “săn hàng”. Cơn bão mà soái ca Juno mang đến đã khiến các nàng mê mẩn trong suốt thời gian qua. Ngày cuối cùng của đại tiệc, nàng đừng chần chừ mà bỏ lỡ cơ hội hiếm có nhé! Hãy cùng giới trẻ bắt trend, săn Juno Sneaker để cùng đi khắp thế gian.

Các nàng tự tin diện Juno sneaker đi khắp thế gian không chỉ vì chất lượng vượt bậc mà còn vì sản phẩm "đúng chất cá tính" của mình.

(Nhấn vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Nếu ngày xưa, giày sneakers chỉ được biết đến như giày thể thao thì ngày nay, với Juno, sneaker còn là biểu tượng thời trang, nữ tính và sự quyến rũ. Nàng có thể diện sneaker mà vẫn thể hiện được cá tính của mình. Mỗi sản phẩm của Juno đều thể hiện một phong cách riêng. Nàng hoàn toàn có thể chọn cho mình một đôi sneaker mà vẫn giữ được sự nữ tính hay quyến rũ mình muốn. Chính vì điểm nổi bật này mà cô nàng nào cũng mê mẩn, chỉ muốn khoe Juno Sneaker.

Với Juno Sneaker Soft Model, nàng vẫn giữ được sự cá tính hiện đại, nhưng kèm theo đó là nét quyến rũ khó cưỡng.

(Nhấn vào hình để để xem chi tiết sản phẩm)

Ai bảo mang sneaker không thể nữ tính quyến rũ? Với Juno, mọi thứ đều có thể nàng nhé!

(Nhấn vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Chỉ còn một ngày duy nhất để nàng "rình" những đôi giày cực chất Juno Sneaker mà giá chỉ 350K!

Chỉ còn 1 ngày duy nhất để nàng "rinh" về cho mình sneaker chất phát ngất. Giới trẻ đang tích cực đổ xô đi mua giày sneaker của soái ca Juno. Trên các trang mạng xã hội, nàng nào cũng khoe đã sở hữu Juno Sneaker, vậy còn bạn thì sao? Đừng bỏ lỡ ngày cuối cùng của sneaker chỉ 350K.

Đừng bỏ lỡ "cơ hội vàng" lần này, vì các nàng đang rần rần khắp nơi với Juno Sneaker 350K rồi!

(Nhấn vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Không quan trọng bạn là ai, hay ở đâu, chỉ cần diện lên Juno Sneaker là đủ chất chơi, cá tính rồi.

(Nhấn vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Soái ca Juno đang đợi nàng, đừng chần chừ bỏ lỡ nàng nhé!

Nếu nàng bận rộn, không thể đến cửa hàng Juno thì hãy để soái ca chăm sóc nàng bằng các đặt hàng online tại hệ thống Juno.vn. Đặc biệt nàng sẽ nhận ưu đãi FREESHIP toàn quốc - Đổi trả miễn phí trong 90 ngày. Không còn lo lắng gì nữa nàng nhé, "săn" ngay Juno Sneaker thôi nào!

XEM CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐÂY!

Đừng bỏ lỡ cơ hội cuối cùng săn giày “xịn” Juno Sneaker chỉ 350K
//hstatic.net/0/0/global/noDefaultImage6_medium.gif

Đại tiệc Sneaker - ĐỒNG GIÁ 350K, chỉ còn một ngày duy nhất để nàng “săn hàng”. Cơn bão mà soái ca Juno mang đến đã khiến các nàng mê mẩn trong suốt thời gian qua. Ngày cuối cùng của đại tiệc, nàng đừng chần chừ mà bỏ lỡ cơ hội hiếm có nhé! Hãy cùng giới trẻ bắt trend, săn Juno Sneaker để cùng đi khắp thế gian.

Các nàng tự tin diện Juno sneaker đi khắp thế gian không chỉ vì chất lượng vượt bậc mà còn vì sản phẩm "đúng chất cá tính" của mình.

(Nhấn vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Nếu ngày xưa, giày sneakers chỉ được biết đến như giày thể thao thì ngày nay, với Juno, sneaker còn là biểu tượng thời trang, nữ tính và sự quyến rũ. Nàng có thể diện sneaker mà vẫn thể hiện được cá tính của mình. Mỗi sản phẩm của Juno đều thể hiện một phong cách riêng. Nàng hoàn toàn có thể chọn cho mình một đôi sneaker mà vẫn giữ được sự nữ tính hay quyến rũ mình muốn. Chính vì điểm nổi bật này mà cô nàng nào cũng mê mẩn, chỉ muốn khoe Juno Sneaker.

Với Juno Sneaker Soft Model, nàng vẫn giữ được sự cá tính hiện đại, nhưng kèm theo đó là nét quyến rũ khó cưỡng.

(Nhấn vào hình để để xem chi tiết sản phẩm)

Ai bảo mang sneaker không thể nữ tính quyến rũ? Với Juno, mọi thứ đều có thể nàng nhé!

(Nhấn vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Chỉ còn một ngày duy nhất để nàng "rình" những đôi giày cực chất Juno Sneaker mà giá chỉ 350K!

Chỉ còn 1 ngày duy nhất để nàng "rinh" về cho mình sneaker chất phát ngất. Giới trẻ đang tích cực đổ xô đi mua giày sneaker của soái ca Juno. Trên các trang mạng xã hội, nàng nào cũng khoe đã sở hữu Juno Sneaker, vậy còn bạn thì sao? Đừng bỏ lỡ ngày cuối cùng của sneaker chỉ 350K.

Đừng bỏ lỡ "cơ hội vàng" lần này, vì các nàng đang rần rần khắp nơi với Juno Sneaker 350K rồi!

(Nhấn vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Không quan trọng bạn là ai, hay ở đâu, chỉ cần diện lên Juno Sneaker là đủ chất chơi, cá tính rồi.

(Nhấn vào hình để xem chi tiết sản phẩm)

Soái ca Juno đang đợi nàng, đừng chần chừ bỏ lỡ nàng nhé!

Nếu nàng bận rộn, không thể đến cửa hàng Juno thì hãy để soái ca chăm sóc nàng bằng các đặt hàng online tại hệ thống Juno.vn. Đặc biệt nàng sẽ nhận ưu đãi FREESHIP toàn quốc - Đổi trả miễn phí trong 90 ngày. Không còn lo lắng gì nữa nàng nhé, "săn" ngay Juno Sneaker thôi nào!

XEM CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐÂY!

]]>