Có 3 loại mệnh giá cho bạn lựa chọn

Điều kiện áp dụng

Phiếu dùng để thanh toán cho hóa đơn bất kỳ, được cộng gộp phiếu trên 1 hóa đơn.

Phiếu được áp dụng cho mọi chương trình khuyến mãi khác.

Sản phẩm mua hàng bằng Phiếu Mua Hàng được áp dụng chính sách Đổi Trả như mọi hình thức mua hàng khác.

Phiếu không qui đổi thành tiền mặt.

Phiếu không hoàn lại tiền thừa khi giá trị sử dụng thấp hơn giá trị trên phiếu.

Phiếu chỉ có tác dụng khi có dấu và chữ ký hợp lệ của công ty JUNO.

Lưu ý:

*Áp dụng tại hệ thống cửa hàng JUNO - Không áp dụng mua hàng Online

Hạn sử dụng: 3 tháng

Phiếu Mua Hàng không áp dụng xuất hóa đơn VAT

Top