Để đảm bảo chất lượng giao hàng online

- Đơn hàng giao 2 giờ Hà Nội & Hồ Chí Minh: giao bình thường tới hết ngày 03/02 (29 Tết)

- Đơn hàng giao thường: giao lại từ ngày 09/02 (mùng 5 âm)

- Hệ thống cửa hàng của JUNO vẫn hoạt động bình thường tới hết ngày 03/02 (29 Tết)

Xem hệ thống 87 cửa hàng toàn quốc

Top